Παρακολούθηση
Giorgia Assimakopoulou
Giorgia Assimakopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phytoplankton size-based dynamics in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean)
L Ignatiades, S Psarra, V Zervakis, K Pagou, E Souvermezoglou, ...
Journal of Marine Systems 36 (1-2), 11-28, 2002
1902002
The importance of small-sized copepods in a frontal area of the Aegean Sea
S Zervoudaki, ED Christou, TG Nielsen, I Siokou-Frangou, ...
Journal of Plankton Research 29 (4), 317-338, 2007
1192007
Methods of eutrophication assessment in the context of the water framework directive: Examples from the Eastern Mediterranean coastal areas
A Pavlidou, N Simboura, E Rousselaki, M Tsapakis, K Pagou, ...
Continental Shelf Research 108, 156-168, 2015
932015
CoCoNet: towards coast to coast networks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
F Boero, F Foglini, S Fraschetti, P Goriup, E Macpherson, S Planes, ...
Deakin University, 2016
852016
Dinoflagellate cysts in recent marine sediments from Thermaikos Gulf, Greece: effects of resuspension events on vertical cyst distribution
A Giannakourou, TY Orlova, G Assimakopoulou, K Pagou
Continental Shelf Research 25 (19-20), 2585-2596, 2005
772005
Intercomparison of six Mediterranean zooplankton time series
L Berline, I Siokou-Frangou, I Marasović, O Vidjak, MLF de Puelles, ...
Progress in Oceanography 97, 76-91, 2012
732012
Using a holistic ecosystem-integrated approach to assess the environmental status of Saronikos Gulf, Eastern Mediterranean
A Pavlidou, N Simboura, Κ Pagou, G Assimakopoulou, V Gerakaris, ...
Ecological indicators 96, 336-350, 2019
472019
Phytoplankton dynamics and bloom formation in the oligotrophic Eastern Mediterranean: Field studies in the Aegean, Levantine and Ionian seas
I Varkitzi, S Psarra, G Assimakopoulou, A Pavlidou, E Krasakopoulou, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 171, 104662, 2020
392020
Ability of phytoplankton trait sensitivity to highlight anthropogenic pressures in Mediterranean lagoons: A size spectra sensitivity index (ISS-phyto)
AB Maria Rosaria Vadrucci, Elena Stanca, Cristina Mazziotti, Serena Fonda ...
Ecological Indicators 34, 113–125, 2013
392013
Copepod communities, production and grazing in the Turkish Straits System and the adjacent northern Aegean Sea during spring
S Zervoudaki, ED Christou, G Assimakopoulou, H Örek, AC Gucu, ...
Journal of Marine Systems 86 (3-4), 45-56, 2011
392011
Assessment of the environmental status in Hellenic coastal waters (Eastern Mediterranean): from the Water Framework Directive to the Marine Strategy Water Framework Directive.
N Simboura, M Tsapakis, A Pavlidou, G Assimakopoulou, K Pagou, ...
Mediterranean Marine Science, 46-64, 2015
362015
Pelagic habitats in the Mediterranean Sea: A review of Good Environmental Status (GES) determination for plankton components and identification of gaps and priority needs to …
I Varkitzi, J Francé, A Basset, F Cozzoli, E Stanca, S Zervoudaki, ...
Ecological indicators 95, 203-218, 2018
342018
One step forward: benthic pelagic coupling and indicators for environmental status
PD Dimitriou, N Papageorgiou, C Arvanitidis, G Assimakopoulou, ...
PLoS One 10 (10), e0141071, 2015
322015
Biogeochemical Characteristics in the Elefsis Bay (Aegean Sea, Eastern Mediterranean) in relation to anoxia and climate changes
A Pavlidou, H Kontoyiannis, C Anagnostou, I Siokou–Frangou, K Pagou, ...
Chemical Structure of Pelagic Redox Interfaces: Observation and Modeling …, 2013
312013
Large-scale testing of phytoplankton diversity indices for environmental assessment in Mediterranean sub-regions (Adriatic, Ionian and Aegean Seas)
J Francé, I Varkitzi, E Stanca, F Cozzoli, S Skejić, N Ungaro, I Vascotto, ...
Ecological indicators 126, 107630, 2021
302021
The hydrology and biochemistry of the Cretan Straits (Antikithira and Kassos Straits) revisited in the period June 1997–May 1998
H Kontoyiannis, E Balopoulos, O Gotsis-Skretas, A Pavlidou, ...
Journal of Marine Systems 53 (1-4), 37-57, 2005
292005
Sediment trap and in-situ pump size-fractionated POC/234Th ratios in the Mediterranean Sea and Northwest Atlantic: Implications for POC export
K Lepore, SB Moran, AB Burd, GA Jackson, JN Smith, RP Kelly, H Kaberi, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 56 (4), 599-613, 2009
252009
Particle sources over the Danube River delta, Black Sea based on distribution, composition and size using optics, imaging and bulk analyses
AP Karageorgis, WD Gardner, OA Mikkelsen, D Georgopoulos, ...
Journal of Marine Systems 131, 74-90, 2014
222014
Temporal and spatial variations in the geochemistry of major and minor particulate and selected dissolved elements of Thermaikos Gulf, Northwestern Aegean Sea
NB Price, AP Karageorgis, H Kaberi, C Zeri, E Krasakopoulou, ...
Continental shelf research 25 (19-20), 2428-2455, 2005
202005
Seasonal and spatial nutrient dynamics in Saronikos Gulf: the impact of sewage effluents from Athens sewage treatment plant
A Pavlidou, H Kontoyiannis, N Zarokanelos, I Hatzianestis, ...
Eutrophication: Causes, Consequences and Control: Volume 2, 111-130, 2014
192014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20