Παρακολούθηση
Francisco Chicano
Francisco Chicano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software project management with GAs
E Alba, JF Chicano
Information Sciences 177 (11), 2380-2401, 2007
3772007
Training neural networks with GA hybrid algorithms
E Alba, JF Chicano
Genetic and Evolutionary Computation Conference, 852-863, 2004
1372004
Evolutionary algorithms for the multi‐objective test data generation problem
J Ferrer, F Chicano, E Alba
Software: Practice and Experience 42 (11), 1331-1362, 2012
1032012
Finding safety errors with ACO
E Alba, F Chicano
Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2007
1032007
EARMO: An Energy-Aware Refactoring Approach for Mobile Apps
R Morales, R Saborido, F Khomh, F Chicano, G Antoniol
IEEE Transactions on Software Engineering, 2017
962017
Observations in using parallel and sequential evolutionary algorithms for automatic software testing
E Alba, F Chicano
Computers & Operations Research 35 (10), 3161-3183, 2008
952008
Partition crossover for pseudo-boolean optimization
R Tinós, D Whitley, F Chicano
Proceedings of the 2015 ACM Conference on Foundations of Genetic Algorithms …, 2015
882015
Optimal antenna placement using a new multi-objective CHC algorithm
AJ Nebro, E Alba, G Molina, F Chicano, F Luna, JJ Durillo
Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2007
802007
Using multi-objective metaheuristics to solve the software project scheduling problem
F Chicano, F Luna, AJ Nebro, E Alba
Proceedings of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2011
702011
The software project scheduling problem: A scalability analysis of multi-objective metaheuristics
F Luna, DL González-Álvarez, F Chicano, MA Vega-Rodríguez
Applied Soft Computing 15, 136-148, 2014
692014
Multi-objective optimal test suite computation for software product line pairwise testing
RE Lopez-Herrejon, F Chicano, J Ferrer, A Egyed, E Alba
Software Maintenance (ICSM), 2013 29th IEEE International Conference on, 404-407, 2013
632013
Gray Box Optimization for Mk Landscapes (NK Landscapes and MAX-kSAT)
LD Whitley, F Chicano, BW Goldman
Evolutionary computation 24 (3), 491-519, 2016
602016
Finding deadlocks in large concurrent java programs using genetic algorithms
E Alba, F Chicano, M Ferreira, J Gomez-Pulido
Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2008
572008
Optimizing one million variable NK landscapes by hybridizing deterministic recombination and local search
F Chicano, D Whitley, G Ochoa, R Tinós
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 753-760, 2017
552017
NK Hybrid Genetic Algorithm for Clustering
R Tinós, L Zhao, F Chicano, D Whitley
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2018
542018
On the use of developers’ context for automatic refactoring of software anti-patterns
R Morales, Z Soh, F Khomh, G Antoniol, F Chicano
Journal of Systems and Software 128, 236-251, 2017
542017
Evolutionary algorithm for prioritized pairwise test data generation
J Ferrer, PM Kruse, F Chicano, E Alba
Proceedings of the 14th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2012
542012
Fitness Probability Distribution of Bit-Flip Mutation
F Chicano, AM Sutton, LD Whitley, E Alba
MIT Press One Rogers St., Cambridge, MA 02142-1209 USA journals-info@ mit. edu, 2014
512014
Ant colony optimization with partial order reduction for discovering safety property violations in concurrent models
F Chicano, E Alba
Information Processing Letters 106 (6), 221-231, 2008
502008
A parallel evolutionary algorithm for prioritized pairwise testing of software product lines
RE Lopez-Herrejon, J Javier Ferrer, F Chicano, EN Haslinger, A Egyed, ...
Proceedings of the 2014 Annual Conference on Genetic and Evolutionary …, 2014
492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20