Παρακολούθηση
Wei Meng
Wei Meng
Associate Professor of Computer Science at Chinese University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.cuhk.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast Efficient Algorithm for Enhancement of Low Lighting Video
X Dong, G Wang, Y Pang, W Li, J Wen, W Meng, Y Lu
2011 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1-6, 2011
6462011
Scalable Name Lookup in NDN Using Effective Name Component Encoding
Y Wang, K He, H Dai, W Meng, J Jiang, B Liu, Y Chen
2012 IEEE 32nd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2012
1872012
Wire Speed Name Lookup: A GPU-based Approach
Y Wang, Y Zu, T Zhang, K Peng, Q Dong, B Liu, W Meng, H Dai, X Tian, ...
10th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2013
1452013
Understanding Malvertising Through Ad-Injecting Browser Extensions
X Xing, W Meng, B Lee, U Weinsberg, A Sheth, R Perdisci, W Lee
24th International Conference on World Wide Web, 1286-1295, 2015
1232015
LAP: Lightweight Anonymity and Privacy
HC Hsiao, THJ Kim, A Perrig, A Yamada, SC Nelson, M Gruteser, W Meng
2012 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 506-520, 2012
1012012
The Price of Free: Privacy Leakage in Personalized Mobile In-App Ads
W Meng, R Ding, SP Chung, S Han, W Lee
NDSS Symposium 2016, 2016
942016
Take This Personally: Pollution Attacks on Personalized Services
X Xing, W Meng, D Doozan, AC Snoeren, N Feamster, W Lee
22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 13), 671-686, 2013
732013
Exposing Inconsistent Web Search Results with Bobble
X Xing, W Meng, D Doozan, N Feamster, W Lee, AC Snoeren
International Conference on Passive and Active Network Measurement, 131-140, 2014
632014
Parallel Name Lookup for Named Data Networking
Y Wang, H Dai, J Jiang, K He, W Meng, B Liu
2011 IEEE Global Telecommunications Conference-GLOBECOM 2011, 1-5, 2011
502011
Your Online Interests: Pwned! A Pollution Attack Against Targeted Advertising
W Meng, X Xing, A Sheth, U Weinsberg, W Lee
2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, 129-140, 2014
342014
Rampart: Protecting Web Applications from CPU-Exhaustion Denial-of-Service Attacks
W Meng, C Qian, S Hao, K Borgolte, G Vigna, C Kruegel, W Lee
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 393-410, 2018
312018
MineThrottle: Defending against Wasm In-Browser Cryptojacking
W Bian, W Meng, M Zhang
The Web Conference 2020, 3112-3118, 2020
262020
Revisiting Mobile Advertising Threats with MAdLife
G Chen, W Meng, J Copeland
The Web Conference 2019, 207-217, 2019
262019
TrackMeOrNot: Enabling Flexible Control on Web Tracking
W Meng, B Lee, X Xing, W Lee
25th International Conference on World Wide Web, 99-109, 2016
262016
All Your Clicks Belong to Me: Investigating Click Interception on the Web
M Zhang, W Meng, S Lee, B Lee, X Xing
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 2019
252019
ALFE: A Replacement Policy to Cache Elephant Flows in the Presence of Mice Flooding
T Pan, X Guo, C Zhang, W Meng, B Liu
2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2961-2965, 2012
242012
Greening the Internet Using Multi-Frequency Scaling Scheme
W Meng, Y Wang, C Hu, K He, J Li, B Liu
2012 IEEE 26th International Conference on Advanced Information Networking …, 2012
232012
GPU-accelerated Name Lookup with Component Encoding
Y Wang, H Dai, T Zhang, W Meng, J Fan, B Liu
Computer Networks 57 (16), 3165-3177, 2013
212013
Revealer: Detecting and Exploiting Regular Expression Denial-of-Service Vulnerabilities
Y Liu, M Zhang, W Meng
2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1468-1484, 2021
182021
DNS Changer Remediation Study
W Meng, R Duan, W Lee
Talk at M3AAWG 27th General Meeting, 2013
182013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20