Παρακολούθηση
Hang Su
Hang Su
NVIDIA Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nvidia.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-view convolutional neural networks for 3d shape recognition
H Su, S Maji, E Kalogerakis, E Learned-Miller
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 945-953, 2015
28152015
SPLATNet: Sparse Lattice Networks for Point Cloud Processing
H Su, V Jampani, D Sun, S Maji, E Kalogerakis, MH Yang, J Kautz
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
6292018
The sun attribute database: Beyond categories for deeper scene understanding
G Patterson, C Xu, H Su, J Hays
International Journal of Computer Vision 108 (1-2), 59-81, 2014
3812014
Pixel-Adaptive Convolutional Neural Networks
H Su, V Jampani, D Sun, O Gallo, E Learned-Miller, J Kautz
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
1912019
Shrec’16 track large-scale 3D shape retrieval from shapenet core55
M Savva, F Yu, H Su, M Aono, B Chen, D Cohen-Or, W Deng, H Su, S Bai, ...
Proceedings of the eurographics workshop on 3D object retrieval, 2016
1442016
End-to-end face detection and cast grouping in movies using Erdos-Renyi clustering
SY Jin, H Su, C Stauffer, E Learned-Miller
International Conference on Computer Vision, 2017
502017
Bilateral convolution layer network for processing point clouds
V Jampani, H Su, D Sun, MH Yang, J Kautz
US Patent App. 15/986,267, 2019
32019
Half&Half: New Tasks and Benchmarks for Studying Visual Common Sense
A Singh, H Su, SY Jin, H Jiang, C Manjesh, G Luo, Z He, L Hong, ...
CVPR Workshop on Vision Meets Cognition, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8