Παρακολούθηση
Cuong V. Nguyen
Cuong V. Nguyen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Variational Continual Learning
CV Nguyen, Y Li, TD Bui, RE Turner
International Conference on Learning Representations, 2018
6902018
LEEP: A new measure to evaluate transferability of learned representations
C Nguyen, T Hassner, M Seeger, C Archambeau
International Conference on Machine Learning, 2020
1512020
Transferability and hardness of supervised classification tasks
AT Tran, CV Nguyen, T Hassner
IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019
1312019
Streaming sparse Gaussian process approximations
TD Bui, C Nguyen, RE Turner
Advances in Neural Information Processing Systems, 2017
1072017
Toward understanding catastrophic forgetting in continual learning
CV Nguyen, A Achille, M Lam, T Hassner, V Mahadevan, S Soatto
arXiv preprint arXiv:1908.01091, 2019
662019
Conditional random field with high-order dependencies for sequence labeling and segmentation
NV Cuong, N Ye, WS Lee, HL Chieu
The Journal of Machine Learning Research, 2014
612014
Mel-frequency Cepstral Coefficients for Eye Movement Identification
NV Cuong, V Dinh, LST Ho
International Conference on Tools with Artificial Intelligence, 2012
592012
Improving and understanding variational continual learning
S Swaroop, CV Nguyen, TD Bui, RE Turner
Continual Learning Workshop @ NeurIPS 2018, 2019
552019
Partitioned variational inference: A unified framework encompassing federated and continual learning
TD Bui, CV Nguyen, S Swaroop, RE Turner
arXiv preprint arXiv:1811.11206, 2018
532018
Active Learning for Probabilistic Hypotheses Using the Maximum Gibbs Error Criterion
NV Cuong, WS Lee, N Ye, KMA Chai, HL Chieu
Advances in Neural Information Processing Systems, 2013
472013
Near-optimal Adaptive Pool-based Active Learning with General Loss
NV Cuong, WS Lee, N Ye
Uncertainty in Artificial Intelligence, 2014
312014
Accelerated Randomized Mirror Descent Algorithms for Composite Non-strongly Convex Optimization
LTK Hien, CV Nguyen, H Xu, C Lu, J Feng
Journal of Optimization Theory and Applications, 2019
242019
Scholarly Document Information Extraction using Extensible Features for Efficient Higher Order Semi-CRFs
NV Cuong, MK Chandrasekaran, MY Kan, WS Lee
ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries, 2015
182015
Semi-Markov conditional random field with high-order features
VC Nguyen, N Ye, WS Lee, HL Chieu
ICML Workshop on Structured Sparsity: Learning and Inference, 2011
182011
Learning From Non-iid Data: Fast Rates for the One-vs-All Multiclass Plug-in Classifiers
V Dinh, LST Ho, NV Cuong, D Nguyen, BT Nguyen
Conference on Theory and Applications of Models of Computation, 2015
172015
Generalization and robustness of batched weighted average algorithm with V-geometrically ergodic Markov data
NV Cuong, LST Ho, V Dinh
Algorithmic Learning Theory, 2013
122013
Punctuation prediction for Vietnamese texts using conditional random fields
QH Pham, BT Nguyen, NV Cuong
International Symposium on Information and Communication Technology, 2019
102019
Robustness of Bayesian Pool-based Active Learning Against Prior Misspecification
NV Cuong, N Ye, WS Lee
AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016
82016
Adaptive maximization of pointwise submodular functions with budget constraint
N Cuong, H Xu
Advances in Neural Information Processing Systems, 2016
82016
Semi-supervised Learning for Vietnamese Named Entity Recognition using Online Conditional Random Fields
QH Pham, ML Nguyen, BT Nguyen, NV Cuong
ACL-IJCNLP Named Entities Workshop, 2015
72015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20