Παρακολούθηση
Lazaros Tsochatzidis
Lazaros Tsochatzidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ICDAR 2019 Competition on Document Image Binarization (DIBCO 2019)
I Pratikakis, K Zagoris, X Karagiannis, L Tsochatzidis, T Mondal, ...
15th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2019
1602019
Deep learning for breast cancer diagnosis from mammograms—a comparative study
L Tsochatzidis, L Costaridou, I Pratikakis
Journal of Imaging 5 (3), 37, 2019
1242019
Computer-aided diagnosis of mammographic masses based on a supervised content-based image retrieval approach
L Tsochatzidis, K Zagoris, N Arikidis, A Karahaliou, L Costaridou, ...
Pattern Recognition 71, 106-117, 2017
832017
Integrating segmentation information into CNN for breast cancer diagnosis of mammographic masses
L Tsochatzidis, P Koutla, L Costaridou, I Pratikakis
Computer Methods and Programs in Biomedicine 200, 105913, 2021
402021
A comprehensive survey of LIDAR-based 3D object detection methods with deep learning for autonomous driving
G Zamanakos, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
Computers & Graphics 99, 153-181, 2021
352021
SSBC 2020: Sclera Segmentation Benchmarking Competition in the Mobile Environment
M Vitek, A Das, Y Pourcenoux, A Missler, C Paumier, S Das, I De Ghosh, ...
2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 1-10, 2020
202020
Real-time semantic image segmentation with deep learning for autonomous driving: A survey
I Papadeas, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
Applied Sciences 11 (19), 8802, 2021
122021
A Convolutional Recurrent Neural Network for the Handwritten Text Recognition of Historical Greek manuscripts
K Markou, L Tsochatzidis, K Zagoris, A Papazoglou, X Karagiannis, ...
25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR) Workshop on …, 2020
82020
SVM-based CBIR of breast masses on mammograms.
L Tsochatzidis, K Zagoris, MA Savelonas, I Pratikakis
AI-AM/NetMed@ ECAI 14, 26-30, 2014
62014
Microcalcification oriented content-based mammogram retrieval for breast cancer diagnosis
L Tsochatzidis, K Zagoris, M Savelonas, N Papamarkos, I Pratikakis, ...
2014 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST …, 2014
52014
Golden retriever: a java based open source image retrieval engine
LT Tsochatzidis, C Iakovidou, SA Chatzichristofis, YS Boutalis
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 847-850, 2013
42013
HTR for greek historical handwritten documents
L Tsochatzidis, S Symeonidis, A Papazoglou, I Pratikakis
Journal of imaging 7 (12), 260, 2021
32021
Exploring Bias in Sclera Segmentation Models: A Group Evaluation Approach
M Vitek, A Das, DR Lucio, LA Zanlorensi, D Menotti, JN Khiarak, ...
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2022
22022
A cooperative LiDAR-camera scheme for extrinsic calibration
G Zamanakos, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
2022 IEEE 14th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop …, 2022
12022
A two-stage SVM-based mammographic CBIR for CADx
L Tsochatzidis, A Karahaliou, K Zagoris, S Skiadopoulos, N Arikidis, ...
Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and …, 2015
12015
SSBC 2020: sclera segmentation benchmarking competition in the mobile environment
ID Ghosh, M Vitek, LA Zanlorensi Jr, A Valenzuela, S Nathan, JH Grebe, ...
2021
Machine learning methodologies for breast cancer diagnosis from mammograms
L Tsochatzidis
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων …, 2021
2021
An effective handwriting text recognizer for historical Documents based on Convolutional Recurrent Neural Networks and advanced spelling correction
P Minos, L Tsochatzidis, K Markou, S Symeonidis, X Karagiannis, ...
2nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial …, 2020
2020
TsoKaDo: An Image Search Engine Performing Recursive Query Recommendation Based on Visual Information
L Tsochatzidis, A Kapoutsis, N Dourvas, Y Boutalis, SA Chatzichristofis, ...
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19