Παρακολούθηση
Heiko Hirschmüller
Heiko Hirschmüller
Roboception GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα roboception.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stereo processing by semiglobal matching and mutual information
H Hirschmuller
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 30 (2), 328-341, 2008
6544*2008
Evaluation of cost functions for stereo matching
H Hirschmuller, D Scharstein
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
15402007
High-resolution stereo datasets with subpixel-accurate ground truth
D Scharstein, H Hirschmüller, Y Kitajima, G Krathwohl, N Nešić, X Wang, ...
Pattern Recognition: 36th German Conference, GCPR 2014, Münster, Germany …, 2014
13932014
Evaluation of stereo matching costs on images with radiometric differences
H Hirschmuller, D Scharstein
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (9), 1582-1599, 2008
9712008
Real-time correlation-based stereo vision with reduced border errors
H Hirschmüller, PR Innocent, J Garibaldi
International Journal of Computer Vision 47, 229-246, 2002
7022002
A humanoid two-arm system for dexterous manipulation
C Ott, O Eiberger, W Friedl, B Bauml, U Hillenbrand, C Borst, ...
Humanoid Robots, 2006 6th IEEE-RAS International Conference on, 276-283, 2006
3012006
Stereo vision in structured environments by consistent semi-global matching
H Hirschmuller
Computer Vision and Pattern Recognition, 2006 IEEE Computer Society …, 2006
2802006
Improvements in real-time correlation-based stereo vision
H Hirschmuller
Proceedings IEEE Workshop on Stereo and Multi-Baseline Vision (SMBV 2001 …, 2001
2432001
Stereo vision based indoor/outdoor navigation for flying robots
K Schmid, T Tomic, F Ruess, H Hirschmüller, M Suppa
2013 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2013
2252013
Semi-global matching-motivation, developments and applications
H Hirschmüller
Photogrammetric Week 11, 173-184, 2011
2172011
Middlebury stereo vision page
D Scharstein, R Szeliski, H Hirschmüller
2102002
Mutual information based semi-global stereo matching on the GPU
I Ernst, H Hirschmüller
International Symposium on Visual Computing, 228-239, 2008
1832008
Stereo camera based navigation of mobile robots on rough terrain
A Chilian, H Hirschmüller
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2009
1602009
Stereo-vision-based navigation of a six-legged walking robot in unknown rough terrain
A Stelzer, H Hirschmüller, M Görner
The International Journal of Robotics Research 31 (4), 381-402, 2012
1472012
Autonomous vision‐based micro air vehicle for indoor and outdoor navigation
K Schmid, P Lutz, T Tomić, E Mair, H Hirschmüller
Journal of Field Robotics 31 (4), 537-570, 2014
1332014
Fast, unconstrained camera motion estimation from stereo without tracking and robust statistics
H Hirschmuller, PR Innocent, JM Garibaldi
Control, Automation, Robotics and Vision, 2002. ICARCV 2002. 7th …, 2002
1252002
Memory efficient semi-global matching
H Hirschmüller, M Buder, I Ernst
ISPRS annals of the photogrammetry, remote sensing and spatial information …, 2012
1192012
Multisensor data fusion for robust pose estimation of a six-legged walking robot
A Chilian, H Hirschmüller, M Görner
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
1082011
Towards autonomous planetary exploration: The Lightweight Rover Unit (LRU), its success in the SpaceBotCamp challenge, and beyond
MJ Schuster, SG Brunner, K Bussmann, S Büttner, A Dömel, M Hellerer, ...
Journal of Intelligent & Robotic Systems 93, 461-494, 2019
962019
Evaluating planetary digital terrain models—The HRSC DTM test
C Heipke, J Oberst, J Albertz, M Attwenger, P Dorninger, E Dorrer, M Ewe, ...
Planetary and Space Science 55 (14), 2173-2191, 2007
912007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20