Παρακολούθηση
Paris Kitsos
Paris Kitsos
Associate professor of Electrical & Computer Engineering Department, University of the Peloponnese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RFID Security
P Kitsos, Y Zhang
123*2009
An Efficient Reconfigurable Multiplier Architecture for Galois field GF(2m)
P Kitsos, G Theodoridis, O Koufopavlou
Microelectronics Journal 34 (10), 975-980, 2003
1222003
Hardware implementation of the RC4 stream cipher
P Kitsos, G Kostopoulos, N Sklavos, O Koufopavlou
46th IEEE Midwest Symposium on Circuits & Systems (MWSCAS 2003) 3, 1363-1366 …, 2003
1012003
Security in RFID and sensor networks
P Kitsos
Auerbach Publications, 2016
952016
Hardware Implementation of the Bluetooth Security
P Kitsos, N Sklavos, K Papadomanolakis, O Koufopavlou
Pervasive Computing, Mobile and Ubiquitous Systems 2 (1), 21-29, 2003
822003
RFID security: techniques, protocols and system-on-chip design
P Kitsos, Y Zhang
Springer Verlag, 2008
74*2008
Exciting FPGA cryptographic Trojans using combinatorial testing
P Kitsos, DE Simos, J Torres-Jimenez, AG Voyiatzis
2015 IEEE 26th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2015
582015
A comparative study of hardware architectures for lightweight block ciphers
P Kitsos, N Sklavos, M Parousi, AN Skodras
Computers & Electrical Engineering 38 (1), 148-160, 2011
542011
Comparison of the hardware architectures and FPGA implementations of stream ciphers
MD Galanis, P Kitsos, G Kostopoulos, N Sklavos, O Koufopavlou, ...
Proceedings of the 2004 11th IEEE International Conference on Electronics …, 2004
542004
The self-synchronizing stream cipher Moustique
J Daemen, P Kitsos
New Stream Cipher Designs, 210-223, 2008
522008
FPGA-based performance analysis of stream ciphers ZUC, Snow3g, Grain V1, Mickey V2, Trivium and E0
P Kitsos, N Sklavos, G Provelengios, AN Skodras
Microprocessors and Microsystems 37 (2), 235-245, 2013
492013
Bit-serial and digit-serial GF (2m) Montgomery multipliers using linear feedback shift registers
M Morales-Sandoval, C Feregrino-Uribe, P Kitsos
Computers & Digital Techniques, IET 5 (2), 86-94, 2011
472011
High performance ASIC implementation of the SNOW 3G stream cipher
P Kitsos, G Selimis, O Koufopavlou
IFIP/IEEE VLSI-SOC, 13-15, 2008
462008
Comparison of the Hardware Implementation of Stream Ciphers
M Galanis, P Kitsos, G Kostopoulos, N Sklavos, C Goutis
The International Arab Journal of Information Technology 2 (4), 267-274, 2005
442005
FPGA-based design approaches of Keccak hash function
G Provelengios, P Kitsos, N Sklavos, C Koulamas
2012 15th Euromicro Conference on Digital System Design, 648-653, 2012
432012
Comparison of the Hardware Implementation of Stream Ciphers.
MD Galanis, P Kitsos, G Kostopoulos, N Sklavos, CE Goutis
Int. Arab J. Inf. Technol. 2 (4), 267-274, 2005
432005
An efficient implementation of the digital signature algorithm
P Kitsos, N Sklavos, O Koufopavlou
Electronics, Circuits and Systems, 2002. 9th International Conference on …, 2002
432002
Random number generator architecture and VLSI implementation
N Sklavos, P Kitsos, K Papadomanolakis, O Koufopavlou
Circuits and Systems, 2002 IEEE International Symposium on (ISCAS 2002) 4 …, 2002
412002
A reconfigurable linear feedback shift register (LFSR) for the Bluetooth system
P Kitsos, N Sklavos, N Zervas, O Koufopavlou
Electronics, Circuits and Systems, 2001. ICECS 2001. The 8th IEEE …, 2001
412001
Efficient architecture and hardware implementation of the Whirlpool hash function
P Kitsos, O Koufopavlou
IEEE Transactions on Consumer Electronics 50 (1), 208-213, 2004
372004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20