Παρακολούθηση
Patrick Musau
Patrick Musau
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NNV: the neural network verification tool for deep neural networks and learning-enabled cyber-physical systems
HD Tran, X Yang, D Manzanas Lopez, P Musau, LV Nguyen, W Xiang, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 3-17, 2020
1382020
Star-based reachability analysis of deep neural networks
HD Tran, D Manzanas Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
International symposium on formal methods, 670-686, 2019
1022019
Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey
W Xiang, P Musau, AA Wild, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, J Rosenfeld, ...
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
802018
Safety verification of cyber-physical systems with reinforcement learning control
HD Tran, F Cai, ML Diego, P Musau, TT Johnson, X Koutsoukos
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
672019
Parallelizable reachability analysis algorithms for feed-forward neural networks
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
2019 IEEE/ACM 7th International Conference on Formal Methods in Software …, 2019
322019
Reachable set estimation and verification for neural network models of nonlinear dynamic systems
W Xiang, DM Lopez, P Musau, TT Johnson
Safe, autonomous and intelligent vehicles, 123-144, 2019
312019
ARCH-COMP20 category report: artificial intelligence and neural network control systems (AINNCS) for continuous and hybrid systems plants
TT Johnson, D Manzanas Lopez, P Musau, HD Tran, E Botoeva, ...
EPiC Series in Computing 74, 2020
182020
Decentralized real-time safety verification for distributed cyber-physical systems
HD Tran, LV Nguyen, P Musau, W Xiang, TT Johnson
International Conference on Formal Techniques for Distributed Objects …, 2019
162019
Wild, Diego Manzanas Lopez, Nathaniel Hamilton, Xiaodong Yang, Joel A
W Xiang, P Musau, A Ayana
Rosenfeld, and Taylor T. Johnson. Verification for machine learning …, 2018
162018
Verification of closed-loop systems with neural network controllers
DM Lopez, P Musau, HD Tran, TT Johnson
EPiC Series in Computing 61, 201-210, 2019
142019
ARCH-COMP19 Category Report: Artificial Intelligence and Neural Network Control Systems (AINNCS) for Continuous and Hybrid Systems Plants.
DM Lopez, P Musau, HD Tran, S Dutta, TJ Carpenter, R Ivanov, ...
ARCH@ CPSIoTWeek, 103-119, 2019
132019
Wild, Diego Manzanas Lopez, Nathaniel Hamilton, Xiaodong Yang, Joel Rosenfeld, and Taylor T Johnson. 2018. Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey
W Xiang, P Musau, A Ayana
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
102018
Robustness verification of semantic segmentation neural networks using relaxed reachability
HD Tran, N Pal, P Musau, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, S Bak, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 263-286, 2021
82021
On Using Real-Time Reachability for the Safety Assurance of Machine Learning Controllers
P Musau, N Hamilton, DM Lopez, P Robinette, TT Johnson
2022 IEEE International Conference on Assured Autonomy (ICAA), 1-10, 2022
62022
NNV: A tool for verification of deep neural networks and learning-enabled autonomous cyber-physical systems
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, T Johnson
International Conference on Computer-Aided Verification, 2020
62020
Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey.(2018)
W Xiang, P Musau, AA Wild
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
62018
Case Study: Safety Verification of an Unmanned Underwater Vehicle
DM Lopez, P Musau, N Hamilton, HD Tran, TT Jonhson
2020 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 189-195, 2020
42020
Reachability analysis of a general class of neural ordinary differential equations
DM Lopez, P Musau, N Hamilton, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:2207.06531, 2022
32022
Verification of piecewise deep neural networks: a star set approach with zonotope pre-filter
HD Tran, N Pal, DM Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
Formal Aspects of Computing 33 (4), 519-545, 2021
32021
Zero-Shot Policy Transfer in Autonomous Racing: Reinforcement Learning vs Imitation Learning
N Hamilton, P Musau, DM Lopez, TT Johnson
2022 IEEE International Conference on Assured Autonomy (ICAA), 11-20, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20