Παρακολούθηση
Yiannis G. Matsinos
Yiannis G. Matsinos
Department of Environment University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Range S hifter: a platform for modelling spatial eco‐evolutionary dynamics and species' responses to environmental changes
G Bocedi, SCF Palmer, G Pe'er, RK Heikkinen, YG Matsinos, K Watts, ...
Methods in Ecology and Evolution 5 (4), 388-396, 2014
2062014
Parameter estimation, reliability, and model improvement for spatially explicit models of animal populations
MJ Conroy, Y Cohen, FC James, YG Matsinos, BA Maurer
Ecological Applications 5 (1), 17-19, 1995
2001995
Integrating new methods and tools in fire danger rating
C Vasilakos, K Kalabokidis, J Hatzopoulos, G Kallos, Y Matsinos
International Journal of Wildland Fire 16 (3), 306-316, 2007
1022007
Spatio-temporal variability in human and natural sounds in a rural landscape
YG Matsinos, AD Mazaris, KD Papadimitriou, A Mniestris, ...
Landscape ecology 23, 945-959, 2008
992008
Using an individual-based model for assessment of sea turtle population viability
AD Mazaris, Ø Fiksen, YG Matsinos
Population Ecology 47, 179-191, 2005
942005
The effect of vitamin K supplementation on biochemical markers of bone formation in children and adolescents with cystic fibrosis
P Nicolaidou, I Stavrinadis, I Loukou, A Papadopoulou, H Georgouli, ...
European journal of pediatrics 165, 540-545, 2006
882006
Effects of anticonvulsant therapy on vitamin D status in children: prospective monitoring study
P Nicolaidou, H Georgouli, H Kotsalis, Y Matsinos, A Papadopoulou, ...
Journal of child neurology 21 (3), 205-210, 2006
862006
A protocol for better design, application, and communication of population viability analyses
G Pe'er, YG Matsinos, K Johst, KW Franz, C Turlure, V Radchuk, ...
Conservation Biology 27 (4), 644-656, 2013
852013
Modeling competition, dispersal and effects of disturbance in the dynamics of a grassland community using a cellular automaton model
YG Matsinos, AY Troumbis
Ecological Modelling 149 (1-2), 71-83, 2002
792002
Securing the conservation of biodiversity across administrative levels and spatial, temporal, and ecological scales–research needs and approaches of the SCALES project
K Henle, W Kunin, O Schweiger, DS Schmeller, V Grobelnik, Y Matsinos, ...
Gaia-Ecological Perspectives for Science and Society 19 (3), 187-193, 2010
772010
Toward better application of minimum area requirements in conservation planning
G Pe’er, MA Tsianou, KW Franz, YG Matsinos, AD Mazaris, D Storch, ...
Biological Conservation 170, 92-102, 2014
672014
Nest site selection of loggerhead sea turtles: the case of the island of Zakynthos, W Greece
AD Mazaris, YG Matsinos, D Margaritoulis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 336 (2), 157-162, 2006
562006
An individual based model of a sea turtle population to analyze effects of age dependent mortality
AD Mazaris, B Broder, YG Matsinos
Ecological Modelling 198 (1-2), 174-182, 2006
502006
Butterfly diversity at the ecotone between agricultural and semi‐natural habitats across a climatic gradient
G Pe’er, C van Maanen, A Turbé, YG Matsinos, S Kark
Diversity and Distributions 17 (6), 1186-1197, 2011
442011
Effectiveness of different conservation measures for loggerhead sea turtle (Caretta caretta) nests at Zakynthos Island, Greece
E Kornaraki, DA Matossian, AD Mazaris, YG Matsinos, D Margaritoulis
Biological Conservation 130 (3), 324-330, 2006
442006
Life table parameters of the aphid predators Coccinella septempunctata, Ceratomegilla undecimnotata and Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae)
DC Kontodimas, PG Milonas, GJ Stathas, NE Papanikolaou, A Skourti, ...
European Journal of Entomology 105 (3), 427, 2008
422008
Projecting species’ range expansion dynamics: sources of systematic biases when scaling up patterns and processes
G Bocedi, G Pe’er, RK Heikkinen, Y Matsinos, JMJ Travis
Methods in Ecology and Evolution 3 (6), 1008-1018, 2012
412012
Temperature-Dependent Development, Survival, Longevity, and Fecundity of Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae)
NE Papanikolaou, PG Milonas, DC Kontodimas, N Demiris, YG Matsinos
Annals of the Entomological Society of America 106 (2), 228-234, 2013
392013
Ecological hierarchies and self-organisation–Pattern analysis, modelling and process integration across scales
H Reuter, F Jopp, JM Blanco-Moreno, C Damgaard, Y Matsinos, ...
Basic and Applied Ecology 11 (7), 572-581, 2010
372010
Modeling the effect of sea surface temperature on sea turtle nesting activities by investigating seasonal trends
AD Mazaris, E Kornaraki, YG Matsinos, D MARGARITOULIS
Natural Resource Modeling 17 (4), 445-465, 2004
362004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20