Παρακολούθηση
Athanasios Mouchtaris
Athanasios Mouchtaris
Applied Science Manager at Amazon Alexa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time multiple sound source localization and counting using a circular microphone array
D Pavlidi, A Griffin, M Puigt, A Mouchtaris
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (10), 2193-2206, 2013
2842013
A survey of sound source localization methods in wireless acoustic sensor networks
M Cobos, F Antonacci, A Alexandridis, A Mouchtaris, B Lee
Wireless Communications and Mobile Computing 2017, 2017
1762017
Nonparallel training for voice conversion based on a parameter adaptation approach
A Mouchtaris, J Van der Spiegel, P Mueller
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (3), 952-963, 2006
1462006
Localizing multiple audio sources in a wireless acoustic sensor network
A Griffin, A Alexandridis, D Pavlidi, Y Mastorakis, A Mouchtaris
Signal Processing 107, 54-67, 2015
972015
Sound source localization and isolation apparatuses, methods and systems
A Alexandridis, A Griffin, A Mouchtaris
US Patent 9,549,253, 2017
782017
Inverse filter design for immersive audio rendering over loudspeakers
A Mouchtaris, P Reveliotis, C Kyriakakis
IEEE transactions on multimedia 2 (2), 77-87, 2000
742000
End-to-end neural transformer based spoken language understanding
M Radfar, A Mouchtaris, S Kunzmann
arXiv preprint arXiv:2008.10984, 2020
662020
Context-aware transformer transducer for speech recognition
FJ Chang, J Liu, M Radfar, A Mouchtaris, M Omologo, A Rastrow, ...
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2021
632021
Non-parallel training for voice conversion by maximum likelihood constrained adaptation
A Mouchtaris, J Van der Spiegel, P Mueller
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
582004
Multiple sound source location estimation in wireless acoustic sensor networks using DOA estimates: The data-association problem
A Alexandridis, A Mouchtaris
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (2), 342-356, 2017
572017
Contextual adapters for personalized speech recognition in neural transducers
KM Sathyendra, T Muniyappa, FJ Chang, J Liu, J Su, GP Strimel, ...
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
552022
The RWTH/UPB/FORTH system combination for the 4th CHiME challenge evaluation
T Menne
Deutsche Nationalbibliothek, 2016
522016
Single-channel and multi-channel sinusoidal audio coding using compressed sensing
A Griffin, T Hirvonen, C Tzagkarakis, A Mouchtaris, P Tsakalides
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (5), 1382-1395, 2010
522010
3D localization of multiple sound sources with intensity vector estimates in single source zones
D Pavlidi, S Delikaris-Manias, V Pulkki, A Mouchtaris
2015 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1556-1560, 2015
512015
Real-time multiple sound source localization using a circular microphone array based on single-source confidence measures
D Pavlidi, M Puigt, A Griffin, A Mouchtaris
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
512012
Capturing and reproducing spatial audio based on a circular microphone array
A Alexandridis, A Griffin, A Mouchtaris
Journal of Electrical and Computer Engineering 2013, 7-7, 2013
462013
Quantization aware training with absolute-cosine regularization for automatic speech recognition
HD Nguyen, A Alexandridis, T Mouchtaris
442020
Tie your embeddings down: Cross-modal latent spaces for end-to-end spoken language understanding
B Agrawal, M Müller, S Choudhary, M Radfar, A Mouchtaris, R McGowan, ...
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
392022
Convolutional neural networks for video quality assessment
M Giannopoulos, G Tsagkatakis, S Blasi, F Toutounchi, A Mouchtaris, ...
arXiv preprint arXiv:1809.10117, 2018
382018
End-to-end multi-channel transformer for speech recognition
FJ Chang, M Radfar, A Mouchtaris, B King, S Kunzmann
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
352021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20