Παρακολούθηση
Ahmed Elmagarmid
Ahmed Elmagarmid
Executive Director, Qatar Computing Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qf.org.qa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews
M Ouzzani, H Hammady, Z Fedorowicz, A Elmagarmid
Systematic reviews 5, 1-10, 2016
131072016
Duplicate record detection: A survey
AK Elmagarmid, PG Ipeirotis, VS Verykios
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 19 (1), 1-16, 2006
27322006
Database transaction models for advanced applications
W Klas, AK Elmagarmid
12201992
Automatic image segmentation by integrating color-edge extraction and seeded region growing
J Fan, DKY Yau, AK Elmagarmid, WG Aref
IEEE transactions on image processing 10 (10), 1454-1466, 2001
9492001
Composing web services on the semantic web
B Medjahed, A Bouguettaya, AK Elmagarmid
The VLDB journal 12, 333-351, 2003
9152003
Association rule hiding
VS Verykios, AK Elmagarmid, E Bertino, Y Saygin, E Dasseni
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 16 (4), 434-447, 2004
7332004
Client-server computing in mobile environments
J Jing, AS Helal, A Elmagarmid
ACM computing surveys (CSUR) 31 (2), 117-157, 1999
6541999
Disclosure limitation of sensitive rules
M Atallah, E Bertino, A Elmagarmid, M Ibrahim, V Verykios
Proceedings 1999 Workshop on Knowledge and Data Engineering Exchange (KDEX …, 1999
6451999
Business-to-business interactions: issues and enabling technologies
B Medjahed, B Benatallah, A Bouguettaya, AHH Ngu, AK Elmagarmid
The VLDB journal 12, 59-85, 2003
6432003
Supporting top-k join queries in relational databases
IF Ilyas, WG Aref, AK Elmagarmid
The VLDB journal 13, 207-221, 2004
5612004
TAILOR: A record linkage toolbox
MG Elfeky, VS Verykios, AK Elmagarmid
Proceedings 18th International Conference on Data Engineering, 17-28, 2002
4652002
Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. Syst Rev 5: 210
M Ouzzani, H Hammady, Z Fedorowicz, A Elmagarmid
4582016
Hiding association rules by using confidence and support
E Dasseni, VS Verykios, AK Elmagarmid, E Bertino
Information Hiding: 4th International Workshop, IH 2001 Pittsburgh, PA, USA …, 2001
4432001
A multidatabase transaction model for interbase
A Elmagarmid, Y Leu, W Litwin, M Rusinkiewicz
4231990
NADEEF: a commodity data cleaning system
M Dallachiesa, A Ebaid, A Eldawy, A Elmagarmid, IF Ilyas, M Ouzzani, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
4132013
Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. Syst Rev. 2016; 5: 210
M Ouzzani, H Hammady, Z Fedorowicz, A Elmagarmid
3352017
Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. Syst Rev. 2016; 5 (1): 210
M Ouzzani, H Hammady, Z Fedorowicz, A Elmagarmid, T Chalmers, ...
3332021
Bit-sequences: an adaptive cache invalidation method in mobile client/server environments
J Jing, A Elmagarmid, A Helal, R Alonso
Mobile Networks and applications 2, 115-127, 1997
3231997
Rayyan—A web and mobile app for systematic reviews. Systematic Reviews, 5 (1), 210
M Ouzzani, H Hammady, Z Fedorowicz, A Elmagarmid
3142016
Periodicity detection in time series databases
MG Elfeky, WG Aref, AK Elmagarmid
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (7), 875-887, 2005
3112005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20