Παρακολούθηση
Dave Levin
Dave Levin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bittorrent is an auction: analyzing and improving bittorrent's incentives
D Levin, K LaCurts, N Spring, B Bhattacharjee
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2008 conference on Data communication, 243-254, 2008
2712008
TrInc: Small Trusted Hardware for Large Distributed Systems.
D Levin, JR Douceur, JR Lorch, T Moscibroda
NSDI 9, 1-14, 2009
2282009
An end-to-end measurement of certificate revocation in the web's PKI
Y Liu, W Tome, L Zhang, D Choffnes, D Levin, B Maggs, A Mislove, ...
Proceedings of the 2015 Internet Measurement Conference, 183-196, 2015
1622015
Discovering bitcoin’s public topology and influential nodes
A Miller, J Litton, A Pachulski, N Gupta, D Levin, N Spring, ...
et al, 2015
159*2015
Analysis of SSL certificate reissues and revocations in the wake of Heartbleed
L Zhang, D Choffnes, D Levin, T Dumitraş, A Mislove, A Schulman, ...
Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement Conference, 489-502, 2014
1272014
Measurement and analysis of Hajime, a peer-to-peer IoT botnet
S Herwig, K Harvey, G Hughey, R Roberts, D Levin
Network and Distributed Systems Security (NDSS) Symposium, 2019
1242019
Programming slick network functions
B Anwer, T Benson, N Feamster, D Levin
Proceedings of the 1st acm sigcomm symposium on software defined networking …, 2015
1212015
A longitudinal, end-to-end view of the DNSSEC ecosystem
T Chung, R van Rijswijk-Deij, B Chandrasekaran, D Choffnes, D Levin, ...
26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17), 1307-1322, 2017
1112017
A slick control plane for network middleboxes
B Anwer, T Benson, N Feamster, D Levin, J Rexford
Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software …, 2013
942013
CRLite: A scalable system for pushing all TLS revocations to all browsers
J Larisch, D Choffnes, D Levin, BM Maggs, A Mislove, C Wilson
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 539-556, 2017
892017
Measurement and analysis of private key sharing in the HTTPS ecosystem
F Cangialosi, T Chung, D Choffnes, D Levin, BM Maggs, A Mislove, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
892016
Measuring and applying invalid SSL certificates: The silent majority
T Chung, Y Liu, D Choffnes, D Levin, BMD Maggs, A Mislove, C Wilson
Proceedings of the 2016 Internet Measurement Conference, 527-541, 2016
772016
Build it, break it, fix it: Contesting secure development
A Ruef, M Hicks, J Parker, D Levin, ML Mazurek, P Mardziel
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
702016
Analyzing ethereum's contract topology
L Kiffer, D Levin, A Mislove
Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018, 494-499, 2018
632018
Understanding the role of registrars in DNSSEC deployment
T Chung, R van Rijswijk-Deij, D Choffnes, D Levin, BM Maggs, A Mislove, ...
Proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference, 369-383, 2017
622017
unCaptcha: A Low-Resource Defeat of reCaptcha's Audio Challenge
K Bock, D Patel, G Hughey, D Levin
11th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 17), 2017
572017
Symbiotic Relationships in Internet Routing Overlays.
C Lumezanu, R Baden, D Levin, N Spring, B Bhattacharjee
NSDI, 467-480, 2009
532009
RPKI is coming of age: A longitudinal study of RPKI deployment and invalid route origins
T Chung, E Aben, T Bruijnzeels, B Chandrasekaran, D Choffnes, D Levin, ...
Proceedings of the Internet Measurement Conference, 406-419, 2019
522019
PeerWise Discovery and Negotiation of Faster Paths.
C Lumezanu, D Levin, N Spring
HotNets 21, 29-37, 2007
512007
Stick a fork in it: Analyzing the Ethereum network partition
L Kiffer, D Levin, A Mislove
Proceedings of the 16th ACM Workshop on Hot Topics in Networks, 94-100, 2017
502017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20