Παρακολούθηση
Sven Schewe
Sven Schewe
Professor of Computer Science, University of Liverpool
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bounded synthesis
B Finkbeiner, S Schewe
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 15 (5-6 …, 2013
2062013
Uniform distributed synthesis
B Finkbeiner, S Schewe
20th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS'05), 321-330, 2005
1952005
Solving parity games in big steps
S Schewe
International Conference on Foundations of Software Technology and …, 2007
1732007
Bounded synthesis
S Schewe, B Finkbeiner
International symposium on automated technology for verification and …, 2007
1692007
Omega-regular objectives in model-free reinforcement learning
EM Hahn, M Perez, S Schewe, F Somenzi, A Trivedi, D Wojtczak
International conference on tools and algorithms for the construction and …, 2019
1462019
Tighter bounds for the determinisation of Büchi automata
S Schewe
International Conference on Foundations of Software Science and …, 2009
1202009
iscasMc: A Web-Based Probabilistic Model Checker
EM Hahn, Y Li, S Schewe, A Turrini, L Zhang
FM 2014: Formal Methods: 19th International Symposium, Singapore, May 12-16 …, 2014
1162014
An optimal strategy improvement algorithm for solving parity and payoff games
S Schewe
International Workshop on Computer Science Logic, 369-384, 2008
1082008
An ordered approach to solving parity games in quasi polynomial time and quasi linear space
J Fearnley, S Jain, S Schewe, F Stephan, D Wojtczak
Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT International SPIN Symposium on Model …, 2017
972017
B\" uchi complementation made tight
S Schewe
arXiv preprint arXiv:0902.2152, 2009
902009
ATL* satisfiability is 2EXPTIME-complete
S Schewe
International colloquium on automata, languages, and programming, 373-385, 2008
792008
Synthesis of asynchronous systems
S Schewe, B Finkbeiner
International Symposium on Logic-Based Program Synthesis and Transformation …, 2006
692006
Lazy probabilistic model checking without determinisation
EM Hahn, G Li, S Schewe, A Turrini, L Zhang
arXiv preprint arXiv:1311.2928, 2013
572013
Beyond Hyper-Minimisation---Minimising DBAs and DPAs is NP-Complete
S Schewe
IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and …, 2010
502010
Satisfiability and Finite Model Property for the Alternating-Time μ-Calculus
S Schewe, B Finkbeiner
International Workshop on Computer Science Logic, 591-605, 2006
48*2006
Combined model checking for temporal, probabilistic, and real-time logics
S Konur, M Fisher, S Schewe
Theoretical Computer Science 503, 61-88, 2013
442013
Enhancing adversarial training with second-order statistics of weights
G Jin, X Yi, W Huang, S Schewe, X Huang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
422022
Finite optimal control for time-bounded reachability in CTMDPs and continuous-time Markov games
MN Rabe, S Schewe
Acta Informatica 48, 291-315, 2011
422011
Coordination logic
B Finkbeiner, S Schewe
International Workshop on Computer Science Logic, 305-319, 2010
412010
Synthesis of distributed systems
S Schewe
412008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20