Παρακολούθηση
David Bau
David Bau
Assistant Professor at Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical linear algebra
LN Trefethen, D Bau III
Siam, 1997
62721997
Explaining explanations: An overview of interpretability of machine learning
LH Gilpin, D Bau, BZ Yuan, A Bajwa, M Specter, L Kagal
2018 IEEE 5th International Conference on data science and advanced …, 2018
17582018
Network dissection: Quantifying interpretability of deep visual representations
D Bau, B Zhou, A Khosla, A Oliva, A Torralba
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
11922017
GAN Dissection: Visualizing and Understanding Generative Adversarial Networks
D Bau, JY Zhu, H Strobelt, B Zhou, JB Tenenbaum, WT Freeman, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR 2019), 2019
3912019
Determining advertisements using user behavior information such as past navigation information
D Bau
US Patent App. 10/955,828, 2006
3412006
Learnable programming: blocks and beyond
D Bau, J Gray, C Kelleher, J Sheldon, F Turbak
Communications of the ACM 60 (6), 72-80, 2017
2702017
Semantic photo manipulation with a generative image prior
D Bau, H Strobelt, W Peebles, J Wulff, B Zhou, JY Zhu, A Torralba
arXiv preprint arXiv:2005.07727, 2020
2512020
Interpreting deep visual representations via network dissection
B Zhou, D Bau, A Oliva, A Torralba
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (9), 2131-2145, 2018
2322018
Interpretable basis decomposition for visual explanation
B Zhou, Y Sun, D Bau, A Torralba
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 119-134, 2018
2222018
Understanding the role of individual units in a deep neural network
D Bau, JY Zhu, H Strobelt, A Lapedriza, B Zhou, A Torralba
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (48), 30071-30078, 2020
2202020
Annotation based development platform for stateful web services
D Bau III, A Bosworth, GS Burd, RA Chavez, KW Marvin
US Patent 7,437,710, 2008
2082008
Seeing what a gan cannot generate
D Bau, JY Zhu, J Wulff, W Peebles, H Strobelt, B Zhou, A Torralba
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1992019
Providing images of named resources in response to a search query
D Bau, G Erkan, OA Osman, SA Safier, CYC Lo
US Patent 9,026,526, 2015
1732015
Systems and methods for creating network-based software services using source code annotations
K Marvin, D Remy, D Bau, RA Chavez, D Read
US Patent 7,707,564, 2010
1722010
Pencil code: block code for a text world
D Bau, DA Bau, M Dawson, CS Pickens
Proceedings of the 14th International Conference on Interaction Design and …, 2015
1342015
Methods and apparatus for building, customizing and using software abstractions of external entities
KW Marvin, D Bau III, RA Chavez
US Patent 7,516,447, 2009
1242009
Reusable software controls
K Marvin, D Read, D Bau
US Patent App. 10/780,466, 2004
1132004
Method and system for proxy-based file sharing
G Burd, D Bau, R Chavez
US Patent App. 11/173,392, 2007
1102007
Marshaling and un-marshaling data types in XML and Java
D Bau
US Patent 7,650,591, 2010
1082010
What makes fake images detectable? understanding properties that generalize
L Chai, D Bau, SN Lim, P Isola
European conference on computer vision, 103-120, 2020
1022020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20