Παρακολούθηση
Marusia Rentería-Villalobos
Marusia Rentería-Villalobos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uach.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uranium-238 and thorium-232 series concentrations in soil, radon-222 indoor and drinking water concentrations and dose assessment in the city of Aldama, Chihuahua, Mexico
LC Sujo, MEM Cabrera, L Villalba, MR Villalobos, ET Moye, MG Leon, ...
Journal of environmental radioactivity 77 (2), 205-219, 2004
1532004
Radiological, chemical and morphological characterizations of phosphate rock and phosphogypsum from phosphoric acid factories in SW Spain
M Rentería-Villalobos, I Vioque, J Mantero, G Manjón
Journal of hazardous materials 181 (1-3), 193-203, 2010
1252010
Radon concentrations in ground and drinking water in the state of Chihuahua, Mexico
L Villalba, LC Sujo, MEM Cabrera, AC Jiménez, MR Villalobos, ...
Journal of environmental radioactivity 80 (2), 139-151, 2005
602005
Natural radioactivity in groundwater and estimates of committed effective dose due to water ingestion in the state of Chihuahua (Mexico)
L Villalba, ME Montero-Cabrera, G Manjon-Collado, L Colmenero-Sujo, ...
Radiation protection dosimetry 121 (2), 148-157, 2006
432006
Characterization of source rocks and groundwater radioactivity at the Chihuahua valley
M Rentería Villalobos, ME Montero Cabrera, M Reyes Cortés, ...
Revista mexicana de física 53, 16-22, 2007
292007
Radioactive mineral samples from the northwest of Chihuahua City, Mexico
M Reyes-Cortes, ME Montero-Cabrera, M Renteria-Villalobos, ...
Revista mexicana de física 53, 23-28, 2007
272007
Uranium-series isotopes transport in surface, vadose and ground waters at San Marcos uranium bearing basin, Chihuahua, Mexico
JCB Montúfar, MR Cortés, IAR Cortés, MSE Valdez, ORH de la Garza, ...
Applied geochemistry 27 (6), 1111-1122, 2012
262012
Lifetime effective dose assessment based on background outdoor gamma exposure in Chihuahua City, Mexico
S Luevano-Gurrola, A Perez-Tapia, C Pinedo-Alvarez, J Carrillo-Flores, ...
International journal of environmental research and public health 12 (10 …, 2015
212015
Characterization of uranium minerals from Chihuahua using synchrotron radiation
A Muñoz, ME Montero-Cabrera, DC Burciaga-Valencia, M Reyes-Cortés, ...
Revista Mexicana de Física 56 (1), 75-81, 2010
182010
Hydrochemistry and 222Rn Concentrations in Spring Waters in the Arid Zone El Granero, Chihuahua, Mexico
M Rentería-Villalobos, A Covarrubias-Muños, A Pinedo-Álvarez, ...
Geosciences 7 (1), 12, 2017
152017
Kinetic study of the CO2 desorption process by carbonated Na2ZrO3 solid absorbent
AC Villa, JS Gutiérrez, CJN Gómez, GSA De los Rios, MR Villalobos, ...
international journal of hydrogen energy 40 (48), 17338-17343, 2015
152015
Potential adverse impacts on vulnerability and availability of groundwater from climate-change and land use
A Mendieta-Mendoza, RT Hanson, M Renteria-Villalobos
Journal of Hydrology 594, 125978, 2021
132021
Uranium in the surrounding of San Marcos-Sacramento river environment (Chihuahua, Mexico)
M Rentería-Villalobos, MR Cortés, J Mantero, G Manjón, ...
The Scientific World Journal 2012, 2012
122012
Distribution dynamics of Picea chihuahuana Martínez populations under different climate change scenarios in Mexico
C Pinedo-Alvarez, M Renteria-Villalobos, V Aguilar-Soto, JH Vega-Mares, ...
Global Ecology and Conservation 17, e00559, 2019
112019
Potential Human Health Risk by Metal(loid)s, 234,238U and 210Po due to Consumption of Fish from the “Luis L. Leon” Reservoir (Northern México)
MY Luna-Porres, MA Rodríguez-Villa, EF Herrera-Peraza, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 11 (7 …, 2014
112014
Determination of uranium and polonium in Sparus aurata by alpha spectrometry
M Luna Porres, G Manjón Collado, I Díaz, M Rentería, ...
Revista mexicana de física 58 (3), 224-227, 2012
112012
Arsenic, lead, and uranium concentrations on sediments deposited in reservoirs in the Rio Grande Basin, USA–Mexico border
CG Méndez-García, MY Luna-Porres, ME Montero-Cabrera, ...
Journal of Soils and Sediments 16, 1970-1985, 2016
102016
Remoción de plomo en solución acuosa por la cáscara de naranja (Citrus sinensis)
M Rentería-Villalobos, LR Marfil, NA Palma, HR Arias, CP Álvarez, ...
Investigación y Ciencia: de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 5-10, 2014
102014
Baccharis salicifolia development in the presence of high concentrations of uranium in the arid environment of San Marcos, Chihuahua
MY Luna Porres, MT Alarcon Herrera, M Silva Sáenz, ...
Revista mexicana de física 57, 40-43, 2011
102011
Rn-222 air concentrations in Chihuahua State (Mexico) dwellings and in the US/Mexico border
MEM Cabrera, LC Sujo, L Villalba, S de La Cruz Gandara, JS Peinado, ...
Microchemical Journal 81 (1), 28-34, 2005
102005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20