Παρακολούθηση
Alasdair I. McKay
Alasdair I. McKay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα monash.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dehydropolymerization of H3B·NMeH2 To Form Polyaminoboranes Using [Rh(Xantphos-alkyl)] Catalysts
GM Adams, AL Colebatch, JT Skornia, AI McKay, HC Johnson, ...
Journal of the American Chemical Society 140 (4), 1481-1495, 2018
89*2018
Encapsulation of Crabtree's Catalyst in Sulfonated MIL‐101 (Cr): Enhancement of Stability and Selectivity between Competing Reaction Pathways by the MOF Chemical Microenvironment
A Grigoropoulos, AI McKay, AP Katsoulidis, RP Davies, A Haynes, ...
Angewandte Chemie 130 (17), 4622-4627, 2018
622018
Exploiting carbonyl groups to control intermolecular rhodium-catalyzed alkene and alkyne hydroacylation
TJ Coxon, M Fernández, J Barwick-Silk, AI McKay, LE Britton, AS Weller, ...
Journal of the American Chemical Society 139 (29), 10142-10149, 2017
532017
Transition metal alkane-sigma complexes: synthesis, characterization, and reactivity
AS Weller, FM Chadwick, AI McKay
Advances in Organometallic Chemistry 66, 223-276, 2016
532016
Solid-state molecular organometallic chemistry. Single-crystal to single-crystal reactivity and catalysis with light hydrocarbon substrates
FM Chadwick, AI McKay, AJ Martinez-Martinez, NH Rees, T Krämer, ...
Chemical Science 8 (9), 6014-6029, 2017
522017
Room temperature acceptorless alkane dehydrogenation from molecular σ-alkane complexes
AI McKay, AJ Bukvic, BE Tegner, AL Burnage, AJ Martı́nez-Martı́nez, ...
Journal of the American Chemical Society 141 (29), 11700-11712, 2019
482019
Low valent and hydride complexes of NHC coordinated gallium and indium
GE Ball, ML Cole, AI McKay
Dalton Transactions 41 (3), 946-952, 2012
462012
Observation of Cationic Transition Metal–Alkane Complexes with Moderate Stability in Hydrofluorocarbon Solution
HM Yau, AI McKay, H Hesse, R Xu, M He, CE Holt, GE Ball
Journal of the American Chemical Society 138 (1), 281-288, 2016
422016
Dehydropolymerization of H3B·NMeH2 Using a [Rh(DPEphos)]+ Catalyst: The Promoting Effect of NMeH2
GM Adams, DE Ryan, NA Beattie, AI McKay, GC Lloyd-Jones, AS Weller
ACS catalysis 9 (4), 3657-3666, 2019
412019
Modulation of σ-Alkane Interactions in [Rh(L2)(alkane)]+ Solid-State Molecular Organometallic (SMOM) Systems by Variation of the Chelating Phosphine and Alkane: Access to η2,η …
AJ Martínez-Martínez, BE Tegner, AI McKay, AJ Bukvic, NH Rees, ...
Journal of the American Chemical Society 140 (44), 14958-14970, 2018
412018
Formation of a σ-alkane Complex and a Molecular Rearrangement in the Solid-State: [Rh(Cyp2PCH2CH2PCyp2)(η22-C7H12)][BArF4]
AI McKay, T Krämer, NH Rees, AL Thompson, KE Christensen, ...
Organometallics 36 (1), 22-25, 2017
332017
Aluminum and indium complexes derived from guanidines, triazenes, and amidines
ML Cole, AJ Davies, C Jones, PC Junk, AI McKay, A Stasch
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 641 (12‐13), 2233-2244, 2015
332015
Solvent‐Independent Molecular Weight Determination of Polymers Based on a Truly Universal Calibration
PJ Voorter, A McKay, J Dai, O Paravagna, NR Cameron, T Junkers
Angewandte Chemie International Edition 61 (5), e202114536, 2022
272022
Mechanistic studies of the palladium-catalyzed desulfinative cross-coupling of aryl bromides and (hetero) aryl sulfinate salts
A de Gombert, AI McKay, CJ Davis, KM Wheelhouse, MC Willis
Journal of the American Chemical Society 142 (7), 3564-3576, 2020
262020
The stabilization of gallane and indane by a ring expanded carbene
AR Leverett, AI McKay, ML Cole
Dalton Transactions 44 (2), 498-500, 2015
252015
Cytochrome P450Blt Enables Versatile Peptide Cyclisation to Generate Histidine‐ and Tyrosine‐Containing Crosslinked Tripeptide Building Blocks
Y Zhao, E Marschall, M Treisman, A McKay, L Padva, M Crüsemann, ...
Angewandte Chemie International Edition 61 (37), e202204957, 2022
222022
A Series of Crystallographically Characterized Linear and Branched σ-Alkane Complexes of Rhodium: From Propane to 3-Methylpentane
AJ Bukvic, AL Burnage, GJ Tizzard, AJ Martínez-Martínez, AI McKay, ...
Journal of the American Chemical Society 143 (13), 5106-5120, 2021
202021
Controlling structure and reactivity in cationic solid-state molecular organometallic systems using anion templating
AI McKay, AJ Martínez-Martínez, HJ Griffiths, NH Rees, JB Waters, ...
Organometallics 37 (20), 3524-3532, 2018
202018
Facile synthesis of well-controlled poly (1-vinyl imidazole) by the RAFT process
B Fan, J Wan, A McKay, Z Qu, SH Thang
Polymer Chemistry 11 (35), 5649-5658, 2020
192020
Kinetic stabilization of low-oxidation state and terminal hydrido main group metal complexes by a sterically demanding N, N′-bis (2, 6-terphenyl) triazenide
AR Leverett, V Diachenko, ML Cole, AI McKay
Dalton Transactions 48 (35), 13197-13204, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20