Παρακολούθηση
Soracha Kosasang
Soracha Kosasang
Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kyoto-u.ac.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of intercalated alkali ions in layered manganese oxide nanosheets as neutral electrochemical capacitors
N Ma, S Kosasang, A Krittayavathananon, N Phattharasupakun, ...
Chemical Communications 55 (9), 1213-1216, 2019
352019
Confining Li2S6 catholyte in 3D graphene sponge with ultrahigh total pore volume and oxygen-containing groups for lithium-sulfur batteries
P Chiochan, S Kosasang, N Ma, S Duangdangchote, P Suktha, ...
Carbon 158, 244-255, 2020
302020
Insight into the effect of intercalated alkaline cations of layered manganese oxides on the oxygen reduction reaction and oxygen evolution reaction
S Kosasang, N Ma, P Wuamprakhon, N Phattharasupakun, T Maihom, ...
Chemical Communications 54 (62), 8575-8578, 2018
292018
Mechanics, Ionics, and Optics of Metal–Organic Framework and Coordination Polymer Glasses
S Horike, N Ma, Z Fan, S Kosasang, MM Smedskjaer
Nano Letters 21 (15), 6382-6390, 2021
242021
Proton-conductive coordination polymer glass for solid-state anhydrous proton batteries
N Ma, S Kosasang, A Yoshida, S Horike
Chemical science 12 (16), 5818-5824, 2021
212021
Bifunctional electrocatalytic CoNi-doped manganese oxide produced from microdumbbell manganese carbonate towards oxygen reduction and oxygen evolution reactions
H Gatemala, S Kosasang, M Sawangphruk
Sustainable Energy & Fuels 2 (6), 1170-1177, 2018
152018
Strong cooperative interaction of lithium and hydrogen bonds between 4-aminobenzoic acid modified interlayer and polysulfides for lithium-sulfur batteries
S Kosasang, N Ma, S Duangdangchote, P Chiochan, N Chanlek, ...
Carbon 155, 553-561, 2019
142019
Lithium intercalated-layered manganese oxide and reduced graphene oxide composite as a bifunctional electrocatalyst for ORR and OER
S Kosasang, N Ma, N Phattharasupakun, M Sawangphruk
Journal of The Electrochemical Society 166 (8), A1543, 2019
122019
Addition of redox additive to ionic liquid electrolyte for high-performance electrochemical capacitors of N-doped graphene aerogel
N Ma, S Kosasang, N Phattharasupakun, M Sawangphruk
Journal of The Electrochemical Society 166 (4), A695, 2019
92019
Trimetallic Spinel‐Type Cobalt Nickel‐Doped Manganese Oxides as Bifunctional Electrocatalysts for Zn‐Air Batteries
S Kosasang, H Gatemala, N Ma, P Chomkhuntod, M Sawangphruk
Batteries & Supercaps 3 (7), 631-637, 2020
72020
The influence of hydration energy on alkali-earth intercalated layered manganese oxides as electrochemical capacitors
P Chomkhuntod, N Ma, S Kosasang, S Duangdangchote, ...
ACS Applied Energy Materials 3 (2), 1402-1409, 2019
62019
Manganese oxide/reduced graphene oxide nanocomposite for high-efficient electrocatalyst towards oxygen reduction reaction
S Kosasang, N Ma, N Phattharasupakun, J Wutthiprom, J Limtrakul, ...
ECS Transactions 85 (13), 1265, 2018
52018
Effect of Intercalants inside Birnessite-Type Manganese Oxide Nanosheets for Sensor Applications
P Wuamprakhon, A Krittayavathananon, S Kosasang, N Ma, T Maihom, ...
Inorganic Chemistry 59 (21), 15595-15605, 2020
42020
Exploration of glassy state in Prussian blue analogues
N Ma, R Ohtani, HM Le, R Ishikawa, S Kawata, S Bureekaew, S Kosasang, ...
32021
Insight into the unusual intercalation/deintercalation phenomena of alkali cations in the layered manganese oxide for electrochemical capacitors
N Ma, S Kosasang, P Chomkhuntod, S Duangdangchote, ...
Journal of Power Sources 455, 227969, 2020
32020
Mechanical Force Induced Formation of Extrinsic Micropores in Coordination Polymers
S Noro, X Zheng, AQ Wang, K Suzuki, S Kosasang, S Horike, D Padovan, ...
Inorganic Chemistry 61 (8), 3379-3386, 2022
12022
Eutectic CsHSO4-Coordination Polymer Glasses with Superprotonic Conductivity
N Ma, N Horike, L Lombardo, S Kosasang, K Kageyama, ...
Journal of the American Chemical Society 144 (40), 18619-18628, 2022
2022
Lithium Intercalated Layered Manganese Oxide/Reduced Graphene Oxide As an Anode for Lithium-Ion Battery
S Kosasang, M Sawangphruk
ECS Meeting Abstracts, 537, 2021
2021
2D Layered Manganese Oxide Nanosheets as a Bifunctional Electrocatalyst for Zn-Air Batteries
S Kosasang, N Ma, P Chomkhuntod, C Jangsan, M Sawangphruk
235th ECS Meeting (May 26-30, 2019), 2019
2019
Surface Modification of Carbon Fiber Interlayer Via Amide Coupling Reaction for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries: Experimental and Theoretical Investigation
S Kosasang, N Ma, P Chiochan, S Duangdangchote, H Gatemala, ...
ECS Meeting Abstracts, 275, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20