Παρακολούθηση
Theoni K. Georgiou
Theoni K. Georgiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermoresponsive polymers for biomedical applications
MA Ward, TK Georgiou
Polymers 3 (3), 1215-1242, 2011
10612011
Covalent amphiphilic polymer networks
CS Patrickios, TK Georgiou
Current opinion in colloid & interface science 8 (1), 76-85, 2003
2192003
Nanoscopic cationic methacrylate star homopolymers: synthesis by group transfer polymerization, characterization and evaluation as transfection reagents
TK Georgiou, M Vamvakaki, CS Patrickios, EN Yamasaki, LA Phylactou
Biomacromolecules 5 (6), 2221-2229, 2004
1382004
Polymeric theranostics: using polymer-based systems for simultaneous imaging and therapy
T Krasia-Christoforou, TK Georgiou
Journal of Materials Chemistry B 1 (24), 3002-3025, 2013
1322013
Synthesis, characterization, and evaluation as transfection reagents of double-hydrophilic star copolymers: effect of star architecture
TK Georgiou, M Vamvakaki, LA Phylactou, CS Patrickios
Biomacromolecules 6 (6), 2990-2997, 2005
1132005
Thermoresponsive terpolymers based on methacrylate monomers: Effect of architecture and composition
MA Ward, TK Georgiou
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 48 (4), 775-783, 2010
1012010
Synthesis and characterization of anionic amphiphilic model conetworks based on methacrylic acid and methyl methacrylate: Effects of composition and architecture
G Kali, TK Georgiou, B Ivan, CS Patrickios, E Loizou, Y Thomann, ...
Macromolecules 40 (6), 2192-2200, 2007
972007
Amphiphilic model conetworks of polyisobutylene methacrylate and 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate prepared by the combination of quasiliving carbocationic and group …
TK Georgiou, CS Patrickios, PW Groh, B Iván
Macromolecules 40 (7), 2335-2343, 2007
872007
Synthesis, characterization, and evaluation as transfection reagents of ampholytic star copolymers: effect of star architecture
TK Georgiou, LA Phylactou, CS Patrickios
Biomacromolecules 7 (12), 3505-3512, 2006
872006
Synthesis and characterization of anionic amphiphilic model conetworks of 2-butyl-1-octyl-methacrylate and methacrylic acid: effects of polymer composition and architecture
G Kali, TK Georgiou, B Iván, CS Patrickios, E Loizou, Y Thomann, ...
Langmuir 23 (21), 10746-10755, 2007
852007
Anionic amphiphilic end‐linked conetworks by the combination of quasiliving carbocationic and group transfer polymerizations
G Kali, TK Georgiou, B Iván, CS Patrickios
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47 (17), 4289-4301, 2009
832009
Amphiphilic model conetworks based on cross-linked star copolymers of benzyl methacrylate and 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate: synthesis, characterization, and DNA …
DS Achilleos, TK Georgiou, CS Patrickios
Biomacromolecules 7 (12), 3396-3405, 2006
752006
Thermoresponsive triblock copolymers based on methacrylate monomers: effect of molecular weight and composition
MA Ward, TK Georgiou
Soft Matter 8 (9), 2737-2745, 2012
692012
Water-in-Water Emulsions Based on Incompatible Polymers and Stabilized by Triblock Copolymers–Templated Polymersomes
DMA Buzza, PDI Fletcher, TK Georgiou, N Ghasdian
Langmuir 29 (48), 14804-14814, 2013
632013
Synthesis, characterization, and DNA adsorption studies of ampholytic model conetworks based on cross-linked star copolymers
TK Georgiou, CS Patrickios
Biomacromolecules 9 (2), 574-582, 2008
582008
Microphase separation under constraints: a molecular thermodynamic theory for polyelectrolytic amphiphilic model networks in water
TK Georgiou, M Vamvakaki, CS Patrickios
Polymer 45 (21), 7341-7355, 2004
582004
Multicompartment thermoresponsive gels: does the length of the hydrophobic side group matter?
MA Ward, TK Georgiou
Polymer Chemistry 4 (6), 1893-1902, 2013
572013
Tuning the gelation of thermoresponsive gels
AP Constantinou, TK Georgiou
European Polymer Journal 78, 366-375, 2016
482016
“Comb-like” non-ionic polymeric macrosurfactants
NH Raduan, TS Horozov, TK Georgiou
Soft Matter 6 (10), 2321-2329, 2010
482010
Cationic double-hydrophilic model networks: Synthesis, characterization, modeling and protein adsorption studies
E Loizou, AI Triftaridou, TK Georgiou, M Vamvakaki, CS Patrickios
Biomacromolecules 4 (5), 1150-1160, 2003
482003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20