Παρακολούθηση
Jinshan Pan
Jinshan Pan
Nanjing University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seas.harvard.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single image dehazing via multi-scale convolutional neural networks
W Ren, S Liu, H Zhang, J Pan, X Cao, MH Yang
European conference on computer vision, 154-169, 2016
11672016
Ntire 2017 challenge on single image super-resolution: Methods and results
R Timofte, E Agustsson, L Van Gool, MH Yang, L Zhang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
10352017
Blind image deblurring using dark channel prior
J Pan, D Sun, H Pfister, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
6122016
Gated fusion network for single image dehazing
W Ren, L Ma, J Zhang, J Pan, X Cao, W Liu, MH Yang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
5212018
Deblurring text images via L0-regularized intensity and gradient prior
J Pan, Z Hu, Z Su, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
4342014
Single image dehazing via conditional generative adversarial network
R Li, J Pan, Z Li, J Tang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2892018
Dynamic scene deblurring using spatially variant recurrent neural networks
J Zhang, J Pan, J Ren, Y Song, L Bao, RWH Lau, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2472018
-Regularized Intensity and Gradient Prior for Deblurring Text Images and Beyond
J Pan, Z Hu, Z Su, MH Yang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (2), 342-355, 2017
2202017
Multi-scale boosted dehazing network with dense feature fusion
H Dong, J Pan, L Xiang, Z Hu, X Zhang, F Wang, MH Yang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
2092020
Learning to super-resolve blurry face and text images
X Xu, D Sun, J Pan, Y Zhang, H Pfister, MH Yang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 251-260, 2017
1962017
Learning recursive filters for low-level vision via a hybrid neural network
S Liu, J Pan, MH Yang
European conference on computer vision, 560-576, 2016
1542016
Image deblurring via enhanced low-rank prior
W Ren, X Cao, J Pan, X Guo, W Zuo, MH Yang
IEEE Transactions on Image Processing 25 (7), 3426-3437, 2016
1502016
Single image dehazing via multi-scale convolutional neural networks with holistic edges
W Ren, J Pan, H Zhang, X Cao, MH Yang
International Journal of Computer Vision 128 (1), 240-259, 2020
1452020
Learning dual convolutional neural networks for low-level vision
J Pan, S Liu, D Sun, J Zhang, Y Liu, J Ren, Z Li, J Tang, H Lu, YW Tai, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
1452018
Deblurring images via dark channel prior
J Pan, D Sun, H Pfister, MH Yang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (10), 2315 …, 2018
1412018
Deblurring face images with exemplars
J Pan, Z Hu, Z Su, MH Yang
European conference on computer vision, 47-62, 2014
1412014
Learning fully convolutional networks for iterative non-blind deconvolution
J Zhang, J Pan, WS Lai, RWH Lau, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
1402017
Learning a discriminative prior for blind image deblurring
L Li, J Pan, WS Lai, C Gao, N Sang, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1242018
Kernel estimation from salient structure for robust motion deblurring
J Pan, R Liu, Z Su, X Gu
Signal Processing: Image Communication 28 (9), 1156-1170, 2013
1112013
Motion blur kernel estimation via deep learning
X Xu, J Pan, YJ Zhang, MH Yang
IEEE Transactions on Image Processing 27 (1), 194-205, 2017
1102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20