Παρακολούθηση
Patrick Musau
Patrick Musau
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NNV: the neural network verification tool for deep neural networks and learning-enabled cyber-physical systems
HD Tran, X Yang, D Manzanas Lopez, P Musau, LV Nguyen, W Xiang, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 3-17, 2020
2672020
Star-based reachability analysis of deep neural networks
HD Tran, D Manzanas Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
Formal Methods–The Next 30 Years: Third World Congress, FM 2019, Porto …, 2019
1962019
Safety verification of cyber-physical systems with reinforcement learning control
HD Tran, F Cai, ML Diego, P Musau, TT Johnson, X Koutsoukos
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
1292019
Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey
W Xiang, P Musau, AA Wild, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, J Rosenfeld, ...
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
1112018
Parallelizable reachability analysis algorithms for feed-forward neural networks
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
2019 IEEE/ACM 7th International Conference on Formal Methods in Software …, 2019
602019
Reachable set estimation and verification for neural network models of nonlinear dynamic systems
W Xiang, DM Lopez, P Musau, TT Johnson
Safe, autonomous and intelligent vehicles, 123-144, 2019
392019
Robustness verification of semantic segmentation neural networks using relaxed reachability
HD Tran, N Pal, P Musau, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, S Bak, ...
Computer Aided Verification: 33rd International Conference, CAV 2021 …, 2021
352021
ARCH-COMP20 category report: artificial intelligence and neural network control systems (AINNCS) for continuous and hybrid systems plants
TT Johnson, D Manzanas Lopez, P Musau, HD Tran, E Botoeva, ...
EPiC Series in Computing 74, 2020
342020
ARCH-COMP19 Category Report: Artificial Intelligence and Neural Network Control Systems (AINNCS) for Continuous and Hybrid Systems Plants.
DM Lopez, P Musau, HD Tran, S Dutta, TJ Carpenter, R Ivanov, ...
ARCH@ CPSIoTWeek, 103-119, 2019
28*2019
Decentralized real-time safety verification for distributed cyber-physical systems
HD Tran, LV Nguyen, P Musau, W Xiang, TT Johnson
Formal Techniques for Distributed Objects, Components, and Systems: 39th …, 2019
222019
Wild, Diego Manzanas Lopez, Nathaniel Hamilton, Xiaodong Yang, Joel A
W Xiang, P Musau, A Ayana
Rosenfeld, and Taylor T. Johnson. Verification for machine learning …, 2018
212018
Reachability analysis of a general class of neural ordinary differential equations
D Manzanas Lopez, P Musau, NP Hamilton, TT Johnson
International Conference on Formal Modeling and Analysis of Timed Systems …, 2022
202022
Verification of closed-loop systems with neural network controllers
DM Lopez, P Musau, HD Tran, TT Johnson
EPiC Series in Computing 61, 201-210, 2019
202019
On using real-time reachability for the safety assurance of machine learning controllers
P Musau, N Hamilton, DM Lopez, P Robinette, TT Johnson
2022 IEEE International Conference on Assured Autonomy (ICAA), 1-10, 2022
182022
Zero-shot policy transfer in autonomous racing: reinforcement learning vs imitation learning
N Hamilton, P Musau, DM Lopez, TT Johnson
2022 IEEE International Conference on Assured Autonomy (ICAA), 11-20, 2022
162022
Verification of piecewise deep neural networks: a star set approach with zonotope pre-filter
HD Tran, N Pal, DM Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
Formal aspects of computing 33, 519-545, 2021
132021
Wild, Diego Manzanas Lopez, Nathaniel Hamilton, Xiaodong Yang, Joel Rosenfeld, and Taylor T Johnson. 2018. Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey
W Xiang, P Musau, A Ayana
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
122018
Case study: Safety verification of an unmanned underwater vehicle
DM Lopez, P Musau, N Hamilton, HD Tran, TT Jonhson
2020 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 189-195, 2020
62020
NNV: A tool for verification of deep neural networks and learning-enabled autonomous cyber-physical systems
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, T Johnson
International Conference on Computer-Aided Verification, 2020
62020
Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey.(2018)
W Xiang, P Musau, AA Wild, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, J Rosenfeld, ...
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
62018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20