Παρακολούθηση
Lazaros Tsochatzidis
Lazaros Tsochatzidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ICDAR 2019 Competition on Document Image Binarization (DIBCO 2019)
I Pratikakis, K Zagoris, X Karagiannis, L Tsochatzidis, T Mondal, ...
15th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2019
2072019
Deep learning for breast cancer diagnosis from mammograms—a comparative study
L Tsochatzidis, L Costaridou, I Pratikakis
Journal of Imaging 5 (3), 37, 2019
1832019
Computer-aided diagnosis of mammographic masses based on a supervised content-based image retrieval approach
L Tsochatzidis, K Zagoris, N Arikidis, A Karahaliou, L Costaridou, ...
Pattern Recognition 71, 106-117, 2017
982017
A comprehensive survey of LIDAR-based 3D object detection methods with deep learning for autonomous driving
G Zamanakos, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
Computers & Graphics 99, 153-181, 2021
952021
Integrating segmentation information into CNN for breast cancer diagnosis of mammographic masses
L Tsochatzidis, P Koutla, L Costaridou, I Pratikakis
Computer Methods and Programs in Biomedicine 200, 105913, 2021
712021
SSBC 2020: Sclera Segmentation Benchmarking Competition in the Mobile Environment
M Vitek, A Das, Y Pourcenoux, A Missler, C Paumier, S Das, I De Ghosh, ...
2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 1-10, 2020
342020
Real-time semantic image segmentation with deep learning for autonomous driving: A survey
I Papadeas, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
Applied Sciences 11 (19), 8802, 2021
312021
A Convolutional Recurrent Neural Network for the Handwritten Text Recognition of Historical Greek manuscripts
K Markou, L Tsochatzidis, K Zagoris, A Papazoglou, X Karagiannis, ...
25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR) Workshop on …, 2020
152020
Exploring Bias in Sclera Segmentation Models: A Group Evaluation Approach
M Vitek, A Das, DR Lucio, LA Zanlorensi, D Menotti, JN Khiarak, ...
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2022
132022
Htr for greek historical handwritten documents
L Tsochatzidis, S Symeonidis, A Papazoglou, I Pratikakis
Journal of imaging 7 (12), 260, 2021
132021
SHREC 2023: Point cloud change detection for city scenes
Y Gao, H Yuan, T Ku, RC Veltkamp, G Zamanakos, L Tsochatzidis, ...
Computers & Graphics 115, 35-42, 2023
82023
SVM-based CBIR of breast masses on mammograms.
L Tsochatzidis, K Zagoris, MA Savelonas, I Pratikakis
AI-AM/NetMed@ ECAI 14, 26-30, 2014
62014
Microcalcification oriented content-based mammogram retrieval for breast cancer diagnosis
L Tsochatzidis, K Zagoris, M Savelonas, N Papamarkos, I Pratikakis, ...
2014 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST …, 2014
52014
Golden retriever: a java based open source image retrieval engine
LT Tsochatzidis, C Iakovidou, SA Chatzichristofis, YS Boutalis
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 847-850, 2013
42013
A cooperative LiDAR-camera scheme for extrinsic calibration
G Zamanakos, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
2022 IEEE 14th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop …, 2022
32022
A two-stage SVM-based mammographic CBIR for CADx
L Tsochatzidis, A Karahaliou, K Zagoris, S Skiadopoulos, N Arikidis, ...
Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and …, 2015
12015
Feature Aware Re-weighting (FAR) in Bird’s Eye View for LiDAR-based 3D object detection in autonomous driving applications
G Zamanakos, L Tsochatzidis, A Amanatiadis, I Pratikakis
Robotics and Autonomous Systems, 104664, 2024
2024
Improving skeleton-based action recognition using part-aware graphs in a multi-stream fusion context
Z Tsakiris, L Tsochatzidis, I Pratikakis
IEEE Access, 2023
2023
Point Contrastive learning for LiDAR-based 3D object detection in autonomous driving
E Karypidis, G Zamanakos, L Tsochatzidis, I Pratikakis
2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-5, 2023
2023
SSBC 2020: sclera segmentation benchmarking competition in the mobile environment
ID Ghosh, M Vitek, LA Zanlorensi Jr, A Valenzuela, S Nathan, JH Grebe, ...
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20