Παρακολούθηση
Joelle Pineau
Joelle Pineau
School of Computer Science, McGill University; FAIR, Meta AI; Mila
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.mcgill.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep reinforcement learning that matters
P Henderson, R Islam, P Bachman, J Pineau, D Precup, D Meger
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
23062018
Building end-to-end dialogue systems using generative hierarchical neural network models
I Serban, A Sordoni, Y Bengio, A Courville, J Pineau
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 30 (1), 2016
20572016
An introduction to deep reinforcement learning
V François-Lavet, P Henderson, R Islam, MG Bellemare, J Pineau
Foundations and Trends® in Machine Learning 11 (3-4), 219-354, 2018
16652018
How not to evaluate your dialogue system: An empirical study of unsupervised evaluation metrics for dialogue response generation
CW Liu, R Lowe, IV Serban, M Noseworthy, L Charlin, J Pineau
arXiv preprint arXiv:1603.08023, 2016
15102016
Point-based value iteration: An anytime algorithm for POMDPs
J Pineau, G Gordon, S Thrun
Ijcai 3, 1025-1032, 2003
14532003
A hierarchical latent variable encoder-decoder model for generating dialogues
I Serban, A Sordoni, R Lowe, L Charlin, J Pineau, A Courville, Y Bengio
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 31 (1), 2017
12572017
The ubuntu dialogue corpus: A large dataset for research in unstructured multi-turn dialogue systems
R Lowe, N Pow, I Serban, J Pineau
arXiv preprint arXiv:1506.08909, 2015
11172015
Towards robotic assistants in nursing homes: Challenges and results
J Pineau, M Montemerlo, M Pollack, N Roy, S Thrun
Robotics and autonomous systems 42 (3-4), 271-281, 2003
8682003
A survey of point-based POMDP solvers
G Shani, J Pineau, R Kaplow
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 27, 1-51, 2013
7442013
Online planning algorithms for POMDPs
S Ross, J Pineau, S Paquet, B Chaib-Draa
Journal of Artificial Intelligence Research 32, 663-704, 2008
7182008
An actor-critic algorithm for sequence prediction
D Bahdanau, P Brakel, K Xu, A Goyal, R Lowe, J Pineau, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1607.07086, 2016
7002016
Bayesian reinforcement learning: A survey
M Ghavamzadeh, S Mannor, J Pineau, A Tamar
Foundations and Trends® in Machine Learning 8 (5-6), 359-483, 2015
5362015
Anytime point-based approximations for large POMDPs
J Pineau, G Gordon, S Thrun
Journal of Artificial Intelligence Research 27, 335-380, 2006
5152006
Pearl: A mobile robotic assistant for the elderly
ME Pollack, L Brown, D Colbry, C Orosz, B Peintner, S Ramakrishnan, ...
AAAI workshop on automation as eldercare 2002, 85-91, 2002
4912002
Experiences with a mobile robotic guide for the elderly
M Montemerlo, J Pineau, N Roy, S Thrun, V Verma
AAAI/IAAI 2002, 587-592, 2002
4592002
Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning
P Henderson, J Hu, J Romoff, E Brunskill, D Jurafsky, J Pineau
Journal of Machine Learning Research 21 (248), 1-43, 2020
4492020
A survey of available corpora for building data-driven dialogue systems
IV Serban, R Lowe, P Henderson, L Charlin, J Pineau
arXiv preprint arXiv:1512.05742, 2015
4282015
Towards an automatic turing test: Learning to evaluate dialogue responses
R Lowe, M Noseworthy, IV Serban, N Angelard-Gontier, Y Bengio, ...
arXiv preprint arXiv:1708.07149, 2017
4162017
Spoken dialogue management using probabilistic reasoning
N Roy, J Pineau, S Thrun
Proceedings of the 38th annual meeting of the association for computational …, 2000
4142000
Tarmac: Targeted multi-agent communication
A Das, T Gervet, J Romoff, D Batra, D Parikh, M Rabbat, J Pineau
International Conference on machine learning, 1538-1546, 2019
3972019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20