Παρακολούθηση
Ahmed Elmagarmid
Ahmed Elmagarmid
Executive Director, Qatar Computing Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qf.org.qa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews
M Ouzzani, H Hammady, Z Fedorowicz, A Elmagarmid
Systematic reviews 5 (1), 1-10, 2016
48872016
Duplicate record detection: A survey
AK Elmagarmid, PG Ipeirotis, VS Verykios
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 19 (1), 1-16, 2006
25442006
Database transaction models for advanced applications
W Klas, AK Elmagarmid
11911992
Automatic image segmentation by integrating color-edge extraction and seeded region growing
J Fan, DKY Yau, AK Elmagarmid, WG Aref
IEEE transactions on image processing 10 (10), 1454-1466, 2001
9022001
Composing web services on the semantic web
B Medjahed, A Bouguettaya, AK Elmagarmid
The VLDB journal 12 (4), 333-351, 2003
8992003
Association rule hiding
VS Verykios, AK Elmagarmid, E Bertino, Y Saygin, E Dasseni
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 16 (4), 434-447, 2004
6962004
Client-server computing in mobile environments
J Jing, AS Helal, A Elmagarmid
ACM computing surveys (CSUR) 31 (2), 117-157, 1999
6381999
Business-to-business interactions: issues and enabling technologies
B Medjahed, B Benatallah, A Bouguettaya, AHH Ngu, AK Elmagarmid
The VLDB journal 12 (1), 59-85, 2003
6202003
Disclosure limitation of sensitive rules
M Atallah, E Bertino, A Elmagarmid, M Ibrahim, V Verykios
Proceedings 1999 Workshop on Knowledge and Data Engineering Exchange (KDEX …, 1999
6001999
Supporting top-k join queries in relational databases
IF Ilyas, WG Aref, AK Elmagarmid
The VLDB journal 13 (3), 207-221, 2004
5352004
TAILOR: A record linkage toolbox
MG Elfeky, VS Verykios, AK Elmagarmid
Proceedings 18th International Conference on Data Engineering, 17-28, 2002
4402002
Hiding association rules by using confidence and support
E Dasseni, VS Verykios, AK Elmagarmid, E Bertino
International Workshop on Information Hiding, 369-383, 2001
4272001
A multidatabase transaction model for interbase
A Elmagarmid, Y Leu, W Litwin, M Rusinkiewicz
4101990
NADEEF: a commodity data cleaning system
M Dallachiesa, A Ebaid, A Eldawy, A Elmagarmid, IF Ilyas, M Ouzzani, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
3442013
Bit-sequences: an adaptive cache invalidation method in mobile client/server environments
J Jing, A Elmagarmid, AS Helal, R Alonso
Mobile Networks and applications 2 (2), 115-127, 1997
3251997
Quasi serializability: a correctness criterion for global concurrency control in InterBase
W Du, A Elmagarmid
Proceedings of the 15th International Conf. on Very Large Data Bases, 1989
2821989
Periodicity detection in time series databases
MG Elfeky, WG Aref, AK Elmagarmid
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (7), 875-887, 2005
2772005
Management of heterogeneous and autonomous database systems
AK Elmagarmid, M Rusinkiewicz, A Sheth, A Sheth
Morgan Kaufmann, 1999
2731999
Privacy-preserving data integration and sharing
C Clifton, M Kantarcioǧlu, AH Doan, G Schadow, J Vaidya, A Elmagarmid, ...
Proceedings of the 9th ACM SIGMOD workshop on Research issues in data mining …, 2004
2572004
Guided data repair
M Yakout, AK Elmagarmid, J Neville, M Ouzzani, IF Ilyas
arXiv preprint arXiv:1103.3103, 2011
2562011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20