Παρακολούθηση
Antonio Fratini
Antonio Fratini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aston.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Individual identification via electrocardiogram analysis
A Fratini, M Sansone, P Bifulco, M Cesarelli
Biomedical engineering online 14, 1-23, 2015
1512015
Relevance of motion artifact in electromyography recordings during vibration treatment
A Fratini, M Cesarelli, P Bifulco, M Romano
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (4), 710-718, 2009
1362009
A piezoresistive sensor to measure muscle contraction and mechanomyography
D Esposito, E Andreozzi, A Fratini, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, ...
Sensors 18 (8), 2553, 2018
942018
An algorithm for FHR estimation from foetal phonocardiographic signals
M Ruffo, M Cesarelli, M Romano, P Bifulco, A Fratini
Biomedical Signal Processing and Control 5 (2), 131-141, 2010
632010
Whole body vibration treatments in postmenopausal women can improve bone mineral density: results of a stimulus focussed meta-analysis
A Fratini, T Bonci, AMJ Bull
PLoS One 11 (12), e0166774, 2016
612016
Muscle motion and EMG activity in vibration treatment
A Fratini, A La Gatta, P Bifulco, M Romano, M Cesarelli
Medical engineering & physics 31 (9), 1166-1172, 2009
612009
A wearable device for recording of biopotentials and body movements
P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini, M Ruffo, G Pasquariello, G Gargiulo
2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2011
542011
A comparison of denoising methods for X-ray fluoroscopic images
T Cerciello, P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini
Biomedical Signal Processing and Control 7 (6), 550-559, 2012
492012
A piezoresistive array armband with reduced number of sensors for hand gesture recognition
D Esposito, E Andreozzi, GD Gargiulo, A Fratini, G D’Addio, GR Naik, ...
Frontiers in Neurorobotics 13, 114, 2020
482020
Subject identification via ECG fiducial-based systems: Influence of the type of QT interval correction
F Gargiulo, A Fratini, M Sansone, C Sansone
Computer methods and programs in biomedicine 121 (3), 127-136, 2015
432015
2D-3D registration of CT vertebra volume to fluoroscopy projection: a calibration model assessment
P Bifulco, M Cesarelli, R Allen, M Romano, A Fratini, G Pasquariello
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 1-8, 2009
362009
Analysis and modelling of muscles motion during whole body vibration
M Cesarelli, A Fratini, P Bifulco, A La Gatta, M Romano, G Pasquariello
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 1-9, 2009
342009
Characterisation of the porcine eyeball as an in-vitro model for dry eye
F Menduni, LN Davies, D Madrid-Costa, A Fratini, JS Wolffsohn
Contact Lens and Anterior Eye 41 (1), 13-17, 2018
332018
Problems in assessment of novel biopotential front-end with dry electrode: A brief review
GD Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini, M Romano
Machines 2 (1), 87-98, 2014
322014
Bluetooth portable device for continuous ECG and patient motion monitoring during daily life
P Bifulco, G Gargiulo, M Romano, A Fratini, M Cesarelli
11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and …, 2007
322007
Cortical recruitment and functional dynamics in postural control adaptation and habituation during vibratory proprioceptive stimulation
KJ Edmunds, H Petersen, M Hassan, S Yassine, A Olivieri, F Barollo, ...
Journal of neural engineering 16 (2), 026037, 2019
232019
Forcecardiography: A novel technique to measure heart mechanical vibrations onto the chest wall
E Andreozzi, A Fratini, D Esposito, G Naik, C Polley, GD Gargiulo, ...
Sensors 20 (14), 3885, 2020
222020
The Effect of Whole Body Vibration on Oxygen Uptake and Electromyographic Signal of the Rectus Femoris Muscle during Static and Dynamic Squat.
F Di Iorio, M Cesarelli, P Bifulco, A Fratini, E Roveda, M Ruffo
Journal of Exercise Physiology Online 15 (5), 2012
212012
PSD modifications of FHRV due to interpolation and CTG storage rate
M Cesarelli, M Romano, M Ruffo, P Bifulco, G Pasquariello, A Fratini
Biomedical Signal Processing and Control 6 (3), 225-230, 2011
212011
Time-frequency analysis of CTG signals
M Romano, M Cesarelli, P Bifulco, M Ruffo, A Fratini, G Pasquariello
Current Development in Theory and Applications of Wavelets 3 (2), 169-192, 2009
212009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20