Παρακολούθηση
Antonio Gomez-Exposito
Antonio Gomez-Exposito
Professor of Electrical Engineering, Universidad de Sevilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power system state estimation: theory and implementation
A Abur, AG Exposito
CRC press, 2004
40432004
Sistemas Eléctricos de Potencia
A Gómez Expósito, JL Matínez Ramos, JA Rosendo Macías, ...
España: Mc Graw-Hill, 463-503, 2002
23082002
Electric energy systems: analysis and operation
A Gómez-Expósito, AJ Conejo, C Cañizares
CRC press, 2018
9872018
Frequency regulation contribution through variable-speed wind energy conversion systems
JM Mauricio, A Marano, A Gómez-Expósito, JLM Ramos
IEEE transactions on power systems 24 (1), 173-180, 2009
6392009
Power system dynamic state estimation: Motivations, definitions, methodologies, and future work
J Zhao, A Gómez-Expósito, M Netto, L Mili, A Abur, V Terzija, I Kamwa, ...
IEEE Transactions on Power Systems 34 (4), 3188-3198, 2019
6192019
A multilevel state estimation paradigm for smart grids
A Gomez-Exposito, A Abur, A de la Villa Jaen, C Gomez-Quiles
Proceedings of the IEEE 99 (6), 952-976, 2011
3412011
Análisis y operación de sistemas de energıa eléctrica
A Abur
Doctoral dissertation, 2002
3282002
Electricity market price forecasting based on weighted nearest neighbors techniques
AT Lora, JMR Santos, AG Expósito, JLM Ramos, JCR Santos
IEEE Transactions on Power Systems 22 (3), 1294-1301, 2007
3032007
Detection of non-technical losses using smart meter data and supervised learning
MM Buzau, J Tejedor-Aguilera, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (3), 2661-2670, 2018
2822018
Power system parameter estimation: a survey
P Zarco, AG Exposito
IEEE Transactions on power systems 15 (1), 216-222, 2000
2762000
A taxonomy of multi-area state estimation methods
A Gómez-Expósito, A De La Villa Jaén, C Gómez-Quiles, P Rousseaux, ...
Electric Power Systems Research 81 (4), 1060-1069, 2011
2362011
Fair allocation of transmission power losses
AG Exposito, JMR Santos, TG Garcia, EAR Velasco
IEEE transactions on power systems 15 (1), 184-188, 2000
2352000
Reliable load flow technique for radial distribution networks
AG Expósito, ER Ramos
IEEE Transactions on Power Systems 14 (3), 1063-1069, 1999
2201999
Path-based distribution network modeling: application to reconfiguration for loss reduction
ER Ramos, AG Expósito, JR Santos, FL Iborra
IEEE Transactions on power systems 20 (2), 556-564, 2005
2132005
Hybrid deep neural networks for detection of non-technical losses in electricity smart meters
MM Buzau, J Tejedor-Aguilera, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito
IEEE Transactions on Power Systems 35 (2), 1254-1263, 2019
2062019
Self-tuning of Kalman filters for harmonic computation
JAR Macias, AG Exposito
IEEE transactions on power delivery 21 (1), 501-503, 2005
1702005
Roles of dynamic state estimation in power system modeling, monitoring and operation
J Zhao, M Netto, Z Huang, SS Yu, A Gómez-Expósito, S Wang, I Kamwa, ...
IEEE Transactions on Power Systems 36 (3), 2462-2472, 2020
1682020
On the use of PMUs in power system state estimation
A Gomez-Exposito, A Abur, P Rousseaux, A de la Villa Jaen, ...
17th power system computation conference, 2011
1532011
VSC-based MVDC railway electrification system
A Gómez-Expósito, JM Mauricio, JM Maza-Ortega
IEEE Transactions on power Delivery 29 (1), 422-431, 2013
1512013
A comparison of techniques for state-space transient analysis of transmission lines
JAR Macias, AG Exposito, AB Soler
IEEE Transactions on Power Delivery 20 (2), 894-903, 2005
139*2005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20