Παρακολούθηση
Gabriela Gheorghiu
Gabriela Gheorghiu
Ovidius University of Constanta, Faculty of Economic Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα 365.univ-ovidius.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internal audit role in artificial intelligence
CM Alina, SE Cerasela, G Gabriela
Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series 18 (1), 441-445, 2018
152018
Fondurile structurale
EM Dobrescu, C Şorici, G Anghel
Eurolobby şi Sigma, Bucureşti, 2009
132009
The EU general data protection regulation implications for Romanian small and medium-sized enterprises
G Gabriela, SE Cerasela, CA Alina
Ovidius University Annals (Economic Sciences Series) 18 (1), 88-91, 2018
122018
Consumer Protection - Worthlessness or Necessity
G Gheorghiu
LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken (Germania), 2012
10*2012
Creating a sustainable entrepreneurial ecosystem at higher education institution level
G Gheorghiu, EC Spătariu, CO Sorici, M Ștefan, CL Bunghez
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 55 (2 …, 2021
82021
Internal audit role in cybersecurity
CM Alina, SE Cerasela, G Gabriela
Ovidius University Annals, Series Economic Sciences 17 (2), 510513, 2017
82017
Unraveling digital transformation in banking: evidence from Romania
AE Ionașcu, G Gheorghiu, EC Spătariu, I Munteanu, A Grigorescu, ...
Systems 11 (11), 534, 2023
72023
Accounting information system–a quantitative analyse of the bibliometric elements
L Mansour, EC Spătariu, G Gheorghiu
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 22 (2), 890-900, 2022
62022
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY DISCLOSURE ON COMPANIES'PERFORMANCE IN HEALTHCARE INDUSTRY.
MA Caratas, R Andreea Trandafir, C Iftene, E Cerasela Spatariu, ...
Transformations in Business & Economics 20, 2021
52021
Does Covid-19 threaten global democracy
MA Caratas, EC Spătariu, G Gheorghiu
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 1, 44-49, 2020
52020
Corporate governance in Romania-A SMEs perspective.
G Gheorghiu, EC Spatariu, CE Georgescu
Transformations in Business & Economics 16, 2017
52017
Romanian Approach to Genetically Modified Organisms
G Anghel, V Popovici
Analele Universitatii din Oradea, Seria: Stiinte Economice 17, 183-186, 2008
5*2008
Management of organizational culture–achievements so far and challenges ahead
L Mansour, CE Spătariu, G Gheorghiu
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 22 (2), 636-644, 2022
42022
Government Failures in Regulating Markets.
G Gabriela
Ovidius University Annals, Series Economic Sciences 13 (2), 2013
42013
Mitigating the impact of covid-19 pandemic crisis on small and medium sized enterprises in Romania
A Gheorghiu
Ovidius Univ Ann Econ Sci Ser 20, 364-371, 2020
32020
Privacy and cybersecurity insights
MA Carataș, EC Spătariu, G Gheorghiu
Ovidius University Annals, Series Economic Sciences 19 (2), 242-246, 2019
32019
Information Assymetries as the Main Source of Market Failure Affecting the Consumer
G Gheorghiu
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 13 (1), 494-499, 2013
3*2013
Changes and Trends in ConsumersBehaviour and Online Purchasing: a Post-COVID-19 Analysis
A Popa, EC Spatariu, G Gheorghiu
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 22 (1), 685-692, 2022
22022
Effects of the COVID-19 Pandemic on the European Business Environment–Romania Case Study
G Gheorghiu, EC Spătariu, RA Trandafir
Ovidius University Annals: Economic Sciences Series 2 (20), 113-118, 2020
22020
National Approaches to Consumer Problems – The Protection Model
G Gheorghiu
Ovidius University Annals. Economic Sciences Series 14 (1), 312-316, 2014
2*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20