Παρακολούθηση
Aris Karageorgis
Aris Karageorgis
Dr. Geologist-Oceanographer, Hellenic Centre for Marine Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecosystem-based marine spatial management: review of concepts, policies, tools, and critical issues
S Katsanevakis, V Stelzenmüller, A South, TK Sørensen, PJS Jones, ...
Ocean & coastal management 54 (11), 807-820, 2011
5002011
An integrated approach to watershed management within the DPSIR framework: Axios River catchment and Thermaikos Gulf
AP Karageorgis, MS Skourtos, V Kapsimalis, AD Kontogianni, ...
Regional environmental change 5, 138-160, 2005
1502005
The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern …
MD Dimiza, MV Triantaphyllou, O Koukousioura, P Hallock, N Simboura, ...
Ecological Indicators 60, 611-621, 2016
1302016
Geochemistry and mineralogy of the NW Aegean Sea surface sediments: implications for river runoff and anthropogenic impact
AP Karageorgis, CL Anagnostou, H Kaberi
Applied Geochemistry 20 (1), 69-88, 2005
1282005
On the response of the Aegean Sea to climatic variability: a review
V Zervakis, D Georgopoulos, AP Karageorgis, A Theocharis
International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological …, 2004
1222004
Thick bottom nepheloid layers in the western Mediterranean generated by deep dense shelf water cascading
P Puig, XD De Madron, J Salat, K Schroeder, J Martín, AP Karageorgis, ...
Progress in Oceanography 111, 1-23, 2013
1172013
Impact of 100-year human interventions on the deltaic coastal zone of the Inner Thermaikos Gulf (Greece): A DPSIR framework analysis
AP Karageorgis, V Kapsimalis, A Kontogianni, M Skourtos, KR Turner, ...
Environmental Management 38, 304-315, 2006
1132006
Water and sediment quality assessment of the Axios River and its coastal environment
AP Karageorgis, NP Nikolaidis, H Karamanos, N Skoulikidis
Continental Shelf Research 23 (17-19), 1929-1944, 2003
1082003
Particulate matter spatial–temporal distribution and associated surface sediment properties: Thermaikos Gulf and Sporades Basin, NW Aegean Sea
AP Karageorgis, CL Anagnostou
Continental Shelf Research 21 (18-19), 2141-2153, 2001
962001
Assessment of heavy metal contamination and mineral magnetic characterization of the Asopos River sediments (Central Greece)
F Botsou, AP Karageorgis, E Dassenakis, M Scoullos
Marine Pollution Bulletin 62 (3), 547-563, 2011
832011
Use of enrichment factors for the assessment of heavy metal contamination in the sediments of Koumoundourou Lake, Greece
AP Karageorgis, S Katsanevakis, H Kaberi
Water, air, and soil pollution 204, 243-258, 2009
812009
Vaterite bio-precipitation induced by Bacillus pumilus isolated from a solutional cave in Paiania, Athens, Greece
MI Daskalakis, F Rigas, A Bakolas, A Magoulas, G Kotoulas, I Katsikis, ...
International Biodeterioration & Biodegradation 99, 73-84, 2015
772015
Seasonal abundance of non-commercial demersal fish in the eastern Mediterranean Sea in relation to hydrographic and sediment characteristics
D Damalas, CD Maravelias, S Katsanevakis, AP Karageorgis, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 89 (1), 107-118, 2010
752010
Spatiotemporal distribution and habitat use of commercial demersal species in the eastern Mediterranean Sea
S Katsanevakis, CD Maravelias, D Damalas, AP Karageorgis, EV Tsitsika, ...
Fisheries Oceanography 18 (6), 439-457, 2009
632009
Use of surface sediments in Pagassitikos Gulf, Greece, to detect anthropogenic influence
AP Karageorgis, AI Sioulas, CL Anagnostou
Geo-Marine Letters 21, 200-211, 2001
632001
Pseudomonas, Pantoea and Cupriavidus isolates induce calcium carbonate precipitation for biorestoration of ornamental stone
MI Daskalakis, A Magoulas, G Kotoulas, I Catsikis, A Bakolas, ...
Journal of Applied Microbiology 115 (2), 409-423, 2013
572013
Marine transform faults and fracture zones: a joint perspective integrating seismicity, fluid flow and life
C Hensen, JC Duarte, P Vannucchi, A Mazzini, MA Lever, P Terrinha, ...
Frontiers in Earth Science 7, 438241, 2019
552019
Chemical composition of short sediment cores from Thermaikos Gulf (Eastern Mediterranean): Sediment accumulation rates, trawling and winnowing effects
AP Karageorgis, H Kaberi, NB Price, GKP Muir, JM Pates, V Lykousis
Continental Shelf Research 25 (19-20), 2456-2475, 2005
542005
Last glacial–Holocene sediment sequences in N. Aegean basins: structure, accumulation rates and clay mineral distribution
G Roussakis, AP Karageorgis, N Conispoliatis, V Lykousis
Geo-Marine Letters 24, 97-111, 2004
542004
Circulation and nutrient modeling of Thermaikos Gulf, Greece
NP Nikolaidis, AP Karageorgis, V Kapsimalis, G Marconis, P Drakopoulou, ...
Journal of Marine Systems 60 (1-2), 51-62, 2006
532006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20