Παρακολούθηση
Rong Jin
Rong Jin
Alibaba Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.msu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding bag-of-words model: a statistical framework
Y Zhang, R Jin, ZH Zhou
International journal of machine learning and cybernetics 1 (1), 43-52, 2010
11292010
Distance metric learning: A comprehensive survey
L Yang, R Jin
Michigan State Universiy 2 (2), 4, 2006
8872006
Active learning by querying informative and representative examples
SJ Huang, R Jin, ZH Zhou
Advances in neural information processing systems 23, 2010
6612010
Batch mode active learning and its application to medical image classification
SCH Hoi, R Jin, J Zhu, MR Lyu
Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning, 417-424, 2006
5332006
Semiboost: Boosting for semi-supervised learning
PK Mallapragada, R Jin, AK Jain, Y Liu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (11), 2000 …, 2008
4292008
Flexible mixture model for collaborative filtering
L Si, R Jin
Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2003
4192003
Combining link and content for community detection: a discriminative approach
T Yang, R Jin, Y Chi, S Zhu
Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2009
4182009
An automatic weighting scheme for collaborative filtering
R Jin, JY Chai, L Si
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
4072004
Semisupervised svm batch mode active learning with applications to image retrieval
SCH Hoi, R Jin, J Zhu, MR Lyu
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 27 (3), 1-29, 2009
3922009
Learning with multiple labels
R Jin, Z Ghahramani
Advances in neural information processing systems 15, 2002
3902002
Discriminative semi-supervised feature selection via manifold regularization
Z Xu, I King, MRT Lyu, R Jin
IEEE Transactions on Neural networks 21 (7), 1033-1047, 2010
3822010
Nyström method vs random fourier features: A theoretical and empirical comparison
T Yang, YF Li, M Mahdavi, R Jin, ZH Zhou
Advances in neural information processing systems 25, 2012
3552012
Detecting communities and their evolutions in dynamic social networks—a Bayesian approach
T Yang, Y Chi, S Zhu, Y Gong, R Jin
Machine learning 82 (2), 157-189, 2011
3482011
Simple and efficient multiple kernel learning by group lasso
Z Xu, R Jin, H Yang, I King, MR Lyu
ICML, 2010
3262010
Large-scale text categorization by batch mode active learning
SCH Hoi, R Jin, MR Lyu
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, 633-642, 2006
3072006
Multimedia search with pseudo-relevance feedback
R Yan, A Hauptmann, R Jin
International Conference on Image and Video Retrieval, 238-247, 2003
3032003
Multiple kernel learning for visual object recognition: A review
SS Bucak, R Jin, AK Jain
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36 (7), 1354-1369, 2013
2982013
Online feature selection and its applications
J Wang, P Zhao, SCH Hoi, R Jin
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 26 (3), 698-710, 2013
2982013
Correlated label propagation with application to multi-label learning
F Kang, R Jin, R Sukthankar
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
2962006
Tag completion for image retrieval
L Wu, R Jin, AK Jain
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (3), 716-727, 2012
2882012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20