Παρακολούθηση
Paraschos Koutris
Paraschos Koutris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Communication steps for parallel query processing
P Beame, P Koutris, D Suciu
Journal of the ACM (JACM) 64 (6), 1-58, 2017
2962017
Query-based data pricing
P Koutris, P Upadhyaya, M Balazinska, B Howe, D Suciu
Journal of the ACM (JACM) 62 (5), 1-44, 2015
1912015
Demonstration of the Myria big data management service
D Halperin, V Teixeira de Almeida, LL Choo, S Chu, P Koutris, D Moritz, ...
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
1492014
Skew in parallel query processing
P Beame, P Koutris, D Suciu
Proceedings of the 33rd ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of …, 2014
1392014
Parallel evaluation of conjunctive queries
P Koutris, D Suciu
Proceedings of the thirtieth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2011
1042011
Parallel skyline queries
FN Afrati, P Koutris, D Suciu, JD Ullman
Proceedings of the 15th International Conference on Database Theory, 274-284, 2012
1002012
Toward practical query pricing with querymarket
P Koutris, P Upadhyaya, M Balazinska, B Howe, D Suciu
proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
902013
Distributed data deduplication
X Chu, IF Ilyas, P Koutris
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (11), 864-875, 2016
892016
Database-as-a-service for long-tail science
B Howe, G Cole, E Souroush, P Koutris, A Key, N Khoussainova, L Battle
International Conference on Scientific and Statistical Database Management …, 2011
672011
Towards model-based pricing for machine learning in a data marketplace
L Chen, P Koutris, A Kumar
Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data, 1535 …, 2019
592019
Worst-case optimal algorithms for parallel query processing
P Koutris, P Beame, D Suciu
19th International Conference on Database Theory (ICDT 2016), 2016
582016
Syntax-guided synthesis of datalog programs
X Si, W Lee, R Zhang, A Albarghouthi, P Koutris, M Naik
Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software …, 2018
522018
Optimizing large-scale semi-naïve datalog evaluation in hadoop
M Shaw, P Koutris, B Howe, D Suciu
International Datalog 2.0 Workshop, 165-176, 2012
492012
The data complexity of consistent query answering for self-join-free conjunctive queries under primary key constraints
P Koutris, J Wijsen
Proceedings of the 34th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of …, 2015
482015
Querymarket demonstration: Pricing for online data markets
P Koutris, P Upadhyaya, M Balazinska, B Howe, D Suciu
Proceedings of the VLDB Endowment 5 (12), 1962-1965, 2012
462012
Constraint-based synthesis of datalog programs
A Albarghouthi, P Koutris, M Naik, C Smith
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2017
452017
A discussion on pricing relational data
M Balazinska, B Howe, P Koutris, D Suciu, P Upadhyaya
In Search of Elegance in the Theory and Practice of Computation, 167-173, 2013
362013
QIRANA: A framework for scalable query pricing
S Deep, P Koutris
Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data …, 2017
352017
Consistent query answering for self-join-free conjunctive queries under primary key constraints
P Koutris, J Wijsen
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 42 (2), 1-45, 2017
332017
Revenue maximization for query pricing
S Chawla, S Deep, P Koutris, Y Teng
arXiv preprint arXiv:1909.00845, 2019
322019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20