Παρακολούθηση
Raimondo Giuliani
Raimondo Giuliani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fostering consumers' energy market through smart contracts
I Kounelis, G Steri, R Giuliani, D Geneiatakis, R Neisse, I Nai-Fovino
2017 International Conference in Energy and Sustainability in Small …, 2017
672017
Bernoulli filter for track-before-detect using MIMO radar
F Papi, V Kyovtorov, R Giuliani, F Oliveri, D Tarchi
IEEE Signal Processing Letters 21 (9), 1145-1149, 2014
372014
MELISSA, a new class of ground based InSAR system. An example of application in support to the Costa Concordia emergency
J Broussolle, V Kyovtorov, M Basso, GFDSE Castiglione, JF Morgado, ...
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 91, 50-58, 2014
352014
Comparison of techniques for radiometric identification based on deep convolutional neural networks
G Baldini, C Gentile, R Giuliani, G Steri
Electronics Letters 55 (2), 90-92, 2019
342019
Experimental identification of smartphones using fingerprints of built-in micro-electro mechanical systems (MEMS)
G Baldini, G Steri, F Dimc, R Giuliani, R Kamnik
Sensors 16 (6), 818, 2016
342016
Estimating reaction time in adaptive cruise control system
M Makridis, K Mattas, D Borio, R Giuliani, B Ciuffo
2018 IEEE intelligent vehicles symposium (IV), 1312-1317, 2018
322018
Physical layer authentication of Internet of Things wireless devices through permutation and dispersion entropy
G Baldini, R Giuliani, G Steri, R Neisse
2017 Global Internet of Things Summit (GIoTS), 1-6, 2017
282017
Physical layer authentication and identification of wireless devices using the synchrosqueezing transform
G Baldini, R Giuliani, G Steri
Applied sciences 8 (11), 2167, 2018
252018
Identification of mobile phones using the built-in magnetometers stimulated by motion patterns
G Baldini, F Dimc, R Kamnik, G Steri, R Giuliani, C Gentile
Sensors 17 (4), 783, 2017
212017
Physical layer authentication of Internet of Things wireless devices using convolutional neural networks and recurrence plots
G Baldini, R Giuliani, F Dimc
Internet Technology Letters 2 (2), e81, 2019
142019
Imaging time series for internet of things radio frequency fingerprinting
G Baldini, G Steri, R Giuliani, C Gentile
2017 International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), 1-6, 2017
122017
Experimental passive eavesdropping of Digital Enhanced Cordless Telecommunication voice communications through low‐cost software‐defined radios
I Sanchez, G Baldini, D Shaw, R Giuliani
Security and Communication Networks 8 (3), 403-417, 2015
122015
An analysis of the privacy threat in vehicular ad hoc networks due to radio frequency fingerprinting
G Baldini, R Giuliani, E Cano Pons
Mobile Information Systems 2017, 2017
92017
Phase compensation and processing in multiple-input–multiple-output radars
PF Sammartino, D Tarchi, J Fortuny-Guasch, F Oliveri, R Giuliani
IET Radar, Sonar & Navigation 6 (4), 222-232, 2012
92012
A software radio implementation of centralized MAC protocol for cognitive radio networks
A Delfino, L Goratti, R Giuliani, F Oliveri, G Baldini
Wireless personal communications 68 (3), 1147-1175, 2013
82013
On the application of time frequency convolutional neural networks to road anomalies’ identification with accelerometers and gyroscopes
G Baldini, R Giuliani, F Geib
Sensors 20 (22), 6425, 2020
72020
Radiometric identification using variational mode decomposition
G Baldini, G Steri, R Giuliani, F Dimc
Computers & Electrical Engineering 76, 364-378, 2019
72019
Road safety features identification using the inertial measurement unit
G Baldini, R Giuliani, F Dimc
IEEE Sensors Letters 2 (4), 1-4, 2018
72018
Measures to address the lack of portability of the RF fingerprints for radiometric identification
G Baldini, R Giuliani, C Gentile, G Steri
2018 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and …, 2018
72018
Blockchain in energy communities
I Kounelis, R Di Gioia, D Geneiatakis, G Steri, R Neisse, G Karopoulos, ...
Publications Office of the European Union 66, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20