Παρακολούθηση
Troy Manning
Troy Manning
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent window coatings: atmospheric pressure chemical vapor deposition of tungsten-doped vanadium dioxide
TD Manning, IP Parkin, ME Pemble, D Sheel, D Vernardou
Chemistry of Materials 16 (4), 744-749, 2004
5042004
Intelligent window coatings: atmospheric pressure chemical vapour deposition of vanadium oxides
TD Manning, IP Parkin, RJH Clark, D Sheel, ME Pemble, D Vernadou
Journal of Materials Chemistry 12 (10), 2936-2939, 2002
2832002
Intelligent thermochromic windows
IP Parkin, TD Manning
Journal of chemical education 83 (3), 393, 2006
2452006
Atmospheric pressure chemical vapour deposition of tungsten doped vanadium (IV) oxide from VOCl 3, water and WCl 6
TD Manning, IP Parkin
Journal of Materials Chemistry 14 (16), 2554-2559, 2004
1692004
APCVD of thermochromic vanadium dioxide thin films—solid solutions V 2− x M x O 2 (M= Mo, Nb) or composites VO 2: SnO 2
TD Manning, IP Parkin, C Blackman, U Qureshi
Journal of Materials Chemistry 15 (42), 4560-4566, 2005
1322005
AgBiI4 as a Lead-Free Solar Absorber with Potential Application in Photovoltaics
HC Sansom, GFS Whitehead, MS Dyer, M Zanella, TD Manning, ...
Chemistry of Materials 29 (4), 1538-1549, 2017
1262017
Shape selectivity by guest‐driven restructuring of a porous material
JE Warren, CG Perkins, KE Jelfs, P Boldrin, PA Chater, GJ Miller, ...
Angewandte Chemie 126 (18), 4680-4684, 2014
1172014
Deposition of HfO2, Gd2O3 and PrOx by Liquid Injection ALD Techniques
RJ Potter, PR Chalker, TD Manning, HC Aspinall, YF Loo, AC Jones, ...
Chemical vapor deposition 11 (3), 159-169, 2005
1142005
Improved electrical mobility in highly epitaxial La: BaSnO3 films on SmScO3 (110) substrates
PV Wadekar, J Alaria, M O'sullivan, NLO Flack, TD Manning, LJ Phillips, ...
Applied Physics Letters 105 (5), 2014
1092014
Vanadium (IV) oxide thin films on glass and silicon from the atmospheric pressure chemical vapour deposition reaction of VOCl3 and water
TD Manning, IP Parkin
Polyhedron 23 (18), 3087-3095, 2004
1092004
MOCVD and ALD of High‐k Dielectric Oxides Using Alkoxide Precursors
AC Jones, HC Aspinall, PR Chalker, RJ Potter, TD Manning, YF Loo, ...
Chemical Vapor Deposition 12 (2‐3), 83-98, 2006
952006
Catalytic Response and Stability of Nickel/Alumina for the Hydrogenation of 5‐Hydroxymethylfurfural in Water
N Perret, A Grigoropoulos, M Zanella, TD Manning, JB Claridge, ...
ChemSusChem 9 (5), 521-531, 2016
762016
Atmospheric pressure chemical vapour deposition of VO 2 and VO 2/TiO 2 films from the reaction of VOCl 3, TiCl 4 and water
U Qureshi, TD Manning, IP Parkin
Journal of Materials Chemistry 14 (7), 1190-1194, 2004
742004
Highly Absorbing Lead-Free Semiconductor Cu2AgBiI6 for Photovoltaic Applications from the Quaternary CuI–AgI–BiI3 Phase Space
HC Sansom, G Longo, AD Wright, LRV Buizza, S Mahesh, B Wenger, ...
Journal of the American Chemical Society 143 (10), 3983-3992, 2021
732021
Nano-structured rhodium doped SrTiO3–Visible light activated photocatalyst for water decontamination
B Kiss, TD Manning, D Hesp, C Didier, A Taylor, DM Pickup, AV Chadwick, ...
Applied Catalysis B: Environmental 206, 547-555, 2017
712017
Selective conversion of 5-hydroxymethylfurfural to cyclopentanone derivatives over Cu–Al 2 O 3 and Co–Al 2 O 3 catalysts in water
R Ramos, A Grigoropoulos, N Perret, M Zanella, AP Katsoulidis, ...
Green Chemistry 19 (7), 1701-1713, 2017
702017
Thermochromic coatings for intelligent architectural glazing
IP Parkin, R Binions, C Piccirillo, CS Blackman, TD Manning
Journal of Nano research 2, 1-20, 2008
642008
Interface control by chemical and dimensional matching in an oxide heterostructure
M O'Sullivan, J Hadermann, MS Dyer, S Turner, J Alaria, TD Manning, ...
Nature chemistry 8 (4), 347-353, 2016
582016
The preparation of large surface area lanthanum based perovskite supports for AuPt nanoparticles: tuning the glycerol oxidation reaction pathway by switching the perovskite B site
CD Evans, SA Kondrat, PJ Smith, TD Manning, PJ Miedziak, GL Brett, ...
Faraday discussions 188, 427-450, 2016
512016
Formation of a new (1T) trigonal NbS 2 polytype via atmospheric pressure chemical vapour deposition
CJ Carmalt, TD Manning, IP Parkin, ES Peters, AL Hector
Journal of Materials Chemistry 14 (3), 290-291, 2004
492004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20