Παρακολούθηση
Rafał Jończyk
Rafał Jończyk
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wa.amu.edu.pl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The bilingual brain turns a blind eye to negative statements in the second language
R Jończyk, B Boutonnet, K Musiał, K Hoemann, G Thierry
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience 16, 527-540, 2016
862016
Affect-language interactions in native and non-native English speakers
Jonczyk, R Jończyk
Springer International Publishing AG, 2016
352016
Hemispheric asymmetry of emotion words in a non-native mind: A divided visual field study
R Jończyk
Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 20 (3), 326-347, 2015
312015
Keep calm and carry on: electrophysiological evaluation of emotional anticipation in the second language
R Jończyk, I Korolczuk, E Balatsou, G Thierry
Social Cognitive and Affective Neuroscience 14 (8), 885-898, 2019
202019
Cross-linguistic differences affect emotion and emotion-laden word processing: Evidence from Polish-English and Romanian-English bilinguals
K Bromberek-Dyzman, R Jończyk, M Vasileanu, AG Niculescu-Gorpin, ...
International Journal of Bilingualism 25 (5), 1161-1182, 2021
152021
Work in progress: Assessing creativity of alternative uses task responses: A detailed procedure
A Alhashim, M Marshall, T Hartog, R Jonczyk, D Dickson, J van Hell, ...
Paper presented at 2020 ASEE Virtual Annual Conference, 2020
152020
Engineering creativity: Prior experience modulates electrophysiological responses to novel metaphors
R Jończyk, GE Kremer, Z Siddique, JG van Hell
Psychophysiology 57 (10), e13630, 2020
72020
Affect-language interactions in nonnative speakers
R Jończyk, R Jończyk
Affect-Language Interactions in Native and Non-Native English Speakers: A …, 2016
62016
Affective word processing in native and nonnative english speakers: a neuropragmatic perspective
R Jończyk, R Jończyk
Affect-Language Interactions in Native and Non-Native English Speakers: A …, 2016
62016
Functional abnormalities in Broca’s area in adolescents with ADHD: resting-state fMRI study
M Pikusa, R Jończyk
PSiCL, 2015
52015
Affective (dis) embodiment in nonnative language
R Jończyk, R Jończyk
Affect-Language Interactions in Native and Non-Native English Speakers: A …, 2016
42016
Investigation of a professor’s feedback on student’s divergent thinking performance: an electrodermal activity experiment
E Gunay, D Dickson, R Jonczyk, J Van Hell, Z Siddique
2022 ASEE Annual Conference & Exposition, 2022
12022
How stereotype threat affects the brain dynamics of creative thinking in female students
R Jończyk, DS Dickson, TS Bel-Bahar, GE Kremer, Z Siddique, ...
Neuropsychologia 173, 108306, 2022
12022
Erratum to: Keep calm and carry on: electrophysiological evaluation of emotional anticipation in the second language
R Jończyk, I Korolczuk, E Balatsou, G Thierry
Social Cognitive and Affective Neuroscience 16 (6), 642-642, 2021
12021
Does stereotype threat affect creative thinking in female engineering students? A behavioral and neurocognitive study
R Jonczyk, Y Liu, DS Dickson, GEO Kremer, Z Siddique, J van Hell
2020 ASEE Virtual Annual Conference Content Access, 2020
12020
Neurocognitive Evidence on the Impact of Topical Familiarity in Creative Outcomes
R Jonczyk, J van Hell, GEO Kremer, Z Siddique
ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, 2019
12019
Brain potentials reveal how emotion filters native language access when bilinguals read words in their second language
W Zhang, R Jończyk, YJ Wu, Y Lan, Z Gao, J Hu, G Thierry, S Gao
Cerebral Cortex, bhad161, 2023
2023
Utilization of automatized creativity ratings in linguistically diverse populations: automated scores align with human ratings
D Dickson, R Jonczyk, GE Okudan Kremer, Z Siddique, JG Van Hell
Proceedings of the 129th Annual conference of the American Society for …, 2022
2022
" Keep calm and carry on: Electrophysiological evaluation of emotional anticipation in the second language": Erratum.
R Jończyk, I Korolczuk, E Balatsou, G Thierry
Oxford University Press, 2021
2021
The investigation of the relationship between emotional engagement and creativity
EE Gunay, CY Chu, L Delgado Tapia, O ElMenoufy, A Yam, S Raje, ...
ASEE North Midwest Section Annual Conference 2020 Publications, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20