Παρακολούθηση
Vasileia Papathanasopoulou
Vasileia Papathanasopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards data-driven car-following models
V Papathanasopoulou, C Antoniou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 55, 496-509, 2015
1622015
Online calibration for microscopic traffic simulation and dynamic multi-step prediction of traffic speed
V Papathanasopoulou, I Markou, C Antoniou
Transportation research part C: emerging technologies 68, 144-159, 2016
412016
Flexible car–following models for mixed traffic and weak lane–discipline conditions
V Papathanasopoulou, C Antoniou
European transport research review 10, 1-14, 2018
232018
Dynamic car–following model calibration using spsa and isres algorithms
I Markou, V Papathanasopoulou, C Antoniou
Periodica Polytechnica Transportation Engineering 47 (2), 146-156, 2019
182019
A data-driven model for pedestrian behavior classification and trajectory prediction
V Papathanasopoulou, I Spyropoulou, H Perakis, V Gikas, ...
IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems 3, 328-339, 2022
162022
A framework for risk reduction for indoor parking facilities under constraints using positioning technologies
C Antoniou, V Gikas, V Papathanasopoulou, T Mpimis, H Perakis, ...
International journal of disaster risk reduction 31, 1166-1176, 2018
132018
Data-driven traffic simulation models: Mobility patterns using machine learning techniques
V Papathanasopoulou, C Antoniou, HN Koutsopoulos
Mobility Patterns, Big Data and Transport Analytics, 263-295, 2019
112019
Towards distribution-based calibration for traffic simulation
C Antoniou, V Gikas, V Papathanasopoulou, T Mpimis, I Markou, ...
17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2014
112014
Flexible car-following models incorporating information from adjacent lanes
V Papathanasopoulou, C Antoniou
2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation …, 2016
102016
Localization and driving behavior classification with smartphone sensors in direct absence of global navigation satellite systems
C Antoniou, V Gikas, V Papathanasopoulou, C Danezis, ...
Transportation Research Record 2489 (1), 66-76, 2015
102015
Classification of driving characteristics using smartphone sensor data
C Antoniou, V Papathanasopoulou, V Gikas, C Danezis, H Perakis
Proceedings of Symposium of the European Association for Research in …, 2014
92014
Classification of pedestrian behavior using real trajectory data
V Papathanasopoulou, I Spyropoulou, H Perakis, V Gikas, ...
2021 7th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2021
72021
Simulation-based analysis of road-pricing prospects for athens, greece
G Sarlas, V Papathanasopoulou, C Antoniou
Journal of urban planning and development 139 (3), 206-215, 2013
72013
Towards an integrated longitudinal and lateral movement data-driven model for mixed traffic
V Papathanasopoulou, C Antoniou
Transportation Research Procedia 37, 489-496, 2019
62019
Identification of Lane Change Manoeuvers on Mixed Traffic Trajectory Data
V Papathanasopoulou, C Antoniou
Transportation Research Board 97th Annual MeetingTransportation Research Board, 2018
62018
Assessment of congestion pricing prospects for Athens, Greece
V Papathanasopoulou, C Antoniou
Transportation Research Board 90th Annual MeetingTransportation Research Board, 2011
62011
Testing and Evaluation of Wi-Fi RTT Ranging Technology for Personal Mobility Applications
M Orfanos, H Perakis, V Gikas, G Retscher, T Mpimis, I Spyropoulou, ...
Sensors 23 (5), 2829, 2023
42023
Flexible car-following models on mixed traffic trajectory data
V Papathanasopoulou, C Antoniou
Transportation Research Board 96th Annual MeetingTransportation Research Board, 2017
32017
Driving Behavior Classification within Indoor Parking Facilities Based on Inertial Smartphone Data
H Perakis, A Mpimis, V Gikas, V Papathanasopoulou, K Antoniou
Proceedings of the 6th International Conference on Indoor Positioning and …, 2015
32015
A framework for efficient data collection and modeling of indoor parking facilities under constraints
C Antoniou, V Gikas, V Papathanasopoulou, T Mpimis, H Perakis, ...
Transportation Research Board 96th Annual MeetingTransportation Research Board, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20