Παρακολούθηση
Paul Newman
Paul Newman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα robots.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem
MWMG Dissanayake, P Newman, S Clark, HF Durrant-Whyte, M Csorba
IEEE Transactions on robotics and automation 17 (3), 229-241, 2001
37232001
Performance of pile-up mitigation techniques for jets in p p collisions at s = 8  TeV using the ATLAS detector
G Aad, B Abbott, J Abdallah, R Aben, M Abolins, OS AbouZeid, ...
The European Physical Journal C 76 (11), 1-36, 2016
17202016
FAB-MAP: Probabilistic localization and mapping in the space of appearance
M Cummins, P Newman
The International Journal of Robotics Research 27 (6), 647-665, 2008
17082008
1 year, 1000 km: The Oxford RobotCar dataset
W Maddern, G Pascoe, C Linegar, P Newman
The International Journal of Robotics Research 36 (1), 3-15, 2017
10962017
Visual place recognition: A survey
S Lowry, N Sünderhauf, P Newman, JJ Leonard, D Cox, P Corke, ...
IEEE Transactions on Robotics 32 (1), 1-19, 2015
9012015
Robust mapping and localization in indoor environments using sonar data
JD Tardós, J Neira, PM Newman, JJ Leonard
The International Journal of Robotics Research 21 (4), 311-330, 2002
7602002
Appearance-only SLAM at large scale with FAB-MAP 2.0
M Cummins, P Newman
The International Journal of Robotics Research 30 (9), 1100-1123, 2011
7402011
An atlas framework for scalable mapping
M Bosse, P Newman, J Leonard, M Soika, W Feiten, S Teller
2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No …, 2003
5122003
Simultaneous localization and map building in large-scale cyclic environments using the Atlas framework
M Bosse, P Newman, J Leonard, S Teller
The International Journal of Robotics Research 23 (12), 1113-1139, 2004
4922004
Using laser range data for 3D SLAM in outdoor environments
DM Cole, PM Newman
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
4892006
Outdoor SLAM using visual appearance and laser ranging
P Newman, D Cole, K Ho
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
4862006
Highly scalable appearance-only SLAM-FAB-MAP 2.0
M Cummins
Proc. Robotics: Sciences and Systems (RSS), 2009, 2009
3932009
Cooperative concurrent mapping and localization
JW Fenwick, PM Newman, JJ Leonard
Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2002
3692002
A comparison of loop closing techniques in monocular SLAM
B Williams, M Cummins, J Neira, P Newman, I Reid, J Tardós
Robotics and Autonomous Systems 57 (12), 1188-1197, 2009
3672009
The new college vision and laser data set
M Smith, I Baldwin, W Churchill, R Paul, P Newman
The International Journal of Robotics Research 28 (5), 595-599, 2009
3622009
SLAM-loop closing with visually salient features
P Newman, K Ho
proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
3382005
On the structure and solution of the simultaneous localisation and map building problem
P Newman
PhD. thesis, Department of Mechanical and Mechatronic Engineering University …, 1999
3221999
Detecting loop closure with scene sequences
KL Ho, P Newman
International journal of computer vision 74 (3), 261-286, 2007
2832007
RSLAM: A system for large-scale mapping in constant-time using stereo
C Mei, G Sibley, M Cummins, P Newman, I Reid
International journal of computer vision 94 (2), 198-214, 2011
2602011
Experience-based navigation for long-term localisation
W Churchill, P Newman
The International Journal of Robotics Research 32 (14), 1645-1661, 2013
2542013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20