Παρακολούθηση
Pepa Atanasova
Pepa Atanasova
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.ku.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SemEval-2020 task 12: Multilingual offensive language identification in social media (OffensEval 2020)
M Zampieri, P Nakov, S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, ...
arXiv preprint arXiv:2006.07235, 2020
4442020
SOLID: A large-scale semi-supervised dataset for offensive language identification
S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, M Zampieri, P Nakov
arXiv preprint arXiv:2004.14454, 2020
1572020
A Diagnostic Study of Explainability Techniques for Text Classification
P Atanasova, JG Simonsen, C Lioma, I Augenstein
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
1532020
Generating Fact Checking Explanations
P Atanasova, JG Simonsen, C Lioma, I Augenstein
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2020
1442020
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Nakov, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
1282018
Claimrank: Detecting check-worthy claims in arabic and english
I Jaradat, P Atanasova, A Barrón-Cedeño, L Màrquez, P Nakov
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
1162018
A context-aware approach for detecting worth-checking claims in political debates
P Atanasova, P Nakov, L Màrquez, A Barrón-Cedeño, I Koychev
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2017
1122017
Overview of the CLEF-2019 CheckThat! Lab: automatic identification and verification of claims
T Elsayed, P Nakov, A Barrón-Cedeno, M Hasanain, R Suwaileh, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 10th …, 2019
912019
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Atanasova, L Marquez, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, ...
Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum, CLEF 18, 2018
78*2018
SemEval-2019 task 8: Fact checking in community question answering forums
T Mihaylova, G Karadjov, P Atanasova, R Baly, M Mohtarami, P Nakov
Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, 2019
732019
Automatic fact-checking using context and discourse information
P Atanasova, P Nakov, L Màrquez, A Barrón-Cedeño, G Karadzhov, ...
Journal of Data and Information Quality (JDIQ) 11 (3), 1-27, 2019
71*2019
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims. Task 1: Check-worthiness
P Atanasova, A Barron-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, W Zaghouani, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
682018
Overview of the CLEF-2019 CheckThat! Lab: Automatic Identification and Verification of Claims. Task 1: Check-Worthiness.
P Atanasova, P Nakov, G Karadzhov, M Mohtarami, G Da San Martino
CLEF, 2019
672019
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on Automatic Identification and Verification of Political Claims. Task 2: Factuality.
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, P Atanasova, ...
CLEF (Working Notes) 2125, 2018
542018
We built a fake news & click-bait filter: what happened next will blow your mind!
G Karadzhov, P Atanasova, P Nakov, I Koychev
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2018
532018
CheckThat! at CLEF 2019: Automatic identification and verification of claims
T Elsayed, P Nakov, A Barrón-Cedeno, M Hasanain, R Suwaileh, ...
Advances in Information Retrieval: 41st European Conference on IR Research …, 2019
502019
It takes nine to smell a rat: Neural multi-task learning for check-worthiness prediction
S Vasileva, P Atanasova, L Màrquez, A Barrón-Cedeño, P Nakov
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2019
492019
Generating Label Cohesive and Well-Formed Adversarial Claims
P Atanasova, D Wright, I Augenstein
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
372020
Multi-Hop Fact Checking of Political Claims
W Ostrowski, A Arora, P Atanasova, I Augenstein
IJCAI-21, 2021
242021
Joint emotion label space modeling for affect lexica
L De Bruyne, P Atanasova, I Augenstein
Computer Speech & Language 71, 101257, 2022
212022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20