Παρακολούθηση
Jinhui Tang (唐金辉)
Jinhui Tang (唐金辉)
Nanjing University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nus-wide: a real-world web image database from national university of singapore
TS Chua, J Tang, R Hong, H Li, Z Luo, Y Zheng
Proceedings of the ACM international conference on image and video retrieval …, 2009
25242009
Richer Convolutional Features for Edge Detection
Y Liu, MM Cheng, X Hu, JW Bian, L Zhang, X Bai, J Tang
IEEE TPAMI, 2019
7372019
Correlative multi-label video annotation
GJ Qi, XS Hua, Y Rui, J Tang, T Mei, HJ Zhang
Proceedings of the 15th ACM international conference on Multimedia, 17-26, 2007
6362007
Unified video annotation via multigraph learning
M Wang, XS Hua, R Hong, J Tang, GJ Qi, Y Song
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 19 (5), 733-746, 2009
4992009
Robust structured subspace learning for data representation
Z Li, J Liu, J Tang, H Lu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (10), 2085 …, 2015
3372015
Beyond distance measurement: Constructing neighborhood similarity for video annotation
M Wang, XS Hua, J Tang, R Hong
Multimedia, IEEE Transactions on 11 (3), 465-476, 2009
3172009
Single image dehazing via conditional generative adversarial network
R Li, J Pan, Z Li, J Tang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2732018
Image annotation by k nn-sparse graph-based label propagation over noisily tagged web images
J Tang, R Hong, S Yan, TS Chua, GJ Qi, R Jain
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2 (2), 14, 2011
2692011
Human parsing with contextualized convolutional neural network
X Liang, C Xu, X Shen, J Yang, S Liu, J Tang, L Lin, S Yan
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1386-1394, 2015
2682015
Generalized nonconvex nonsmooth low-rank minimization
C Lu, J Tang, S Yan, Z Lin
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
2672014
Outer product-based neural collaborative filtering
X He, X Du, X Wang, F Tian, J Tang, TS Chua
Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on …, 2018
2562018
Camera constraint-free view-based 3-D object retrieval
Y Gao, J Tang, R Hong, S Yan, Q Dai, N Zhang, TS Chua
IEEE Transactions on Image Processing 21 (4), 2269-2281, 2011
2412011
Inferring semantic concepts from community-contributed images and noisy tags
J Tang, S Yan, R Hong, GJ Qi, TS Chua
Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia, 223-232, 2009
2352009
Online topic-aware influence maximization
S Chen, J Fan, G Li, J Feng, K Tan, J Tang
Proceedings of the VLDB Endowment 8 (6), 666-677, 2015
2272015
Deep collaborative embedding for social image understanding
Z Li, J Tang, T Mei
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (9), 2070-2083, 2019
2222019
Nonconvex nonsmooth low rank minimization via iteratively reweighted nuclear norm
C Lu, J Tang, S Yan, Z Lin
IEEE Transactions on Image Processing 25 (2), 829-839, 2016
2202016
Weakly supervised deep matrix factorization for social image understanding
Z Li, J Tang
IEEE Transactions on Image Processing 26 (1), 276-288, 2017
1952017
Robust structured nonnegative matrix factorization for image representation
Z Li, J Tang, X He
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (5), 1947-1960, 2018
1832018
Generalized focal loss: Learning qualified and distributed bounding boxes for dense object detection
X Li, W Wang, L Wu, S Chen, X Hu, J Li, J Tang, J Yang
The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020), 2020
1802020
Neighborhood discriminant hashing for large-scale image retrieval
J Tang, Z Li, M Wang, R Zhao
IEEE Transactions on Image Processing 24 (9), 2827-2840, 2015
1742015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20