Παρακολούθηση
Volker Bruns
Volker Bruns
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iis.fraunhofer.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
P2-portable personality: a middleware solution for smart user profile management and distribution
S Reymann, V Bruns, A Lugmayr
Interactive TV: a shared experience, TICSP Adjunct Proceedings of EuroITV …, 2007
152007
E = MC2 + 1: a fully digital, collaborative, high-definition (HD) production from scene to screen
A Lugmayr, H Adrian, P Golebiowski, S Jumisko-Pyykko, F Ubis, ...
Computers in Entertainment (CIE) 6 (2), 1-33, 2008
142008
Automatic detection of tumor buds in pan-cytokeratin stained colorectal cancer sections by a hybrid image analysis approach
M Bergler, M Benz, D Rauber, D Hartmann, M Kötter, M Eckstein, ...
European Congress on Digital Pathology, 83-90, 2019
82019
Distributing the personal digital environment throughout your entertainment environment: handling personal metadata across domains
A Lugmayr, S Reymann, V Bruns, J Rachwalski, S Kemper
Multimedia systems 15 (3), 187-199, 2009
72009
Video decoder and method of decoding a sequence of pictures
V Bruns, H Sparenberg, S Foessel
US Patent App. 13/734,850, 2013
62013
Change detection in JPEG 2000 compressed video
M Schoberl, V Bruns, S Foßel, H Bloss, A Kaup
Electronics letters 46 (6), 409-411, 2010
52010
Distributed profiling in a partitioned ambient network
V Bruns, S Reymann, A Lugmayr
Proceedings of the 6th international conference on Mobile and ubiquitous …, 2007
52007
Robust Slide Cartography in Colon Cancer Histology
P Kuritcyn, CI Geppert, M Eckstein, A Hartmann, T Wittenberg, J Dexl, ...
Bildverarbeitung für die Medizin 2021, 229-234, 2021
42021
Decoding jpeg xs on a gpu
V Bruns, T Richter, B Ahmed, J Keinert, S Föel
2018 Picture Coding Symposium (PCS), 111-115, 2018
42018
Sample-parallel execution of EBCOT in fast mode
V Bruns, MÁ Martínez-del-Amor
2016 Picture Coding Symposium (PCS), 1-5, 2016
42016
Comparison of CNN models on a multi-scanner database in colon cancer histology
P Kuritcyn, M Benz, J Dexl, V Bruns, A Hartmann, C Geppert
Medical Imaging with Deep Learning, 2021
22021
Novel Criteria for Intratumoral Budding with Prognostic Relevance for Colon Cancer and Its Histological Subtypes
P Pour Farid, M Eckstein, S Merkel, R Grützmann, A Hartmann, V Bruns, ...
International journal of molecular sciences 22 (23), 13108, 2021
22021
Multi-Prototype Few-shot Learning in Histopathology
J Deuschel, D Firmbach, CI Geppert, M Eckstein, A Hartmann, V Bruns, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 620-628, 2021
22021
A geometric and textural model of the colon as ground truth for deep learning-based 3D-reconstruction
R Hackner, S Walluscheck, E Lehmann, T Eixelberger, V Bruns, ...
Bildverarbeitung für die Medizin 2021, 298-303, 2021
22021
Evaluation of GPU/CPU co-processing models for JPEG 2000 packetization
V Bruns, MÁ Martínez-del-Amor, H Sparenberg
2017 IEEE 19th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2017
22017
Use-case-optimized data storage of scalable media files
H Sparenberg, V Bruns, S Foessel
Third International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH …, 2013
22013
Comparison of Code-Pass-Skipping Strategies for Accelerating a JPEG 2000 Decoder
V Bruns, H Sparenberg
22013
Fast whole-slide cartography in colon cancer histology using superpixels and CNN classification
F Wilm, M Benz, V Bruns, S Baghdadlian, J Dexl, D Hartmann, P Kuritcyn, ...
Journal of Medical Imaging 9 (2), 027501, 2022
12022
Partial 3D-reconstruction of the colon from monoscopic colonoscopy videos using shape-from-motion and deep learning
S Walluscheck, T Wittenberg, V Bruns, T Eixelberger, R Hackner
Current Directions in Biomedical Engineering 7 (2), 335-338, 2021
12021
Uncertainty calibrated deep tissue classification in histopathology
P Kuritcyn, M Benz, V Bruns, A Hartmann, CI Geppert
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20