Παρακολούθηση
Chrysoulas Christos
Chrysoulas Christos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα napier.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Arrowhead Approach for SOA Application Development and Documentation
F Blomstedt, L Lino Ferreira, M Klisics, C Chrysoulas, I Martinez de Soria, ...
40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON …, 2014
852014
Saliency tubes: Visual explanations for spatio-temporal convolutions
A Stergiou, G Kapidis, G Kalliatakis, C Chrysoulas, R Veltkamp, R Poppe
2019 IEEE international conference on image processing (ICIP), 1830-1834, 2019
502019
Implementing deep learning techniques in 5G IoT networks for 3D indoor positioning: DELTA (DeEp Learning-Based Co-operaTive Architecture)
B El Boudani, L Kanaris, A Kokkinis, M Kyriacou, C Chrysoulas, S Stavrou, ...
Sensors 20 (19), 5495, 2020
462020
Launching adversarial attacks against network intrusion detection systems for iot
P Papadopoulos, O Thornewill von Essen, N Pitropakis, C Chrysoulas, ...
Journal of Cybersecurity and Privacy 1 (2), 252-273, 2021
432021
Arrowhead Compliant Virtual Market of Energy
LL Ferreira, L Siksnys, P Pedersen, P Stluka, C Chrysoulas, T Le Guilly, ...
9th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory …, 2014
322014
Applying a web-service-based model to dynamic service-deployment
C Chrysoulas, E Haleplidis, R Haas, S Denazis, O Koyfopavlou
International Conference on Computational Intelligence for Modelling …, 2005
222005
Explainable AI-based DDOS attack identification method for IoT networks
CS Kalutharage, X Liu, C Chrysoulas, N Pitropakis, P Papadopoulos
Computers 12 (2), 32, 2023
212023
Using social media & sentiment analysis to make investment decisions
B Hasselgren, C Chrysoulas, N Pitropakis, WJ Buchanan
Future Internet 15 (1), 5, 2022
212022
Review and critical analysis of privacy-preserving infection tracking and contact tracing
WJ Buchanan, MA Imran, M Ur-Rehman, L Zhang, QH Abbasi, ...
Frontiers in Communications and Networks 1, 583376, 2020
192020
Measuring consumer behavioural intention to accept technology: Towards autonomous vehicles technology acceptance model (AVTAM)
P Seuwou, C Chrysoulas, E Banissi, G Ubakanma
Trends and Innovations in Information Systems and Technologies: Volume 1 8 …, 2020
182020
GLASS: A citizen-centric distributed data-sharing model within an e-governance architecture
O Lo, WJ Buchanan, S Sayeed, P Papadopoulos, N Pitropakis, ...
Sensors 22 (6), 2291, 2022
172022
Class Feature Pyramids for Video Explanation
A Stergiou, G Kapidis, G Kalliatakis, C Chrysoulas, R Poppe, Veltkamp
2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW), 2019
162019
Personalized micro-service recommendation system for online news
M Asenova, C Chrysoulas
Procedia Computer Science 160, 610-615, 2019
152019
Building an Adaptive E-learning System
C Chrysoulas, M Fasli
132017
A decision making framework for dynamic service deployment
C Chrysoulas, G Kostopoulos, E Haleplidis, R Haas, S Denazis, ...
Proc. 15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Mykonos, Greece 3, 2006
132006
Granularity Cost Analysis for Function Block as a Service (FBaaS)
A Homay, M Wollschlaeger, MS Alois Zoitl, C Chrysoulas
IEEE 17th International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 2019
122019
Multi-label classifier to deal with misclassification in non-functional requirements
M Sabir, C Chrysoulas, E Banissi
Trends and Innovations in Information Systems and Technologies: Volume 1 8 …, 2020
112020
Traffic Sign Recognition based on Synthesised Training Data
A Stergiou, G Kalliatakis, C Chrysoulas
Big Data and Cognitive Computing 2, 2018
112018
Investigating machine learning attacks on financial time series models
M Gallagher, N Pitropakis, C Chrysoulas, P Papadopoulos, A Mylonas, ...
Computers & Security 123, 102933, 2022
92022
A security and authentication layer for SCADA/DCS applications
A Homay, C Chrysoulas, B El Boudani, M de Sousa, M Wollschlaeger
Microprocessors and Microsystems 87, 103479, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20