Παρακολούθηση
Dino Ienco
Dino Ienco
INRAE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inrae.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Land cover classification via multitemporal spatial data by deep recurrent neural networks
D Ienco, R Gaetano, C Dupaquier, P Maurel
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 14 (10), 1685-1689, 2017
2772017
Combining Sentinel-1 and Sentinel-2 Satellite Image Time Series for land cover mapping via a multi-source deep learning architecture
D Ienco, R Interdonato, R Gaetano, DHT Minh
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 158, 11-22, 2019
2522019
Deep learning is a good steganalysis tool when embedding key is reused for different images, even if there is a cover source-mismatch
L Pibre, P Jérôme, D Ienco, M Chaumont
arXiv preprint arXiv:1511.04855, 2015
203*2015
DuPLO: A DUal view Point deep Learning architecture for time series classificatiOn
R Interdonato, D Ienco, R Gaetano, K Ose
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing 149, 91-104, 2019
1452019
Deep recurrent neural networks for winter vegetation quality mapping via multitemporal SAR Sentinel-1
DHT Minh, D Ienco, R Gaetano, N Lalande, E Ndikumana, F Osman, ...
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 15 (3), 464-468, 2018
143*2018
Do more views of a graph help? community detection and clustering in multi-graphs
EE Papalexakis, L Akoglu, D Ience
Proceedings of the 16th International Conference on Information Fusion, 899-905, 2013
1402013
From context to distance: Learning dissimilarity for categorical data clustering
D Ienco, RG Pensa, R Meo
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 6 (1), 1-25, 2012
1262012
: A Deep Learning Architecture for Multiscale Multimodal Multitemporal Satellite Data Fusion
P Benedetti, D Ienco, R Gaetano, K Ose, RG Pensa, S Dupuy
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2018
1142018
Fuzzy extensions of the DBScan clustering algorithm
D Ienco, G Bordogna
Soft Computing 22 (5), 1719-1730, 2018
942018
The meme ranking problem: Maximizing microblogging virality
D Ienco, F Bonchi, C Castillo
2010 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, 328-335, 2010
822010
A two-branch CNN architecture for land cover classification of PAN and MS imagery
R Gaetano, D Ienco, K Ose, R Cresson
Remote Sensing 10 (11), 1746, 2018
81*2018
Mapping irrigated areas using Sentinel-1 time series in Catalonia, Spain
H Bazzi, N Baghdadi, D Ienco, M El Hajj, M Zribi, H Belhouchette, ...
Remote Sensing 11 (15), 1836, 2019
792019
Clustering based active learning for evolving data streams
D Ienco, A Bifet, I Žliobaitė, B Pfahringer
International Conference on Discovery Science, 79-93, 2013
752013
Context-based distance learning for categorical data clustering
D Ienco, RG Pensa, R Meo
Advances in Intelligent Data Analysis VIII: 8th International Symposium on …, 2009
742009
Local community detection in multilayer networks
R Interdonato, A Tagarelli, D Ienco, A Sallaberry, P Poncelet
Data Mining and Knowledge Discovery 31, 1444-1479, 2017
612017
Parameter-less co-clustering for star-structured heterogeneous data
D Ienco, C Robardet, RG Pensa, R Meo
Data Mining and Knowledge Discovery 26, 217-254, 2013
572013
Unsupervised change detection analysis in satellite image time series using deep learning combined with graph-based approaches
E Kalinicheva, D Ienco, J Sublime, M Trocan
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2020
532020
Deep multivariate time series embedding clustering via attentive-gated autoencoder
D Ienco, R Interdonato
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 24th Pacific-Asia …, 2020
492020
A semisupervised approach to the detection and characterization of outliers in categorical data
D Ienco, RG Pensa, R Meo
IEEE transactions on neural networks and learning systems 28 (5), 1017-1029, 2016
492016
Exploration and reduction of the feature space by hierarchical clustering
D Ienco, R Meo
Proceedings of the 2008 siam international conference on data mining, 577-587, 2008
492008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20