Παρακολούθηση
Athanasios Kanapitsas
Athanasios Kanapitsas
Professor, Physics Department, University of Thessaly, Lamia, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dielectric studies of molecular mobility and phase morphology in polymer–layered silicate nanocomposites
A Kanapitsas, P Pissis, R Kotsilkova
Journal of non-crystalline solids 305 (1-3), 204-211, 2002
942002
Multifunctional nanocomposites of poly (vinylidene fluoride) reinforced by carbon nanotubes and magnetite nanoparticles.
C Tsonos, C Pandis, N Soin, D Sakellari, E Myrovali, S Kripotou, ...
Express Polymer Letters 9 (12), 2015
872015
Structure–property relationships in segmented polyurethanes with metal chelates in the main chain
G Georgoussis, A Kanapitsas, P Pissis, YV Savelyev, VY Veselov, ...
European polymer journal 36 (6), 1113-1126, 2000
792000
Influence of chain extenders and chain end groups on properties of segmented polyurethanes. II. Dielectric study
P Pissis, A Kanapitsas, YV Savelyev, ER Akhranovich, EG Privalko, ...
Polymer 39 (15), 3431-3435, 1998
731998
Molecular mobility and hydration properties of segmented polyurethanes with varying structure of soft‐and hard‐chain segments
A Kanapitsas, P Pissis, JLG Ribelles, MM Pradas, EG Privalko, ...
Journal of applied polymer science 71 (8), 1209-1221, 1999
711999
Influence of chain extenders and chain end groups on properties of segmented polyurethanes. I. Phase morphology
YV Savelyev, ER Akhranovich, AP Grekov, EG Privalko, VV Korskanov, ...
Polymer 39 (15), 3425-3429, 1998
681998
Structure and water sorption of polyurethane nanocomposites based on organic and inorganic components
YP Mamunya, VI Shtompel, EV Lebedev, P Pissis, A Kanapitsas, ...
European polymer journal 40 (10), 2323-2331, 2004
632004
Electromagnetic wave absorption properties of ternary poly (vinylidene fluoride)/magnetite nanocomposites with carbon nanotubes and graphene
C Tsonos, N Soin, G Tomara, B Yang, GC Psarras, A Kanapitsas, E Siores
RSC advances 6 (3), 1919-1924, 2016
622016
Molecular mobility in polyurethane/styrene–acrylonitrile blends studied by dielectric techniques
A Kanapitsas, P Pissis, AG Estrella
European polymer journal 35 (5), 923-937, 1999
491999
Broadband dielectric relaxation spectroscopy in polymer nanocomposites
P Pissis, D Fragiadakis, A Kanapitsas, K Delides
Macromolecular symposia 265 (1), 12-20, 2008
482008
Polyvinylidene fluoride/magnetite nanocomposites: Dielectric and thermal response
C Tsonos, H Zois, A Kanapitsas, N Soin, E Siores, GD Peppas, ...
Journal of Physics and Chemistry of Solids 129, 378-386, 2019
452019
Barium ferrite/epoxy resin nanocomposite system: Fabrication, dielectric, magnetic and hydration studies
A Kanapitsas, C Tsonos, GC Psarras, S Kripotou
Express Polymer Letters 10 (3), 227, 2016
392016
Dielectric relaxation spectroscopy in crosslinked polyurethanes based on polymer polyols
A Kanapitsas, P Pissis
European polymer journal 36 (6), 1241-1250, 2000
392000
Interface states and MWS polarization contributions to the dielectric response of low voltage ZnO varistor
C Tsonos, A Kanapitsas, D Triantis, C Anastasiadis, I Stavrakas, P Pissis, ...
Ceramics International 37 (1), 207-214, 2011
342011
Thermodynamic state, temperature transitions, and broadband dielectric relaxation behavior in gradient interpenetrating polymer networks
L Karabanova, P Pissis, A Kanapitsas, E Lutsyk
Journal of applied polymer science 68 (1), 161-171, 1998
341998
Broadband dielectric relaxation spectroscopy in interpenetrating polymer networks of polyurethane-copolymer of butyl methacrylate and dimethacrylate triethylene glycol
A Kanapitsas, P Pissis, L Karabanova, L Sergeeva, L Apekis
Polymer Gels and Networks 6 (2), 83-102, 1998
341998
Water sorption and electrical/dielectric properties of organic‐inorganic polymer blends
Y Mamunya, A Kanapitsas, P Pissis, G Boiteux, E Lebedev
Macromolecular Symposia 198 (1), 449-460, 2003
322003
Relaxation phenomena and morphology in polymer blends based on polyurethanes investigated by various thermal analysis techniques
AS Vatalis, A Kanapitsas, CG Delides, P Pissis
Thermochimica acta 372 (1-2), 33-38, 2001
322001
Dielectric and conductivity studies of the hydration mechanisms in plant seeds
AA Konsta, P Pissis, A Kanapitsas, S Ratkovic
Biophysical journal 70 (3), 1485-1493, 1996
271996
Nanostructure and molecular dynamics in rodlike polyimide/flexible-chain polyimide molecular composites
VA Bershtein, LM Egorova, PN Yakushev, O Meszaros, P Sysel, L David, ...
Journal of Macromolecular Science, Part B 41 (3), 419-450, 2002
242002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20