Παρακολούθηση
Sigrid Dupan
Sigrid Dupan
SFI Fellow, UCD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucd.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online finger control using high-density EMG and minimal training data for robotic applications
M Barsotti, S Dupan, I Vujaklija, S Došen, A Frisoli, D Farina
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (2), 217-223, 2018
322018
Learning, generalization, and scalability of abstract myoelectric control
M Dyson, S Dupan, H Jones, K Nazarpour
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 28 (7 …, 2020
242020
3D-printing and upper-limb prosthetic sockets: promises and pitfalls
J Olsen, S Day, S Dupan, K Nazarpour, M Dyson
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 29, 527-535, 2021
142021
Toward universal neural interfaces for daily use: Decoding the neural drive to muscles generalises highly accurate finger task identification across humans
M Stachaczyk, SF Atashzar, S Dupan, I Vujaklija, D Farina
Ieee Access 8, 149025-149035, 2020
122020
Multiclass detection and tracking of transient motor activation based on decomposed myoelectric signals
M Stachaczyk, SF Atashzar, S Dupan, I Vujaklija, D Farina
2019 9th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER …, 2019
102019
Co-creation facilitates translational research on upper limb prosthetics
H Jones, S Dupan, M Coutinho, S Day, D Desmond, M Donovan-Hall, ...
Prosthesis 3 (2), 110-118, 2021
82021
Perception of game-based rehabilitation in upper limb prosthetic training: survey of users and researchers
CA Garske, M Dyson, S Dupan, K Nazarpour
JMIR Serious Games 9 (1), e23710, 2021
82021
Serious games are not serious enough for myoelectric prosthetics
CA Garske, M Dyson, S Dupan, G Morgan, K Nazarpour
JMIR serious games 9 (4), e28079, 2021
62021
Distinct neural control of intrinsic and extrinsic muscles of the hand during single finger pressing
SSG Dupan, DF Stegeman, H Maas
Human Movement Science 59, 223-233, 2018
62018
Temporal modulation of transcutaneous electrical nerve stimulation influences sensory perception
SSG Dupan, Z McNeill, E Brunton, K Nazarpour
2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2020
42020
Sensory Feedback for Upper-Limb Prostheses: Opportunities and Barriers
L Jabban, S Dupan, D Zhang, B Ainsworth, K Nazarpour, BW Metcalfe
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 30, 738-747, 2022
32022
The impact of limited prosthetic socket documentation: a researcher perspective
J Olsen, S Turner, A Chadwell, A Dickinson, C Ostler, L Armitage, ...
Frontiers in Rehabilitation Sciences 3, 2022
32022
Co-creation and user perspectives for upper limb prosthetics
H Jones, S Dupan, M Dyson, A Krasoulis, LPJ Kenney, M Donovan-Hall, ...
Frontiers in Neurorobotics 15, 2021
32021
Intramuscular emg for abstract myoelectric control: A proof of concept study
SSG Dupan, A Krasoulis, K Nazarpour
2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2020
32020
The future of prosthetics: a user perspective
H Jones, S Supan, K Nazarpour
Trent International Prosthetics Symposium (TIPS), 2019
32019
A network-enabled myoelectric platform for prototyping research outside of the lab
M Dyson, J Olsen, S Dupan
2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2021
22021
Automatic myoelectric control site detection using candid covariance-free incremental principal component analysis
SA Stuttaford, A Krasoulis, SSG Dupan, K Nazarpour, M Dyson
2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2020
22020
Long-term myoelectric training with delayed feedback in the home environment
SA Stuttaford, SSG Dupan, K Nazarpour, M Dyson
2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2021
12021
Online simultaneous myoelectric finger control
SSG Dupan, I Vujaklija, MK Stachaczyk, JM Hahne, DF Stegeman, ...
International Conference on NeuroRehabilitation, 72-76, 2018
12018
Increasing Voluntary Myoelectric Training Time Through Game Design
C Garske, M Dyson, S Dupan, G Morgan, K Nazarpour
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 30, 2549-2556, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20