Παρακολούθηση
Sebastian Deterding
Sebastian Deterding
Professor of Design Engineering, Imperial College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα codingconduct.cc - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From game design elements to gamefulness: defining "gamification"
S Deterding, D Dixon, R Khaled, L Nacke
MindTrek '11 Proceedings of the 15th International Academic MindTrek …, 2011
122622011
Gamification: Using Game Design Elements in Non-Gaming Contexts
S Deterding, M Sicart, L Nacke, K O'Hara, D Dixon
CHI'11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2425-2428, 2011
33142011
Gamification: Toward a definition
S Deterding, R Khaled, LE Nacke, D Dixon
CHI 2011 gamification workshop proceedings 12, 1-79, 2011
23832011
Gamification: designing for motivation
S Deterding
interactions 19 (4), 14-17, 2012
12062012
Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature
D Johnson, S Deterding, KA Kuhn, A Staneva, S Stoyanov, L Hides
Internet interventions 6, 89-106, 2016
11052016
The Lens of Intrinsic Skill Atoms: A Method for Gameful Design
S Deterding
Human-Computer Interaction 30 (3-4), 294-335, 2015
6752015
The maturing of gamification research
LE Nacke, S Deterding
Computers in Human Behavior 71, 450-454, 2017
5822017
Gamification @ work
J Kumar, M Herger, S Deterding, S Schnaars, M Landes, E Webb
CHI EA '13: CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems …, 2013
5792013
Situated motivational affordances of game elements: A conceptual model
S Deterding
Gamification: Using game design elements in non-gaming contexts, a workshop …, 2011
5082011
The Gameful World: Approaches, Issues, Applications
SP Walz, S Deterding
MIT Press, 2015
453*2015
Eudaimonic design, or: Six invitations to rethink gamification
S Deterding
Rethinking Gamification, 305-323, 2014
2832014
Designing gamification: creating gameful and playful experiences
S Deterding, SL Björk, LE Nacke, D Dixon, E Lawley
CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3263-3266, 2013
2532013
Meaningful play: Getting gamification right
S Deterding
Google Tech Talk 24, 2011, 2011
1722011
The Ambiguity of Games: Histories and Discourses of a Gameful World
S Deterding
The Gameful World. Approaches, Issues, Applications, 23-64, 2015
1602015
Health surveillance during covid-19 pandemic
RA Calvo, S Deterding, RM Ryan
BMJ 369, m1373, 2020
1562020
Gamification in Management: Between Choice Architecture and Humanistic Design
S Deterding
Journal of Management Inquiry 28 (2), 131-136, 2018
1502018
Alibis of Adult Play: A Goffmanian Account of Escaping Embarrassment in Adult Play
S Deterding
Games and Culture 13 (3), 260-279, 2018
972018
Role-playing game studies: Transmedia foundations
JP Zagal, S Deterding
(No Title), 2018
89*2018
The Pyrrhic Victory of Game Studies: Assessing the Past, Present, and Future of Interdisciplinary Game Research
S Deterding
Games and Culture 12 (6), 521-543, 2017
872017
An Introduction to the Gameful World
SP Walz, S Deterding
The Gameful World: Approaches, Issues, Applications, 1-13, 2015
842015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20