Παρακολούθηση
Rory P. Wilson
Rory P. Wilson
Professor in Aquatic Biology, Swansea University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swansea.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scaling laws of marine predator search behaviour
DW Sims, EJ Southall, NE Humphries, GC Hays, CJA Bradshaw, ...
Nature 451 (7182), 1098-1102, 2008
9882008
Penguins
TD Williams
British Antarctic Survey, 1991
8441991
Moving towards acceleration for estimates of activity‐specific metabolic rate in free‐living animals: the case of the cormorant
RP Wilson, CR White, F Quintana, LG Halsey, N Liebsch, GR Martin, ...
Journal of Animal Ecology 75 (5), 1081-1090, 2006
6332006
Trends and perspectives in animal‐attached remote sensing
Y Ropert-Coudert, RP Wilson
Frontiers in Ecology and the Environment 3 (8), 437-444, 2005
5402005
An improved stomach pump for penquins and other seabirds
RP Wilson
Journal of field ornithology 55 (1), 109-112, 1984
4411984
Prying into the intimate details of animal lives: use of a daily diary on animals
RP Wilson, ELC Shepard, N Liebsch
Endangered species research 4 (1-2), 123-137, 2008
4332008
Identification of animal movement patterns using tri-axial accelerometry
ELC Shepard, RP Wilson, F Quintana, AG Laich, N Liebsch, DA Albareda, ...
Endangered species research 10, 47-60, 2008
4052008
Hydrodynamic aspects of design and attachment of a back-mounted device in penguins
R Bannasch, RP Wilson, B Culik
The Journal of experimental biology 194 (1), 83-96, 1994
4051994
Long-term attachment of transmitting and recording devices to penguins and other seabirds
RP Wilson, K Pütz, G Peters, B Culik, JA Scolaro, JB Charrassin, ...
Wildlife Society Bulletin, 101-106, 1997
3881997
Observing the unwatchable through acceleration logging of animal behavior
DD Brown, R Kays, M Wikelski, R Wilson, AP Klimley
Animal Biotelemetry 1 (1), 1-16, 2013
3722013
Making overall dynamic body acceleration work: on the theory of acceleration as a proxy for energy expenditure
AC Gleiss, RP Wilson, ELC Shepard
Methods in Ecology and Evolution 2 (1), 23-33, 2011
3602011
Measuring devices on wild animals: what constitutes acceptable practice?
RP Wilson, CR McMahon
Frontiers in Ecology and the Environment 4 (3), 147-154, 2006
3542006
Recording devices on free-ranging marine animals: does measurement affect foraging performance?
RP Wilson, WS Grant, DC Duffy
Ecology 67 (4), 1091-1093, 1986
3301986
Energy landscapes shape animal movement ecology
ELC Shepard, RP Wilson, WG Rees, E Grundy, SA Lambertucci, ...
The American Naturalist 182 (3), 298-312, 2013
2982013
Trans-ancestry genome-wide association study identifies 12 genetic loci influencing blood pressure and implicates a role for DNA methylation
N Kato, M Loh, F Takeuchi, N Verweij, X Wang, W Zhang, TN Kelly, ...
Nature genetics 47 (11), 1282-1293, 2015
2802015
Diving birds in cold water: do Archimedes and Boyle determine energetic costs?
RP Wilson, K Hustler, PG Ryan, AE Burger, EC Noldeke
The American Naturalist 140 (2), 179-200, 1992
2551992
Tri-axial dynamic acceleration as a proxy for animal energy expenditure; should we be summing values or calculating the vector?
L Qasem, A Cardew, A Wilson, I Griffiths, LG Halsey, ELC Shepard, ...
PloS one 7 (2), e31187, 2012
2442012
Diel dive depth in penguins in relation to diel vertical migration of prey: whose dinner by candlelight?
RP Wilson, K Puetz, CA Bost, BM Culik, R Bannasch, T Reins, ...
Marine Ecology Progress Series 94, 101-104, 1993
2441993
Remote-sensing systems and seabirds: their use, abuse and potential for measuring marine environmental variables
RP Wilson, D Grémillet, J Syder, MAM Kierspel, S Garthe, H Weimerskirch, ...
Marine Ecology Progress Series 228, 241-261, 2002
2362002
The relationship between oxygen consumption and body acceleration in a range of species
LG Halsey, ELC Shepard, F Quintana, AG Laich, JA Green, RP Wilson
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2009
2102009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20