Παρακολούθηση
Ali Davoudi
Ali Davoudi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hierarchical structure of microgrids control system
A Bidram, A Davoudi
IEEETransactions on Smart Grid 3 (4), 1963-1976, 2012
17032012
Distributed cooperative control of DC microgrids
V Nasirian, S Moayedi, A Davoudi, FL Lewis
IEEE Transactions on Power Electronics 30 (4), 2288-2303, 2015
9362015
Distributed cooperative secondary control of microgrids using feedback linearization
A Bidram, A Davoudi, FL Lewis, JM Guerrero
IEEE Transactions on Power Systems 28 (3), 3462-3470, 2013
9252013
Control and circuit techniques to mitigate partial shading effects in photovoltaic arrays
A Bidram, A Davoudi, RS Balog
IEEE 2 (4), 532-546, 2012
5912012
Secondary control of microgrids based on distributed cooperative control of multi‐agent systems
A Bidram, A Davoudi, FL Lewis, Z Qu
IET Generation, Transmission & Distribution 7 (8), 822-831, 2013
5402013
Real-time simulation technologies for power systems design, testing, and analysis
MDO Faruque, T Strasser, G Lauss, V Jalili-Marandi, P Forsyth, C Dufour, ...
IEEE Power and Energy Technology Systems Journal 2 (2), 63-73, 2015
5232015
Dynamic averaged and simplified models for MMC-based HVDC transmission systems
H Saad, J Peralta, S Dennetiere, J Mahseredjian, J Jatskevich, ...
IEEE transactions on Power delivery 28 (3), 1723-1730, 2013
4742013
Distributed adaptive droop control for DC distribution systems
V Nasirian, A Davoudi, FL Lewis, JM Guerrero
IEEE Transactions on Energy Conversion 29 (4), 944-956, 2014
4702014
Distributed consensus-based economic dispatch with transmission losses
G Binetti, A Davoudi, FL Lewis, D Naso, B Turchiano
IEEE Transactions on Power Systems 29 (4), 1711-1720, 2014
4702014
Distributed control systems for small-scale power networks: Using multiagent cooperative control theory
A Bidram, FL Lewis, A Davoudi
IEEE Control systems magazine 34 (6), 56-77, 2014
3582014
Droop-free distributed control for AC microgrids
V Nasirian, Q Shafiee, JM Guerrero, FL Lewis, A Davoudi
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (2), 1600-1617, 2016
3262016
Distributed tertiary control of DC microgrid clusters
S Moayedi, A Davoudi
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (2), 1717-1733, 2016
3102016
Synchrophasor measurement technology in power systems: Panorama and state-of-the-art
F Aminifar, M Fotuhi-Firuzabad, A Safdarian, A Davoudi, M Shahidehpour
IEEE Access 2, 1607-1628, 2014
2992014
Numerical state-space average-value modeling of PWM DC-DC converters operating in DCM and CCM
A Davoudi, J Jatskevich, T De Rybel
IEEE Transactions on power electronics 21 (4), 1003-1012, 2006
2952006
Detection of false-data injection attacks in cyber-physical DC microgrids
OA Beg, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on industrial informatics 13 (5), 2693-2703, 2017
2772017
A multiobjective distributed control framework for islanded AC microgrids
A Bidram, A Davoudi, FL Lewis
IEEE Transactions on industrial informatics 10 (3), 1785-1798, 2014
2722014
A distributed auction-based algorithm for the nonconvex economic dispatch problem
G Binetti, A Davoudi, D Naso, B Turchiano, FL Lewis
IEEE Transactions on Industrial Informatics 10 (2), 1124-1132, 2013
2162013
Distributed finite-time voltage and frequency restoration in islanded AC microgrids
S Zuo, A Davoudi, Y Song, FL Lewis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 63 (10), 5988-5997, 2016
2142016
Applications of real-time simulation technologies in power and energy systems
X Guillaud, MO Faruque, A Teninge, AH Hariri, L Vanfretti, M Paolone, ...
IEEE Power and Energy Technology Systems Journal 2 (3), 103-115, 2015
2022015
Parametric average-value model of synchronous machine-rectifier systems
J Jatskevich, SD Pekarek, A Davoudi
IEEE transactions on energy conversion 21 (1), 9-18, 2006
1952006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20