Παρακολούθηση
Eleftherios Trivizakis
Eleftherios Trivizakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interpretable artificial intelligence framework for COVID‑19 screening on chest X‑rays
N Tsiknakis, E Trivizakis, EE Vassalou, GZ Papadakis, DA Spandidos, ...
Experimental and Therapeutic Medicine 20 (2), 727-735, 2020
982020
Extending 2-D convolutional neural networks to 3-D for advancing deep learning cancer classification with application to MRI liver tumor differentiation
E Trivizakis, GC Manikis, K Nikiforaki, K Drevelegas, M Constantinides, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 23 (3), 923-930, 2018
942018
Artificial intelligence radiogenomics for advancing precision and effectiveness in oncologic care
E Trivizakis, GZ Papadakis, I Souglakos, N Papanikolaou, L Koumakis, ...
International journal of oncology 57 (1), 43-53, 2020
372020
A novel multi-kernel 1D convolutional neural network for stress recognition from ECG
G Giannakakis, E Trivizakis, M Tsiknakis, K Marias
2019 8th International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2019
322019
A novel deep learning architecture outperforming ‘off‑the‑shelf’transfer learning and feature‑based methods in the automated assessment of mammographic breast density
E Trivizakis, GS Ioannidis, VD Melissianos, GZ Papadakis, A Tsatsakis, ...
Oncology reports 42 (5), 2009-2015, 2019
242019
A neural pathomics framework for classifying colorectal cancer histopathology images based on wavelet multi-scale texture analysis
E Trivizakis, GS Ioannidis, I Souglakos, AH Karantanas, M Tzardi, ...
Scientific Reports 11 (1), 15546, 2021
182021
Advancing COVID‑19 differentiation with a robust preprocessing and integration of multi‑institutional open‑repository computer tomography datasets for deep learning analysis
E Trivizakis, N Tsiknakis, EE Vassalou, GZ Papadakis, DA Spandidos, ...
Experimental and therapeutic medicine 20 (5), 1-1, 2020
132020
EvoRDF: A framework for exploring ontology evolution
H Kondylakis, M Despoina, G Glykokokalos, E Kalykakis, M Karapiperakis, ...
The Semantic Web: ESWC 2017 Satellite Events: ESWC 2017 Satellite Events …, 2017
122017
Cerebral CT perfusion in acute stroke: the effect of lowering the tube load and sampling rate on the reproducibility of parametric maps
GS Ioannidis, S Christensen, K Nikiforaki, E Trivizakis, K Perisinakis, ...
Diagnostics 11 (6), 1121, 2021
72021
Pathomics and deep learning classification of a heterogeneous fluorescence histology image dataset
GS Ioannidis, E Trivizakis, I Metzakis, S Papagiannakis, E Lagoudaki, ...
Applied Sciences 11 (9), 3796, 2021
62021
Deep Radiotranscriptomics of Non-Small Cell Lung Carcinoma for Assessing Molecular and Histology Subtypes with a Data-Driven Analysis
E Trivizakis, J Souglakos, A Karantanas, K Marias
Diagnostics 11 (12), 2383, 2021
62021
Emerging deep learning techniques using magnetic resonance imaging data applied in multiple sclerosis and clinical isolated syndrome patients (Review)
EE Kontopodis, E Papadaki, E Trivizakis, TG Maris, P Simos, ...
Experimental and Therapeutic Medicine 22 (4), 1149, 2021
42021
Enhancing cancer differentiation with synthetic MRI examinations via generative models: a systematic review
A Dimitriadis, E Trivizakis, N Papanikolaou, M Tsiknakis, K Marias
Insights into Imaging 13 (1), 188, 2022
32022
Radiotranscriptomics integration for predicting tumor subtypes and clinical outcomes of non-small cell lung cancer patients.
E Trivizakis, J Souglakos, A Karantanas, K Marias
13th FORTH Retreat, 2022
2022
Explainable AI: An Intuitive Analysis of Deep Learning in Medical Imaging and Biosignals.
E Trivizakis, K Marias
12th FORTH Scientific Retreat, Patras, Greece, 2019
2019
The Vision of Integrating Artificial Intelligence in Health-Care
E Trivizakis, A Kouroubali, DG Katehakis, K Marias
12th FORTH Scientific Retreat, Patras, Greece, 2019
2019
Extracting high-dimensional features from medical images by utilizing deep learning techniques.
E Trivizakis
ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤ Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα, 2019
2019
Κινητή εφαρμογή για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικές με τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.
Ε Τριβιζάκης
ΤΕΙ Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤ Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, 2015
2015
Deep Learning: Current and Emerging Applications in Medicine and Technology................ A. Akay and H. Hess 906
E Trivizakis, GC Manikis, K Nikiforaki, K Drevelegas, M Constantinides, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19