Παρακολούθηση
christian bessiere
christian bessiere
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lirmm.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Arc-consistency and arc-consistency again
C Bessiere
Artificial intelligence 65 (1), 179-190, 1994
6061994
MAC and combined heuristics: Two reasons to forsake FC (and CBJ?) on hard problems
C Bessiere, JC Régin
International conference on principles and practice of constraint …, 1996
4711996
Constraint propagation
C Bessiere
Foundations of Artificial Intelligence 2, 29-83, 2006
4562006
Some Practical Filtering Techniques for Constraint Satisfaction Problems
R Debruyne
Proc. of IJCAI-97, 1997
3381997
Refining the Basic Constraint Propagation Algorithm.
C Bessiere, JC Régin
IJCAI 1, 309-315, 2001
3362001
Arc consistency for general constraint networks: preliminary results
C Bessiere, JC Régin
IJCAI (1), 398-404, 1997
3281997
An optimal coarse-grained arc consistency algorithm
C Bessiere, JC Régin, RHC Yap, Y Zhang
Artificial Intelligence 165 (2), 165-185, 2005
2992005
Arc-Consistency in Dynamic Constraint Satisfaction Problems.
C Bessiere
AAAI 91, 221-226, 1991
2301991
Using constraint metaknowledge to reduce arc consistency computation
C Bessiere, EC Freuder, JC Régin
Artificial Intelligence 107 (1), 125-148, 1999
2251999
Domain filtering consistencies
R Debruyne, C Bessiere
Journal of Artificial Intelligence Research 14, 205-230, 2001
2032001
Using inference to reduce arc consistency computation
EC Freuder, JC Régin
Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial …, 1995
1991995
Asynchronous backtracking without adding links: a new member in the ABT family
C Bessiere, A Maestre, I Brito, P Meseguer
Artificial Intelligence 161 (1-2), 7-24, 2005
1672005
Specific filtering algorithms for over-constrained problems
T Petit, JC Régin, C Bessiere
Principles and Practice of Constraint Programming—CP 2001: 7th …, 2001
1482001
Backtracking in distributed constraint networks
Y Hamadi, C Bessiere, J Quinqueton
Proceedings ECAI'98, 219-223, 1998
1481998
The complexity of reasoning with global constraints
C Bessiere, E Hebrard, B Hnich, T Walsh
Constraints 12, 239-259, 2007
1302007
Constraint acquisition
C Bessiere, F Koriche, N Lazaar, B O'Sullivan
Artificial Intelligence 244, 315-342, 2017
1232017
On forward checking for non-binary constraint satisfaction
C Bessiere, P Meseguer, EC Freuder, J Larrosa
Artificial Intelligence 141 (1-2), 205-224, 2002
1232002
To be or not to be... a global constraint
C Bessiere, P Van Hentenryck
International conference on principles and practice of constraint …, 2003
1162003
Distributed dynamic backtracking
C Bessière, A Maestre, P Meseguer
CP 2239, 772, 2001
1132001
From restricted path consistency to max-restricted path consistency
R Debruyne, C Bessiere
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 1997
1131997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20