Παρακολούθηση
Shehryar Khattak
Shehryar Khattak
NASA Jet Propulsion Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpl.nasa.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uncertainty-aware receding horizon exploration and mapping using aerial robots
C Papachristos, S Khattak, K Alexis
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 4568-4575, 2017
1872017
Graph‐based subterranean exploration path planning using aerial and legged robots
T Dang, M Tranzatto, S Khattak, F Mascarich, K Alexis, M Hutter
Journal of Field Robotics 37 (8), 1363-1388, 2020
1642020
Graph-based path planning for autonomous robotic exploration in subterranean environments
T Dang, F Mascarich, S Khattak, C Papachristos, K Alexis
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
1442019
Cerberus in the darpa subterranean challenge
M Tranzatto, T Miki, M Dharmadhikari, L Bernreiter, M Kulkarni, ...
Science Robotics 7 (66), eabp9742, 2022
1172022
Complementary multi-modal sensor fusion for resilient robot pose estimation in subterranean environments
S Khattak, DH Nguyen, F Mascarich, T Dang, K Alexis
2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1024-1029, 2020
1162020
Cerberus: Autonomous legged and aerial robotic exploration in the tunnel and urban circuits of the darpa subterranean challenge
M Tranzatto, F Mascarich, L Bernreiter, C Godinho, M Camurri, S Khattak, ...
arXiv preprint arXiv:2201.07067, 2022
1092022
Autonomous exploration and inspection path planning for aerial robots using the robot operating system
C Papachristos, M Kamel, M Popović, S Khattak, A Bircher, H Oleynikova, ...
Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3), 67-111, 2019
832019
Keyframe-based Direct Thermal-Inertial Odometry
S Khattak, C Papachristos, K Alexis
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3563 - 3569, 2019
792019
Autonomous navigation and mapping in underground mines using aerial robots
C Papachristos, S Khattak, F Mascarich, K Alexis
2019 IEEE Aerospace Conference, 1-8, 2019
732019
Keyframe‐based thermal–inertial odometry
S Khattak, C Papachristos, K Alexis
Journal of Field Robotics 37 (4), 552-579, 2020
692020
A multi-modal mapping unit for autonomous exploration and mapping of underground tunnels
F Mascarich, S Khattak, C Papachristos, K Alexis
2018 IEEE aerospace conference, 1-7, 2018
592018
Present and future of slam in extreme underground environments
K Ebadi, L Bernreiter, H Biggie, G Catt, Y Chang, A Chatterjee, ...
arXiv preprint arXiv:2208.01787, 2022
522022
Autonomous search for underground mine rescue using aerial robots
T Dang, F Mascarich, S Khattak, H Nguyen, H Nguyen, S Hirsh, ...
2020 IEEE Aerospace Conference, 1-8, 2020
502020
Localization uncertainty-aware autonomous exploration and mapping with aerial robots using receding horizon path-planning
C Papachristos, F Mascarich, S Khattak, T Dang, K Alexis
Autonomous Robots 43, 2131-2161, 2019
502019
Autonomous exploration of visually-degraded environments using aerial robots
C Papachristos, S Khattak, K Alexis
2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 775-780, 2017
502017
Locomotion policy guided traversability learning using volumetric representations of complex environments
J Frey, D Hoeller, S Khattak, M Hutter
2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2022
472022
Explore locally, plan globally: A path planning framework for autonomous robotic exploration in subterranean environments
T Dang, S Khattak, F Mascarich, K Alexis
2019 19th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), 9-16, 2019
452019
Visual-Thermal Landmarks and Inertial Fusion for Navigation in Degraded Visual Environments
S Khattak, C Papachristos, K Alexis
2019 IEEE Aerospace Conference, 1-9, 2019
442019
Self-supervised learning of lidar odometry for robotic applications
J Nubert, S Khattak, M Hutter
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 9601-9607, 2021
422021
Robust thermal-inertial localization for aerial robots: A case for direct methods
S Khattak, F Mascarich, T Dang, C Papachristos, K Alexis
2019 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1061-1068, 2019
382019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20