Παρακολούθηση
Nare Karapetyan
Nare Karapetyan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient multi-robot coverage of a known environment
N Karapetyan, K Benson, C McKinney, P Taslakian, I Rekleitis
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
652017
Experimental Comparison of Open Source Visual-Inertial-Based State Estimation Algorithms in the Underwater Domain
B Joshi, S Rahman, M Kalaitzakis, B Cain, J Johnson, M Xanthidis, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
512019
Multi-robot Dubins Coverage with Autonomous Surface Vehicles
N Karapetyan, J Moulton, JS Lewis, AQ Li, JM O'Kane, I Rekleitis
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2373-2379, 2018
502018
An Autonomous Surface Vehicle for Long Term Operations
J Moulton, N Karapetyan, S Bukhsbaum, C McKinney, S Malebary, ...
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-10, 2018
322018
Navigation in the presence of obstacles for an agile autonomous underwater vehicle
M Xanthidis, N Karapetyan, H Damron, S Rahman, J Johnson, ...
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 892-899, 2020
192020
Riverine coverage with an autonomous surface vehicle over known environments
N Karapetyan, A Braude, J Moulton, JA Burstein, S White, JM O'Kane, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
122019
A Modular Sensor Suite for Underwater Reconstruction
S Rahman, N Karapetyan, AQ Li, I Rekleitis
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-6, 2018
102018
Dynamic Autonomous Surface Vehicle Control and Applications in Environmental Monitoring
N Karapetyan, J Moulton, I Rekleitis
OCEANS 2019 MTS/IEEE SEATTLE, 1-6, 2019
92019
External force field modeling for autonomous surface vehicles
J Moulton, N Karapetyan, A Quattrini Li, I Rekleitis
International Symposium on Experimental Robotics, 328-338, 2018
92018
Meander-Based River Coverage by an Autonomous Surface Vehicle
N Karapetyan, J Moulton, I Rekleitis
Field and Service Robotics, 353-364, 2019
82019
Human Diver-Inspired Visual Navigation: Towards Coverage Path Planning of Shipwrecks
N Karapetyan, JV Johnson, I Rekleitis
Marine Technology Society Journal 55 (4), 24-32, 2021
52021
Dynamic Autonomous Surface Vehicle Controls Under Changing Environmental Forces
J Moulton, N Karapetyan, M Kalaitzakis, AQ Li, N Vitzilaios, I Rekleitis
Field and Service Robotics, 381-394, 2019
42019
AquaVis: A Perception-Aware Autonomous Navigation Framework for Underwater Vehicles
M Xanthidis, M Kalaitzakis, N Karapetyan, J Johnson, N Vitzilaios, ...
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2021
32021
Exploring Collaboration in the Realm of Virtual Museums
N Baloian, W Luther, D Biella, N Karapetyan, JA Pino, T Schreck, ...
CYTED-RITOS International Workshop on Groupware, 252-259, 2017
32017
OysterNet: Enhanced Oyster Detection Using Simulation
X Lin, NJ Sanket, N Karapetyan, Y Aloimonos
arXiv preprint arXiv:2209.08176, 2022
22022
AdaptiveON: Adaptive Outdoor Navigation Method For Stable and Reliable Motions
J Liang, K Weerakoon, T Guan, N Karapetyan, D Manocha
arXiv preprint arXiv:2205.03517, 2022
22022
Risk-aware UAV-UGV Rendezvous with Chance-Constrained Markov Decision Process
G Shi, N Karapetyan, AB Asghar, JP Reddinger, J Dotterweich, J Humann, ...
arXiv preprint arXiv:2204.04767, 2022
22022
Towards Multi-Robot Shipwreck Mapping
M Xanthidis, B Joshi, N Karapetyan, M Roznere, W Wang, J Johnson, ...
Advanced Marine Robotics Technical Committee Workshop on Active Perception …, 2021
22021
HTRON: Efficient Outdoor Navigation with Sparse Rewards via Heavy Tailed Adaptive Reinforce Algorithm
K Weerakoon, S Chakraborty, N Karapetyan, AJ Sathyamoorthy, AS Bedi, ...
arXiv preprint arXiv:2207.03694, 2022
12022
Confined Water Body Coverage under Resource Constraints
I Salman, J Raiti, N Karapetyan, A Venkatachari, A Bourbonnais, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20