Παρακολούθηση
Antonis Hatzigeorgiadis
Antonis Hatzigeorgiadis
TEFAA, Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pe.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Self-talk and sports performance: A meta-analysis
A Hatzigeorgiadis, N Zourbanos, E Galanis, Y Theodorakis
Perspectives on Psychological Science 6 (4), 348-356, 2011
5422011
Mechanisms underlying the self-talk–performance relationship: The effects of motivational self-talk on self-confidence and anxiety
A Hatzigeorgiadis, N Zourbanos, S Mpoumpaki, Y Theodorakis
Psychology of Sport and exercise 10 (1), 186-192, 2009
4652009
Self-talk in the swimming pool: The effects of self-talk on thought content and performance on water-polo tasks
A Hatzigeorgiadis, Y Theodorakis, N Zourbanos
Journal of Applied Sport Psychology 16 (2), 138-150, 2004
4272004
Aerobic exercise for adult patients with major depressive disorder in mental health services: A systematic review and meta‐analysis
ID Morres, A Hatzigeorgiadis, A Stathi, N Comoutos, C Arpin‐Cribbie, ...
Depression and anxiety 36 (1), 39-53, 2019
2762019
Relationships among values, achievement orientations, and attitudes in youth sport
MJ Lee, J Whitehead, N Ntoumanis, A Hatzigeorgiadis
Journal of sport and exercise psychology 30 (5), 588-610, 2008
2392008
Investigating the functions of self-talk: The effects of motivational self-talk on self-efficacy and performance in young tennis players
A Hatzigeorgiadis, N Zourbanos, C Goltsios, Y Theodorakis
The Sport Psychologist 22 (4), 458-471, 2008
2262008
Self-talk and competitive sport performance
A Hatzigeorgiadis, E Galanis, N Zourbanos, Y Theodorakis
Journal of Applied Sport Psychology 26 (1), 82-95, 2014
1982014
Self-talk: It works, but how? Development and preliminary validation of the functions of self-talk questionnaire
Y Theodorakis, A Hatzigeorgiadis, S Chroni
Measurement in Physical education and exercise Science 12 (1), 10-30, 2008
1862008
Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS): Development and preliminary validation of a measure identifying the structure of athletes’ self-talk
N Zourbanos, A Hatzigeorgiadis, S Chroni, Y Theodorakis, ...
The Sport Psychologist 23 (2), 233-251, 2009
1672009
The moderating effects of self-talk content on self-talk functions
A Hatzigeorgiadis, N Zourbanos, Y Theodorakis
Journal of Applied Sport Psychology 19 (2), 240-251, 2007
1652007
Negative Self-Talk During Sport Performance: Relationships with Pre-Competition Anxiety and Goal-Performance Discrepancies.
A Hatzigeorgiadis, SJH Biddle
Journal of Sport Behavior 31 (3), 2008
1492008
Assessing cognitive interference in sport: Development of the thought occurrence questionnaire for sport
A Hatzigeorgiadis, SJH Biddle
Anxiety, Stress and Coping 13 (1), 65-86, 2000
1322000
Cognitions: Self-talk and performance.
Y Theodorakis, A Hatzigeorgiadis, N Zourbanos
Oxford University Press, 2012
1222012
A fair play intervention program in school Olympic education
M Hassandra, M Goudas, A Hatzigeorgiadis, Y Theodorakis
European Journal of Psychology of Education 22, 99-114, 2007
1172007
A multimethod examination of the relationship between coaching behavior and athletes’ inherent self-talk
N Zourbanos, A Hatzigeorgiadis, N Tsiakaras, S Chroni, Y Theodorakis
Journal of Sport and Exercise Psychology 32 (6), 764-785, 2010
1072010
The integrative role of sport in multicultural societies
A Hatzigeorgiadis, E Morela, AM Elbe, O Kouli, X Sanchez
European psychologist, 2013
962013
The social side of self-talk: Relationships between perceptions of support received from the coach and athletes’ self-talk
N Zourbanos, A Hatzigeorgiadis, M Goudas, A Papaioannou, S Chroni, ...
Psychology of Sport and Exercise 12 (4), 407-414, 2011
942011
Goal-directed and undirected self-talk: Exploring a new perspective for the study of athletes' self-talk
AT Latinjak, N Zourbanos, V López-Ros, A Hatzigeorgiadis
Psychology of Sport and Exercise 15 (5), 548-558, 2014
932014
Athletes' perceptions of how cognitive interference during competition influences concentration and effort
A Hatzigeorgiadis, SJH Biddle
Anxiety, Stress and Coping 14 (4), 411-429, 2001
872001
Speaking clearly... 10 years on: The case for an integrative perspective of self-talk in sport.
AT Latinjak, A Hatzigeorgiadis, N Comoutos, J Hardy
Sport, Exercise, and Performance Psychology 8 (4), 353, 2019
862019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20