Παρακολούθηση
Mathieu Dutour Sikirić
Mathieu Dutour Sikirić
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irb.hr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A fully coupled 3D wave‐current interaction model on unstructured grids
A Roland, YJ Zhang, HV Wang, Y Meng, YC Teng, V Maderich, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 117 (C11), 2012
1792012
A new approach to bathymetry smoothing in sigma-coordinate ocean models
MD Sikiric, I Janekovic, M Kuzmic
Ocean Modelling 29 (2), 128-136, 2009
1172009
The German Bight: A validation of CryoSat-2 altimeter data in SAR mode
L Fenoglio-Marc, S Dinardo, R Scharroo, A Roland, MD Sikiric, B Lucas, ...
Advances in Space Research 55 (11), 2641-2656, 2015
792015
Space fullerenes: a computer search for new Frank-Kasper structures
M Dutour Sikiric, O Delgado-Friedrichs, M Deza
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 66 (5), 602-615, 2010
77*2010
Classification of eight dimensional perfect forms
MD Sikiric, A Schürmann, F Vallentin
Electron. Res. Announc. Amer. Math. Soc 13, 21-32, 2007
752007
Complexity and algorithms for computing Voronoi cells of lattices
MD Sikiric, A Schürmann, F Vallentin
Mathematics of computation 78 (267), 1713-1731, 2009
702009
Cones of metrics, hemi-metrics and super-metrics
M Deza, M Dutour
Annals of the European Academy of Sciences 141, 162, 2003
56*2003
Polyhedral representation conversion up to symmetries
D Bremner, MD Sikiric, A Schürmann
Polyhedral computation, CRM Proceedings & Lecture Notes, 45-72, 2009
552009
Voronoi polytopes for polyhedral norms on lattices
M Deza, MD Sikirić
Discrete Applied Mathematics 197, 42-52, 2015
472015
Goldberg-Coxeter construction for 3-and 4-valent plane graphs
M Dutour, M Deza
JOURNAL OF COMBINATORICS 11 (1), 20, 2004
462004
Computing symmetry groups of polyhedra
D Bremner, MD Sikirić, DV Pasechnik, T Rehn, A Schürmann
LMS Journal of computation and mathematics 17 (1), 565-581, 2014
432014
Zigzags, railroads, and knots in fullerenes
M Deza, M Dutour, PW Fowler
Journal of chemical information and computer sciences 44 (4), 1282-1293, 2004
402004
Geometry of chemical graphs: polycycles & two-faced maps (Encyclopedia of mathematics & its applications, N 119)
M DEZA, MD SIKIRIÄ
Recherche 67, 02, 2008
36*2008
A generalization of Voronoi's reduction theory and its application
MD Sikirić, A Schürmann, F Vallentin
Duke Mathematical Journal 142 (1), 127-164, 2008
342008
Zigzag structures of simple two-faced polyhedra
M Deza, M Dutour
Combinatorics, Probability and Computing 14 (1-2), 31-57, 2005
302005
Large-scale hurricane modeling using domain decomposition parallelization and implicit scheme implemented in WAVEWATCH III wave model
A Abdolali, A Roland, A Van Der Westhuysen, J Meixner, A Chawla, ...
Coastal Engineering 157, 103656, 2020
292020
On the cohomology of linear groups over imaginary quadratic fields
MD Sikirić, H Gangl, PE Gunnells, J Hanke, A Schürmann, D Yasaki
Journal of Pure and Applied Algebra 220 (7), 2564-2589, 2016
28*2016
The six-dimensional Delaunay polytopes
M Dutour
European Journal of Combinatorics 25 (4), 535-548, 2004
282004
The symmetries of cubic polyhedral graphs with face size no larger than 6
M Deza, M Dutour Sikiric, PW Fowler
Match 61 (3), 589, 2009
262009
Combinatorial cube packings in the cube and the torus
MD Sikiric, Y Itoh
European journal of combinatorics 31 (2), 517-534, 2010
25*2010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20