Παρακολούθηση
zacharias scouras
zacharias scouras
professor of Genetics, AUTh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Insecticidal and genotoxic activities of mint essential oils
G Franzios, M Mirotsou, E Hatziapostolou, J Kral, ZG Scouras, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 45 (7), 2690-2694, 1997
3481997
Insecticidal and genotoxic activities of oregano essential oils
I Karpouhtsis, E Pardali, E Feggou, S Kokkini, ZG Scouras, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 46 (3), 1111-1115, 1998
3031998
Insecticidal effects of essential oils. A study of the effects of essential oils extracted from eleven Greek aromatic plants onDrosophila auraria
I Konstantopoulou, L Vassilopoulou, P Mavragani-Tsipidou, ZG Scouras
Experientia 48 (6), 616-619, 1992
2391992
Insecticidal and genotoxic effects of essentiial oils of Greek sage, Salvia fruticosa, and mint, Mentha pulegium, on Drosophila melanogaster and Bactrocera oleae (Diptera …
V Pavlidou, I Karpouhtsis, G Franzios, A Zambetaki, Z Scouras, ...
Journal of Agricultural and Urban Entomology, 2004
762004
Noninvasive genetic studies of brown bears using power poles
AA Karamanlidis, E Drosopoulou, M de Gabriel Hernando, L Georgiadis, ...
European journal of wildlife research 56 (5), 693-702, 2010
512010
Preliminary probiotic selection of dairy and human yeast strains
A Kourelis, C Kotzamanidis, E Litopoulou-Tzanetaki, ZG Scouras, ...
Journal of Biological Research 13, 93, 2010
472010
Using sign at power poles to document presence of bears in Greece
AA Karamanlidis, D Youlatos, S Sgardelis, Z Scouras
Ursus 18 (1), 54-61, 2007
402007
Identification of several cytoplasmic HSP70 genes from the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) and their long-term evolution in Mollusca and Metazoa
A Kourtidis, E Drosopoulou, N Nikolaidis, VI Hatzi, CC Chintiroglou, ...
Journal of molecular evolution 62 (4), 446-459, 2006
392006
Induction of a subgroup of acute phase protein genes in mouse liver by hyperthermia
M Yiangou, E Paraskeva, CC Hsieh, E Markou, P Victoratos, Z Scouras, ...
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Gene Structure and Expression 1396 (2 …, 1998
361998
A time-calibrated mitogenome phylogeny of catfish (Teleostei: Siluriformes)
I Kappas, S Vittas, CN Pantzartzi, E Drosopoulou, ZG Scouras
PLoS One 11 (12), e0166988, 2016
342016
Heat shock gene expression during recovery after transient cold shock in Drosophila auraria (Diptera: Drosophilidae).
M Yiangou, P Tsapogas, N Nikolaidis, ZG Scouras
Cytobios 92 (369), 91-98, 1997
341997
Balbiani rings and puffs of the polytene chromosomes of Drosophila auraria
ZG Scouras, CD Kastritsis
Chromosoma 89 (2), 96-106, 1984
331984
Genetic diversity, structure, and size of an endangered brown bear population threatened by highway construction in the Pindos Mountains, Greece
AA Karamanlidis, M Straka, E Drosopoulou, M de Gabriel Hernando, ...
European journal of wildlife research 58 (3), 511-522, 2012
312012
A Drosophila hsp70 gene contains long, antiparallel, coupled open reading frames (LAC ORFs) conserved in homologous loci
I Konstantopoulou, CA Ouzounis, E Drosopoulou, M Yiangou, P Sideras, ...
Journal of molecular evolution 41 (4), 414-420, 1995
311995
The complete mitochondrial genome of the loggerhead turtle Caretta caretta (Testudines: Cheloniidae): Genome description and phylogenetic considerations
E Drosopoulou, G Tsiamis, M Mavropoulou, S Vittas, KA Katselidis, ...
Mitochondrial DNA 23 (1), 1-12, 2012
302012
The genome of the olive fruit fly Bactrocera oleae: localization of molecular markers by in situ hybridization to the salivary gland polytene chromosomes
A Zambetaki, A Zacharopoulou, ZG Scouras, P Mavragani-Tsipidou
Genome 42 (4), 744-751, 1999
301999
Three new satellite sequences and a mobile element found inside HSP70 introns of the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)
A Kourtidis, E Drosopoulou, CN Pantzartzi, CC Chintiroglou, ZG Scouras
Genome 49 (11), 1451-1458, 2006
292006
The heat shock genes in theDrosophila montium subgroup: Chromosomal localization and evolutionary implications
E Drosopoulou, I Konstantopoulou, ZG Scouras
Chromosoma 105 (2), 104-110, 1996
291996
The β-tubulin gene family evolution in the Drosophila montium subgroup of the melanogaster species group
E Drosopoulou, ZG Scouras
Journal of molecular evolution 41 (3), 293-298, 1995
291995
The heat-shock gene hsp83 of Drosophila auraria: genomic organization, nucleotide sequence, and long antiparallel coupled ORFs (LAC ORFs)
I Konstantopoulou, ZG Scouras
Journal of molecular evolution 46 (3), 334-343, 1998
281998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20