Παρακολούθηση
Michael Dossis
Michael Dossis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A formal design framework to generate coprocessors with implementation options
MF Dossis
International Journal of Research and Reviews in Computer Science 2 (4), 929, 2011
482011
Intermediate Predicate Format for Design Automation Tools.
MF Dossis
J. Next Gener. Inf. Technol. 1 (1), 100-117, 2010
412010
Gamifying e-learning as a Means of Overcoming Its Deficiencies
AP Markopoulos, MF Dossis, A Fragkou, PD Kasidiaris
Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer …, 2016
72016
Mining Twitter data: Case studies with trending hashtags
M Dossis, D Amanatidis, I Mylona
Proceedings in ARSA-Advanced research in scientific areas, 4th Virtual …, 2015
72015
Custom Options for Custom Processors
M Dossis
Proceedings of the 1st International Virtual Scientific Conference, Slovakia …, 2013
72013
Rapid modelling and verification in the intelligent CCC synthesis flow
M Dossis
International Journal of Information Science and Intelligent System (IJISIS …, 2013
72013
Instruction-flow-based timing analysis in pipelined processors
A Tziouvaras, G Dimitriou, M Dossis, G Stamoulis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-6, 2019
62019
Optimal model parameters of inverse kinematics solution of a 3R robotic manipulator using ANN models
NE Karkalos, AP Markopoulos, MF Dossis
International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical …, 2017
62017
Experimenting with a high-level synthesis system front end
G Dimitriou, M Dossis
PACET 2015, 2015
62015
Application of statistical and soft computing techniques for the prediction of grinding performance
NE Karkalos, AP Markopoulos, MF Dossis
J Robot Mech Eng Resr 1 (2), 6-16, 2015
62015
Modeling and simulation in a formal design framework
M Dossis
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 31-38, 2013
62013
Custom co-processor compilation
MF Dossis, JM Noras, GJ Porter
Selected papers from the Oxford 1993 international workshop on field …, 1994
61994
Image contour segmentation in hardware
A Dimitrios, D Michael, A Iosif
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 66-71, 2015
52015
High level synthesis of geometric active contours
D Amanatidis, M Dossis
2nd Global Virtual Conference, Slovakia, 2014
52014
CCC (Custom Coprocessor Compilation)
M Dossis
Custom Coprocessors on the Web, Tools available on: http://195.130 87, 2014
52014
A web service to generate program coprocessors
MF Dossis, T Themelis, L Markopoulos
2009 Fourth International Workshop on Semantic Media Adaptation and …, 2009
52009
Social media and consumer behaviour: Exploratory factor analysis
D Amanatidis, I Mylona, M Dossis
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
42022
Radiography Images with Transfer Learning on Embedded System
T Sanida, A Sideris, A Chatzisavvas, M Dossis, M Dasygenis
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
42022
Cultural IoT Framework Focusing on Interactive and Personalized Museum Sightseeing
S Kontogiannis, G Kokkonis, I Kazanidis, M Dossis, S Valsamidis
Towards Cognitive IoT Networks, 151-181, 2020
42020
Proposed open source framework for interactive IoT smart museums
M Dossis, I Kazanidis, S Valsamidis, G Kokkonis, S Kontogiannis
Proceedings of the 22nd pan-hellenic conference on informatics, 294-299, 2018
42018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20